Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

24 października 2014

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w dwóch wydarzeniach, których organizatorem był polski oddział międzynarodowej Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ United Nations Global Compact Poland:
• uroczystym posiedzeniu Rady Programowej United Nations Global Compact Poland, której członkiem prof. Cellary jest od września 2014;
• inauguracji publikacji „UN Global Compact Yearbook 2014” w ramach obchodów Światowego Dnia ONZ – United Nations Day. W rozdziale "Innowacje" został zamieszczony artykuł prof. Wojciecha Cellarego pt. "Ekonomia twórczości" (str. 50 - 53).
Oba wydarzenia odbyły się w Warszawie w dniu 24 października 2014.

23 października 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Informatyzacji Edukacji, która działa jako ciało doradcze ministra edukacji narodowej. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie MEN.

19 - 21 października 2014

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył jako ekspert w warsztatach dla doktorantów i młodych naukowców "Workshop for doctoral students and young researchers in Information Technology", które zorganizowała w Kazimierzu Dolnym Polsko– Japońska Akademia Technik Komputerowych.

17 października 2014

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego ds. infrastruktury informatycznej nauki, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

16 października 2014

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w XV Kongresie Badaczy Rynku i Opinii, który odbył się w Warszawie. Prof. Cellary uczestniczył w dyskusji panelowej w trakcie sesji plenarnej „Zmiana technologiczna i zmiana społeczna, gospodarcza, rynkowa”. Dyskusję moderował redaktor Jacek Żakowski z tygodnika „Polityka”, a uczestnikami byli prof. Andrzej Leder, Wojciech Orliński i Jan Krzysztof Bielecki.

10 października 2014

Dr hab. inż. Willy Picard otrzymał indywidualną nagrodę II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2013/2014, a w szczególności za uzyskanie habilitacji na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Adaptation of service protocols” (Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Wręczenie nagrody odbyło się podczas ceremonii promocji doktorskich i habilitacyjnych UEP. Serdecznie gratulujemy!

6 października 2014

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w roboczym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MNiSW w Warszawie.

1 października 2014

Dwaj tegoroczni absolwenci studiów dziennych I stopnia na WIGE na specjalności Elektroniczny biznes Kamil Kamiński i Michał Góral, członkowie SKN „Akademickie Koło Aplikacji Internetowych AKAI” działającego przy Katedrze Technologii Informacyjnych pod opieką mgr. inż. Dariusza Rumińskiego, zajęli III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą aplikację mobilną przyjazną prywatności, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Celem konkursu było zachęcenie młodych twórców aplikacji mobilnych do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz do konstruowania aplikacji przyjaznych prywatności, promujących rozwiązania, które nie naruszają przepisów i umożliwiają przyjazne i bezpieczne korzystanie z nowych technologii.
Kapituła konkursu nagrodziła aplikację „Interaktywny UEP”. Wyróżniona aplikacja jest jednym z głównych komponentów systemu informatycznego AR UEP, który został zaprojektowany oraz zaimplementowany przez studentów koła naukowego AKAI UEP. Głównym zadaniem aplikacji jest prezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w sposób interaktywny, w którym zachodzi interakcja pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem. "Interaktywny UEP" wykorzystuje techniki wzbogaconej rzeczywistości (Augmented Reality) oraz podejście „Privacy by Design”. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Google Play pod adresem:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.poznan.ue.kti.akai.konkurs
Wręczenie nagród odbędzie się wkrótce w siedzibie GIODO.
Laureatom i opiekunowi SKN AKAI serdecznie gratulujemy!

30 września 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „e-Usługi - fikcja czy rzeczywistość?”, zorganizowanej w Poznaniu przez Urzędy Marszałkowskie Województwa Wielkopolskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które wspólnie realizują projekt pt. „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego” (POKL 5.2.1). Prof. Wojciech Cellary wygłosił dla uczestników konferencji wykład pt. „Chmura w administracji publicznej”.

26 września 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Naukowej Grupy Doradczej, utworzonej przy Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG). Misją Naukowej Grupy Doradczej będzie dostarczanie niezależnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na wzrost innowacyjności, poprawę efektywności technologicznej i rozbudowę kompetencji badawczo-rozwojowych PGNiG. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w Muzeum Gazownictwa w siedzibie PGNiG.