Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

16 kwietnia 2018

W ramach działalności popularyzującej naukę wśród dzieci i młodzieży dr inż. Adam Wójtowicz wygłosił wykład pt. "Jak atakują hakerzy i czy internet jest bezpieczny?" dla uczniów koła naukowego GRAFEN w Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu.

13 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

12 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. nadzw. UEP wziął udział w z uroczystej promocji doktorów habilitowanych podczas uroczystości w Politechnice Wrocławskiej. W marcu 2017 Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej podjęła uchwałę o nadaniu prof. Jackowi Chmielewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

12 kwietnia 2018

W Teatrze Polskim odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek Victorii przyznawanych przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pracownikom i jednostkom UEP. Prof. Wojciech Cellary został uhonorowany tytułem Mentora Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej „Jestem Legendą”.
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

12 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Biblioteki w świecie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości” dla uczestników konferencji „Biblioteka – Cyberprzestrzeń – Komunikacja“, która odbyła się w Bydgoszczy w dniu 12 kwietnia br. Organizatorami konferencji były Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy oraz Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

11 kwietnia 2018

W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Maciej Karaszewski z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej przedstawił rozprawę doktorską pt. „Automated System for High Resolution 3D Shape Digitization” (Zautomatyzowany system do wysokorozdzielczej digitalizacji kształtu 3D). Recenzentem pracy jest dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.

11 kwietnia 2018

Mgr inż. Dariusz Rumiński na mocy Decyzji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymał jednorazowe stypendium przyznane za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w roku akademickim 2017/2018 w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów i młodych naukowców UEP.

Nagrodzonemu stypendyście serdecznie gratulujemy!

5 kwietnia 2018

W budynku Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych odbyła się prezentacja Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej „Oblicza WIGE” w ramach II Dni WIGE. Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych przedstawili najnowszą tematykę badawcza Katedry:
• Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość - dr inż. Jakub Flotyński
• Interakcja człowiek-komputer - dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. nadzw. UEP
• Internet Rzeczy - dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP
• Aplikacje mobilne - mgr Daniel Wilusz

4 - 6 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w konferencji ACM VRIC Laval Virtual Scientific Conference odbywającej się łącznie z wystawą Laval Virtual 2018 w dniach 4-6 kwietnia 2018 w Laval we Francji. Wystawa Laval Virtual jest jedną z największych wystaw na świecie dotyczących technik i zastosowań wirtualnej rzeczywistości. W tym roku odbyła się 20 jubileuszowa edycja wystawy, na której zaprezentowało się 240 wystawców. Wystawę zwiedziło ponad 17 000 odwiedzających. Natomiast na konferencji VRIC 2018 prof. Krzysztof Walczak przedstawił podczas sesji "Interaction and Visualisation" referat zatytułowany „A Contextual Semantic Interaction Interface for Virtual Reality Environments” (autorzy: Sokołowski, J., K. Walczak).

4 kwietnia 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w charakterze eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ocenie realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ewaluacja odbyła się w siedzibie beneficjenta w Kiełpinie k/Warszawy.