Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

18 października 2016

W siedzibie Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia Nagród i Stypendiów Artystycznych i Naukowych Miasta Poznania. Stypendium naukowe za ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe potwierdzone wyróżnioną rozprawą doktorską i licznymi wysoko punktowanymi publikacjami odebrał z rąk Prezydenta Miasta Poznania dr inż. Jakub Flotyński.
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

16 - 18 października 2016

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w charakterze zaproszonego eksperta w trzeciej już edycji warsztatów dla doktorantów organizowanych w Kazimierzu Dolnym przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Warsztaty „Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in Information Technology” stanowią okazję dla doktorantów do zaprezentowania tematów swoich bieżących badań naukowych oraz konfrontacji ich ze środowiskiem naukowym reprezentowanym przez doświadczonych naukowców i ekspertów, którzy przyznają nagrody za najlepsze referaty i wystąpienia.

14 października 2016

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor przyznał nagrody za osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 następującym pracownikom Katedry Technologii Informacyjnych:

 • Nagroda zespołowa I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP oraz dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP;
 • Nagroda zespołowa II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych: dr inż. Jacek Chmielewski, dr inż. Jakub Flotyński, mgr inż. Dariusz Rumiński oraz dr inż. Adam Wójtowicz;
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016 – za wzorową koordynację realizacji projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP”: dr inż. Jacek Chmielewski, dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP;
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016 – za zaangażowanie w pracach Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej EQUIS – dr inż. Sergiusz Strykowski.

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

6 października 2016

W newsletterze internetowym sektora bankowego PRnews.pl opisano współpracę Banku Zachodniego WBK S.A z Katedrą Technologii Informacyjnych i agencją UX Symetria nad projektem prototypowego systemu autoryzacji płatności, który wykorzystuje rozpoznawanie twarzy. Projekt nazwano roboczo „Płacę uśmiechem”. Pracami zespołu Katedry Technologii Informacyjnych zaangażowanego w realizację projektu kieruje dr inż. Jacek Chmielewski.

4 października 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. ”Predykcyjna analiza gigadanych – zrozumieć istotę nowości” dla uczestników konferencji „BIG DATA w sektorze bankowym w erze GDPR (The General Data Protection Regulation)”. Konferencja odbyła się w Warszawie, a organizatorem konferencji był Związek Banków Polskich.

3 października 2016

Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych Uchwałą Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki  Elektronicznej zostali powołani do prac w następujących komisjach wydziałowych na kadencję 2016 - 2020:

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP - Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP - Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektow Uczenia się
 • Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP - Przewodniczący Komisji ds. Strategii Rozwoju WIGE
 • Dr inż. Rafał Wojciechowski - Wydziałowa Komisja ds. Promocji WIGE
 • Dr inż. Sergiusz Strykowski - Wydziałowa Komisja ds. Dotacji Projakościowej
 • Dr inż. Jakub Flotyński - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Parametrycznej WIGE

30 września 2016

Zespół w składzie dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Jakub Flotyński i mgr inż. Dariusz Rumiński, opiekujący się Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości InnoUEP, uczestniczył w ogólnoeuropejskim wydarzeniu Noc Naukowców, podczas którego w 24 krajach Europy środowiska naukowe zaprezentowały szerokiej publiczności najnowsze wyniki badań w formie ogólnodostępnych wykładów, pokazów, eksperymentów, warsztatów. Pracownicy Katedry zaprosili publiczność do zwiedzania Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości w ramach warsztatów „Wirtualne światy”, przeznaczonych głównie dla dzieci i młodzieży.

30 września 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki. Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w siedzibie MNiSW.

23 września 2016

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji 2016 2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu następujący pracownicy Katedry otrzymali powołania do prac w komisjach senackich:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 • dr inż. Jacek Chmielewski – członek Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych

Ponadto prof. Wojciech Cellary i dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, zostali powołani w skład Rady Centrum Informatyki UEP na kadencję 2016 - 2020.

21 września 2016

Katedra Technologii Informacyjnych we współpracy z Biurem Promocji UEP zorganizowała konferencję prasową, w trakcie której zostały zaprezentowane nowe laboratoria naukowe, które powstały w ramach projektu InnoUEP, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z przebiegiem konferencji i opisami nowych laboratoriów można zapoznać się TU.