Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

27 - 31 lipca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej multikonferencji The 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2016, a w jej ramach w konferencji The 4th The International Conference on Human Side of Service Engineering HSSE 2016. Multikonferencja AHFE odbyła się w terminie od 27 do 31 lipca 2016 w Orlando, Floryda, USA. Na konferencji HSSE prof. Wojciech Cellary pełnił funkcję współprzewodniczącego komitetu programowego (Program Co-Chair). Ponadto prof. Cellary współprowadził sesję plenarną "The Human Side of Service Engineering" oraz sesję podsumowującą tzw. Planning Session.

18 - 29 lipca 2016

Mgr inż. Tomasz Chojnacki uczestniczył w letnich warsztatach „NEMO 2016 - Next Generation Enterprise Modelling in the Age of Internet of Things“ Summer School, które odbyły się w Wiedniu terminie od 18 do 29 lipca 2016. Organizatorem warsztatów jest Faculty of Computer Science, University of Vienna. Uczestnicy NEMO Summer School są przyjmowani w drodze konkursu aplikacji młodych naukowców i doktorantów z całej Europy. Tematyka NEMO jest silnie powiązana z obszarem badawczym mgr. inż. Tomasza Chojnackiego i jego planowanej rozprawy doktorskiej.

24 - 28 lipca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 43rd International Conference and Exhibition on Computer Graphics & Interactive Techniques SIGGRAPH 2016, która odbyła się w dniach od 24 do 28 lipca br. w Anaheim, California, USA. Konferencja SIGGRAPH jest największym corocznym wydarzeniem w dziedzinie grafiki komputerowej i multimediów, stanowiącym połączenie konferencji naukowych, targów i wystaw. Tematyka konferencji SIGGRAPH jest bezpośrednio związana z już prowadzonymi oraz nowo uruchomionymi przedmiotami wykładanymi na Wydziale Informatyki i Gospodarki Ekonomicznej.

22 - 24 lipca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 21st Annual International Conference on 3D Web Technology ACM Web3D 2016, która odbyła się w Anaheim, California, USA w dniach od 22 do 24 lipca br. Prof. Krzysztof Walczak pełnił funkcję głównego przewodniczącego konferencji (General Chair). W trakcie konferencji moderował dyskusję panelową pt. "The Future of VR Web", przewodniczył też sesji "Interactive 3D Applications". Konferencja ACM Web3D jest najbardziej prestiżową konferencją o charakterze naukowo-praktycznym dotyczącą technik i aplikacji 3D w internecie. W uznaniu doskonałej organizacji tegorocznej edycji ACM Web3D, organizatorzy powierzyli prof. Krzysztofowi Walczakowi misję organizacji edycji 2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

14 lipca 2016

W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się seminarium mgr. inż. Michała Raka (Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, który zaprezentował wyniki naukowe opisane w swojej rozprawie doktorskiej "Fusion of high density low precision and low density high precision data in coordinate metrology". Recenzentem rozprawy jest dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.

13 lipca 2016

W Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej opublikowano komentarz prof. Wojciecha Cellarego na temat systemu identyfikacji elektronicznej, który umożliwiłby obywatelom załatwianie wszystkich spraw urzędowych i administracyjnych drogą elektroniczną.

6 lipca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu roboczym ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju monitorujących realizację projektów finansowanych w ramach programu Innowacje Społeczne.

1 lipca 2016

Mgr inż. Dariusz Rumiński zajął 8 miejsce na liście rankingowej Konkursu ETIUDA 4 w na stypendia doktorskie, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Projekt z dziedziny nauk technicznych zatytułowany „Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości” otrzymał dofinansowanie w wys. 61 676 zł. Konkurs ETIUDA jest adresowany do młodych naukowców przygotowujących rozprawę doktorską. Oprócz samego stypendium laureaci mają również możliwość odbycia stażu naukowego w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

28 czerwca 2016

img

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w XI Kongresie Gospodarki Elektronicznej, który odbył się 28 czerwca br. w Warszawie. Prof. Cellary moderował panel dyskusyjny pt. „Biznes i administracja w gospodarce elektronicznej. Tożsamość wirtualna. Transformacja dowodów osobistych. Prywatność wobec big data. Jak robią to polskie banki? Współpraca czy konkurencja kluczem do sukcesu”. Podczas Gali Kongresu prof. Cellary otrzymał Medal Mikołaja Kopernika, ustanowiony z okazji 25-lecia Związku Banków Polskich jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

27 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Naukowej Grupy Doradczej Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego, w trakcie którego wygłosił wykład wprowadzający na temat innowacji.