Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

20 listopada 2015

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki.

10 listopada 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Enigma – zwiastun cywilizacji cyfrowej”, zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit), pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Cellary moderował dyskusję panelową zatytułowaną „Kryptologia wobec wyzwań w obszarze ochrony prywatności” z udziałem zagranicznych specjalistów z dziedziny kryptologii.

5 - 6 listopada 2015

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 2nd World Conference on Intelligent Building Technology and Multimedia Management IBTMM 2015, która odbyła się w Krakowie. W trakcie konferencji prof. Rykowski przedstawił referat pt. „Zaufana boja geolokalizacyjna” (autorzy: Rykowski, J., M., Normańczuk). Przewodniczył również drugiej sesji plenarnej poświęconej inteligentemu zarządzaniu przestrzenią publiczną.

31 października - 3 listopada 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 16th International Conference on Web Information System Engineering WISE 2015, która odbyła się w Miami (Floryda, USA) w terminie od 1 do 3 listopada 2015. Prof. Cellary pełnił funkcję współprzewodniczącego Komitetu Programowego (Program Co-Chair), moderował sesję zatytułowaną "Web Information Extraction", uczestniczył w pracach kapituły przyznającej nagrody za najlepsze artykuły, a w trakcie bankietu wręczył te nagrody wyróżnionym autorom. Konferencję poprzedziło posiedzenie Komitetu Sterującego konferencji WISE. Komitet wybrał Szanghaj na miejsce kolejnej, 17. edycji WISE 2016.

29 października 2015

Z okazji obchodów Dnia ONZ ukazała się publikacja pt. „Global Compact Yearbook Polska 2015”, wydana przez Global Compact Network Poland. Publikacja ta corocznie prezentuje standardy ONZ, najlepsze praktyki biznesu oraz wyzwania stojące przed partnerstwem ONZ, biznesu i administracji w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. W publikacji tej ukazał się artykuł prof. Wojciecha Cellarego zatytułowany „Wolność jednostki a prywatność w internecie".

4 - 24 października 2015

Mgr Daniel Wilusz uczestniczył w dwóch intensywnych kursach szkoleniowych: dwutygodniowym „regular soft-skills course” oraz w tygodniowym „train the trainer course” w ramach projektu systemowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami TransFormation.doc”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach programu MNiSW ogłosiło konkurs dla młodych naukowców na udział w kursach mających na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką. Kursy przeprowadzono w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Mgr Daniel Wilusz odbył szkolenie w Ivey Business School w Kanadzie w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim.

17 - 18 października 2015

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w charakterze zaproszonego eksperta w ogólnopolskich warsztatach dla młodych naukowców "Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in IT", zorganizowanych w Kazimierzu Dolnym przez Polsko- Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie. Prof. Rykowski był członkiem Komitetu Programowego warsztatów i uczestniczył w wyborze najlepszych referatów do nagrody Best Paper Award.

15 - 16 październikna 2015

Dr inż. Rafał Wojciechowski uczestniczył w międzynarodowej konferencji EuroVR Conference 2015, która odbyła się w Lecco (Włochy) w terminie od 15 do 16 października 2015. W trakcie konferencji dr inż. Rafał Wojciechowski wygłosił referat pt. "Distributed Architecture of Secure Semantic AR Services" (autorzy: Wójtowicz, A., R. Wojciechowski, K. Walczak, D. Rumiński).

16 października 2015

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego MNiSW ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki.

16 października 2015

Z okazji inauguracji roku akademickiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród Rektora za osiągnięcia w roku 2014/2015. Nagrody otrzymali:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP – nagroda Rektora zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 – za prace w ramach Zespołu Projektowego do spraw budowy „Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”;

Dr inż. Adam Wójtowicz – nagroda Rektora indywidualna II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych;

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, mgr inż. Jakub Flotyński, mgr inż. Dariusz Rumiński – nagroda Rektora zespołowa II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych;

Dr inż. Sergiusz Strykowski - nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 za zaangażowanie w pracach Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowe.

Laureatom serdecznie gratulujemy!