Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

12 sierpnia 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Festiwalu TRANSATLANTYK – Legalna Kultura, który odbywał się w Poznaniu w dniach od 7 do 14 sierpnia 2015. Prof. Cellary uczestniczył w dyskusji panelowej pt. „Kultura w Internecie – zrób to legalnie. Szanse i zagrożenie w cyfrowym świecie”.

1 - 31 lipca 2015

Mgr inż. Jakub Flotyński odbył miesięczny staż naukowy we Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung Darmstadt (Niemcy) w ramach prestiżowego stypendium naukowego Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD, polegające na odbyciu miesięcznego stażu naukowego w wybranej jednostce naukowej w Niemczech. W ramach stypendium mgr inż. Jakub Flotyński opracował metodę odkrywania koncepcyjnych semantycznych reprezentacji interaktywnych multimedialnych treści trójwymiarowych.

26 - 30 lipca 2015

Prof. Wojciech Cellary wział udział w multikonferencji The 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2015, a w jej ramach w konferencji The 3rd The International Conference on Human Side of Service Engineering HSSE 2015. Konferencje odbyły sie w terminie od 25 do 30 lipca 2015 w Las Vegas (USA). Na konferencji HSSE 2015 prof. Wojciech Cellary pełnił funkcję współprzewodniczącego jej Komitetu Programowego (Program Co-Chair). Ponadto podczas sesji “Smart Service Systems: Augmenting and Scaling Human Expertise with Cognitive Assistants” prof. Cellary wygłosił wykład pt. “e-Service Dominant Logic”.

29 lipca 2015

Mgr inż. Jakub Flotyński, mgr inż. Dariusz Rumiński i mgr Daniel Wilusz zakwalifikowali się do udziału w Programie TransFormation.doc, realizowanym w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe dla doktorantów i młodych naukowców w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Będzie to szkolenie dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką. Mgr inż. Jakub Flotyński odbędzie szkolenie w Ivey Business School w Kanadzie w terminie 6-19 września 2015 r., pozostali laureaci odbędą szkolenia w terminie późniejszym.

6 - 8 lipca 2015

Mgr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 6th International IEEE Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications IISA 2015, która odbyła się w Corfu (Grecja) w dniach od 6 do 8 lipca 2015. W trakcie konferencji mgr inż. Dariusz Rumiński wygłosił referat pt. „Modeling Spatial Sound in Contextual Augmented Reality Environments”.

2 lipca 2015

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak wygłosił zaproszony keynote speech pt. "The Challenge of Designing Interactive 3D Content" na miedzynarodowej konferencji The 33rd European Conference on Cognitive Ergonomics ECCE 2015, która odbyła się w Warszawie w dniach od 1 – 3 lipca 2015.

15 - 30 czerwca 2015

Prof. Wojciech Cellary odbył wizytę naukową w charakterze profesora wizytującego w Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance UNU-EGOV United Nations University (Guimaraes, Portugalia). Podczas swojego pobytu Prof. W. Cellary wygłosił zaproszony referat na konferencji „A melhoria da qualidade e proximidade dos servicos publicos dos PALOP e Timor LESTE” pt. „Strategic Impact of Cloud Computing on Public Sector”. W konferencji uczestniczyło około pięćdziesięciu przedstawicieli sektora publicznego z krajów afrykańskich używających oficjalnie języka portugalskiego (PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) oraz Timoru Wschodniego. Po referacie odbyła się długa dyskusja. Ponadto prof. Cellary wygłosił seminarium dla pracowników naukowych dwóch uczelni: United Nations University oraz University of Minho na temat przetwarzania w chmurze w administracji publicznej. Konsultował aktualne projekty badawcze prowadzone w Jednostce Operacyjnej UNU-EGOV związane z inteligentnymi miastami oraz usprawnianiem administracji publicznej dzięki jej informatyzacji. Przeprowadził indywidualne konsultacje dla młodych pracowników nauki przygotowujących prace doktorskie. Przedstawił również propozycje nowych kierunków badawczych, które Jednostka Operacyjna UNU-EGOV mogłaby rozwijać we współpracy z UEP w formie wspólnych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, agendy ONZ lub narodowe agencje zajmujące się elektroniczną administracją.

25 czerwca 2015

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w konferencji „Nowości płatnicze, czyli co nas czeka wkrótce" zorganizowanej w Warszawie przez MedienService. Prof. Rykowski wygłosił zaproszony wykład pt. "Wyzwania dla przyszłych płatności w Internecie Rzeczy".

25 czerwca 2015

Mgr inż. Jakub Flotyński uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 18th International Conference on Business Information Systems BIS 2015 – Making Big Data Smarter, która odbywała się w Poznaniu (UEP) w dniach od 24 do 26 czerwca 2015. W trakcie sesji Semantic Technologies mgr inż. Jakub Flotyński wygłosił referat pt. ”Ontology-Based Creation of 3D Content in a Service-Oriented Environment” (autorzy: Walczak, K., J. Flotyński).

18 - 21 czerwca 2015

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 20th ACM SIGGRAPH International Conference on 3D Web Technology, która odbyła się w Heraklionie (Grecja) w terminie od 18 do 21 czerwca 2015. W trakcie konferencji prof. Walczak przedstawił referat pt. „Semantic Query-based Generation of Customized 3D Scenes” (autorzy: Walczak, K., J. Flotyński), który otrzymał nagrodę Web 3D Best Paper Award, przyznawaną zarówno za treść artykułu, jak i sposób prezentacji przez komitet, złożony z przewodniczących Komitetów Organizacyjnych, Programowych konferencji.