Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

30 marca 2015

W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej z dnia 30 marca 2015 (Nr 74.8407) w dziale Biznes-Ludzie-Pieniądze na stronie 18 ukazał się felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Dane osobowe orężem w cyberwojnie”, poświęcony bezpieczeństwu danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w chmurze na zdalnych serwerach zarządzanych przez podmioty trzecie.

27 marca 2015

Katedra Technologii Informacyjnych znalazła się w gronie 10 najbardziej wszechstronnych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu! Wręczenie dyplomów uznania odbyło się w trakcie spotkania strategicznego władz uczelni z pracownikami, podczas którego podsumowano wyniki działalności katedr za rok akademicki 2013/2014. Dyplom uznania z rąk Rektora UEP odebrał w imieniu pracowników prof. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych.

25 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, podczas którego odbyła się uroczysta promocja akademicka doktorów i doktorów habilitowanych. Prof. Cellary uczestniczył w tej uroczystości jako promotor dr. inż. Zbigniewa Paszkiewicza, któremu w maju 2014 Politechnika Gdańska nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych.

20 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w inauguracji kampanii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pod hasłem „Tydzień z Internetem 2015”, która odbyła się w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie. Inauguracja była połączona z prezentacją działań Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz finałem konkursu "Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki".

19 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Kompetencje i umiejętności w najbliższej przyszłości – programowanie i edukacja medialna” dla uczestników konferencji „Uczeń w obliczu przyszłego rynku pracy”, zorganizowanej przez UEP i portal ANSo.pl.

6 - 7 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Edukacja medialna i programowanie” dla uczestników V Konferencji „Lepsza Edukacja – Edukacja Medialna i Programowanie w Cyfrowej Szkole”, która odbyła się we Wrześni pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Instytutu Badań Edukacyjnych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Konferencja była adresowana do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, a także do pracowników oświaty w samorządach.

4 marca 2015

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

4 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Naukowej Grupy Doradczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego (PGNiG).

25 - 26 lutego 2015

Zespół pracowników Katedry Technologii Informacyjnych uczestniczył w obchodach VII DNI UEP odbywających się pod hasłem „Programujmy przyszłość – naszą”, połączonych z otwarciem budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych CEUE. W ramach obchodów prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Logika dominacji e-usług”. Pełnił też funkcję organizatora i moderatora dyskusji panelowej pt. „Gospodarcze perspektywy e-usług w Polsce”, w której uczestniczyli również dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu TVP Poznań, którego emisja odbyła się w wydaniu wieczornym Teleskopu.

18 lutego 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w charakterze eksperta w spotkaniu, które odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z inicjatywy ministra Andrzeja Halickiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MAiC, Lider Cyfryzacji przy MAiC, przedstawiciele Parlamentu RP oraz przedstawiciele Fundacji Rzeczpospolita Polska Nasza. Celem spotkania było omówienie rozwoju projektu portalu www.portalopolsce.pl, mającym docelowo promować przedsiębiorczość, przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu, rozwijać społeczeństwo informacyjne.