Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

13 lipca 2016

W Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej opublikowano komentarz prof. Wojciecha Cellarego na temat systemu identyfikacji elektronicznej, który umożliwiłby obywatelom załatwianie wszystkich spraw urzędowych i administracyjnych drogą elektroniczną.

6 lipca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu roboczym ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju monitorujących realizację projektów finansowanych w ramach programu Innowacje Społeczne.

1 lipca 2016

Mgr inż. Dariusz Rumiński zajął 8 miejsce na liście rankingowej Konkursu ETIUDA 4 w na stypendia doktorskie, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Projekt z dziedziny nauk technicznych zatytułowany „Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości” otrzymał dofinansowanie w wys. 61 676 zł. Konkurs ETIUDA jest adresowany do młodych naukowców przygotowujących rozprawę doktorską. Oprócz samego stypendium laureaci mają również możliwość odbycia stażu naukowego w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

28 czerwca 2016

img

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w XI Kongresie Gospodarki Elektronicznej, który odbył się 28 czerwca br. w Warszawie. Prof. Cellary moderował panel dyskusyjny pt. „Biznes i administracja w gospodarce elektronicznej. Tożsamość wirtualna. Transformacja dowodów osobistych. Prywatność wobec big data. Jak robią to polskie banki? Współpraca czy konkurencja kluczem do sukcesu”. Podczas Gali Kongresu prof. Cellary otrzymał Medal Mikołaja Kopernika, ustanowiony z okazji 25-lecia Związku Banków Polskich jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

27 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Naukowej Grupy Doradczej Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego, w trakcie którego wygłosił wykład wprowadzający na temat innowacji.

23 czerwca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w dorocznym posiedzeniu członków Zarządu (Executive Board) międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Virtual Reality Association EuroVR, które odbyło się w Mediolanie w siedzibie Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione Consiglio Nazionale delle Ricerche. Prof. Walczak już drugą kadencję pełni funkcję członka Zarządu stowarzyszenia EuroVR.

23 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w debacie towarzyszącej premierze "Raportu Computerworld Top200" – 24. edycji prestiżowego i miarodajnego rankingu przedsiębiorstw polskiego sektora teleinformatycznego. W debacie wzięli udział szefowie działów informatyki polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele największych firm teleinformatycznych, urzędów centralnych oraz świata nauki. Debata odbyła się w  Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

22 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił w siedzibie Senatu RP zaproszony wykład pt. "Nowe wyzwania dla ochrony prywatności i danych osobowych w środowisku cyfrowym: Analiza giga danych” dla uczestników wspólnego posiedzenia seminaryjnego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, zorganizowanego we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Głównym tematem posiedzenia była unijna reforma prawa ochrony danych osobowych oraz analiza przyjętych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy policyjnej o ochronie danych osobowych.

20 czerwca 2016

Dr inż. Jakub Flotyński, adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych, został laureatem Konkursu na Nagrody i Stypendia Artystyczne i Naukowe Miasta Poznania. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzono stypendiami 12 młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Listę laureatów ogłoszono na konferencji prasowej, która odbyła się 20 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Poznania. Dr inż. Jakub Flotyński otrzymał stypendium za wybitny dorobek publikacyjny w roku 2015, uwieńczony uzyskaniem stopnia doktora z wyróżnieniem. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2016.
Stypendyście serdecznie gratulujemy!

13 - 15 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 25th IEEE International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises WETICE’2016, która odbyła się w Paryżu w dniach od 13 do 15 czerwca br. Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do przyjęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (Program Committee Chair) i organizacji następnej 26. edycji konferencji WETICE na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.