Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

22 kwietnia 2016

Katedra Technologii Informacyjnych zaprosiła władze Uczelni, pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do zwiedzenia nowo otwartych laboratoriów naukowych uruchomionych w ramach projektu InnoUEP. Wyposażenie i możliwości laboratoriów prezentowali kierownicy wraz z zespołami:
Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości – kierownik dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, zespół: dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Adam Wójtowicz, dr inż. Sergiusz Strykowski oraz mgr inż. Dariusz Rumiński
Laboratorium Internetu Rzeczy – kierownik dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, mgr Daniel Wilusz
Laboratorium Internetu Następnej Generacji – kierownik dr inż. Jacek Chmielewski, mgr inż. Tomasz Chojnacki.
Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z unikatowym w skali europejskiej wyposażeniem laboratoriów i możliwościami jego zastosowania w praktyce. Zapraszamy do galerii zdjęć!

14 kwietnia 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Nauka programowania i edukacja medialna – to coś więcej niż technika" dla uczestników VII Zielonogórskich Spotkaniach z Technologią Informacyjną, cyklicznej konferencji dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych województwa lubuskiego. Organizatorem konferencji był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

7 kwietnia 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej United Nations Global Compact Poland, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Finansów. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Paweł Szałamacha, Minister Finansów oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Po posiedzeniu Rady Programowej UNGC odbyła się konferencja inaugurująca Raport UNGC "Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce", w trakcie której prof. Cellary uczestniczył w dyskusji o przyczynach istnienia szarej strefy w polskiej gospodarce.

1 kwietnia 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Nauka programowania i edukacja medialna – to coś więcej niż technika" dla uczestników XII Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK, która odbyła się w dniach 1 – 3 kwietnia 2016 w Nowym Tomyślu. Organizatorem konferencji przeznaczonej dla nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych, zainteresowanych nowoczesną, wysokiej jakości edukacją jest Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, od 5 lat notowane wśród 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie.

18 marca 2016

Uchwałą Senatu UEP nr 69/2016 dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, został powołany na Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.

17 marca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MEN w Warszawie.

15 marca 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Chmura w bankach spółdzielczych" dla uczestników Zgromadzenia Prezesów Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB, do której należą 203 banki spółdzielcze.

29 lutego - 3 marca 2016

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w międzynarodowej konferencji The 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2016, która odbyła się pod hasłem “Transparent and Accountable Governancefor 2030 Sustainable Development Agenda” w Montevideo (Urugwaj) w dniach od 1 do 3 marca 2016. Organizatorami były takie instytucje jak United Nations University – Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance UNU-EGOV, Agency for Electronic Government and Information Society AGESIC oraz UNESCO. Prof. Cellary pełnił funkcję członka Komitetu Sterującego, wygłosił również wykład wiodący (ang. keynote speech) zatytułowany "Big Data Analysis – a Challenge to Justice". Ponadto wziął udział w dyskusji panelowej pt. "Big data era: better living and less freedom?" oraz przewodniczył sesji zatytułowanej "Public Service Innovation". Prof. Cellary uczestniczył również w sesji zamykającej konferencję, podczas której ogłoszono, że następna edycja ICEGOV odbędzie się w New Delhi w Indiach.
W dniu 29 lutego br. poprzedzającym konferencję ICEGOV prof. Cellary uczestniczył w spotkaniu ekspertów (Expert Group Meeting) pod hasłem „Knowledge Societies and the 2030 Sustainable Development Agenda”, którego organizatorami było UNESCO IFAP, UNU-EGOV oraz AGESIC.

2 marca 2016

Dr inż. Jakub Flotyński uczestniczył w uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej. W uroczystości wziął także udział promotor rozprawy doktorskiej dr. inż. Jakuba Flotyńskiego, dr. hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Dr. inż. Jakub Flotyński otrzymał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem na podstawie rozprawy "Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D", obronionej 8 grudnia 2015 przed Radą Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

25 lutego 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w VI Konferencji Computerworld „Państwo 2.0”, która odbyła się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Analiza gigadanych wyzwaniem dla państwa” w ramach sesji „Wyzwania administracji publicznej w obszarze organizacji procesów, budowy infrastruktury oraz bezpieczeństwa e-usług publicznych”.