Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, pięciu adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również czterema uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

4 sierpnia 2014

Prof. Wojciech Cellary otrzymał osobiste zaproszenie do udziału w pracach Rady Programowej United Nations Global Compact w Polsce. UN Global Compact jest utworzoną w 2000 r. Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ oraz wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. Jako Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, UN Global Compact posiada mandat do prowadzenia dialogu międzysektorowego biznes – rząd – samorząd, opracowuje raporty, analizy i zestawienia na temat działania biznesu w powiązaniu z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

19 - 23 lipca 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 2nd International Conference on The Human Side of Service Engineering HSSE 2014, która odbyła się w Krakowie w dniach 19 – 23 lipca 2014 r. w ramach konferencji głównej The 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014. Prof. Cellary pełnił funkcję współprzewodniczącego komitetu organizacyjnego (General Co-Chair) konferencji HSSE 2014.

7 - 9 lipca 2014

Mgr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications IISA 2014, która odbyła się w dniach od 7 – 9 lipca 2014 w Chanii (Grecja). Podczas konferencji mgr inż. Dariusz Rumiński wygłosił referat pt. „Composing Augmented Reality Scene with the CARL Language” (autorzy: Rumiński, D., K. Walczak).

2 lipca 2014

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w roboczym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

27 czerwca 2014

Mgr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 21st International Science Conference on Computer Networks – CN 2014, która odbyła się w Brunowie k/Lwówka Śląskiego w terminie 23 – 27 czerwca 2014. W trakcie konferencji podczas Special Sessions Day mgr inż. Rumiński wygłosił referat pt. “Generating User Interfaces for XML Schema Documents with a Presentation Language” (autorzy: Rumiński, D, K. Walczak, and J. Chmielewski).

25 - 27 czerwca 2014

Dr inż. Adam Wójtowicz wziął udział w międzynarodowej konferencji 7th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems CISIS 2014, która odbyła się w Bilbao (Hiszpania) w terminie od 25 do 27 czerwca 2014. Dr inż. Wójtowicz wygłosił referat pt. “Mining in Dynamically Composed Scripted 3D Scenes for Better Access Control – Computational Evaluation”.

25 - 26 czerwca 2014

Dr inż. Jacek Chmielewski wziął udział w międzynarodowych warsztatach W3C Workshop on the Web of Things - Enablers and Services for an Open Web of Devices, które odbyły się w Berlinie w dniach od 25 – 26 czerwca 2014. Celem udziału w tych warsztatach było pogłębienie wiedzy na temat zunifikowanego dostępu do różnorodnych urządzeń końcowych, niezbędnej do realizacji projektu w ramach Santander Universidades oraz spotkanie z partnerami z Fraunhofer FOKUS w celu inicjacji prac nad wspólnym wnioskiem projektowym do H2020 i przedyskutowania możliwości stażu naukowego.

26 czerwca 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w dyskusji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki przez miesięcznik Computerworld na temat Raport TOP200, w którym zamieszczono wypowiedź prof. Cellarego pt. „Administracja potrzebuje Naszej Klasy”. Raport Computerworld TOP200 to prestiżowa wiarygodna prognoza długoterminowa perspektyw rozwoju branży teleinformatycznej, szczególnie w kontekście nakładów na IT w poszczególnych sektorach gospodarki.

24 - 26 czerwca 2014

Prof. Wojciech Cellary przewodniczył kolejnym trzem posiedzeniom ewaluacyjnym Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. programu INNOWACJE SPOŁECZNE, które odbywały się w siedzibie NCBR w Warszawie.

24 czerwca 2014

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie zakwalifikowało do finansowania wniosek pt. „Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D”, złożony przez mgr. inż. Jakuba Flotyńskiego na konkurs NCN ETIUDA 2 na stypendia doktorskie dla młodych naukowców. Projekt Jakuba Flotyńskiego uzyskał 8 lokatę na 35 przyjętych do finansowania projektów. Wysokość dofinansowania wynosi 63 596 zł.