Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

23 czerwca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w dorocznym posiedzeniu członków Zarządu (Executive Board) międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Virtual Reality Association EuroVR, które odbyło się w Mediolanie w siedzibie Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione Consiglio Nazionale delle Ricerche. Prof. Walczak już drugą kadencję pełni funkcję członka Zarządu stowarzyszenia EuroVR.

23 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w debacie towarzyszącej premierze "Raportu Computerworld Top200" – 24. edycji prestiżowego i miarodajnego rankingu przedsiębiorstw polskiego sektora teleinformatycznego. W debacie wzięli udział szefowie działów informatyki polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele największych firm teleinformatycznych, urzędów centralnych oraz świata nauki. Debata odbyła się w  Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

22 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił w siedzibie Senatu RP zaproszony wykład pt. "Nowe wyzwania dla ochrony prywatności i danych osobowych w środowisku cyfrowym: Analiza giga danych” dla uczestników wspólnego posiedzenia seminaryjnego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, zorganizowanego we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Głównym tematem posiedzenia była unijna reforma prawa ochrony danych osobowych oraz analiza przyjętych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy policyjnej o ochronie danych osobowych.

20 czerwca 2016

Dr inż. Jakub Flotyński, adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych, został laureatem Konkursu na Nagrody i Stypendia Artystyczne i Naukowe Miasta Poznania. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzono stypendiami 12 młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Listę laureatów ogłoszono na konferencji prasowej, która odbyła się 20 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Poznania. Dr inż. Jakub Flotyński otrzymał stypendium za wybitny dorobek publikacyjny w roku 2015, uwieńczony uzyskaniem stopnia doktora z wyróżnieniem. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2016.
Stypendyście serdecznie gratulujemy!

13 - 15 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 25th IEEE International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises WETICE’2016, która odbyła się w Paryżu w dniach od 13 do 15 czerwca br. Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do przyjęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (Program Committee Chair) i organizacji następnej 26. edycji konferencji WETICE na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

13 czerwca 2016

Mgr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w II etapie przesłuchań kandydatów składających wnioski do Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w ramach konkursu ETIUDA.

10 czerwca 2016

Z okazji jubileuszu 25-lecia powołania Związku Banków Polskich prof. Wojciech Cellary został uhonorowany Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich, będącego wyrazem podziękowania oraz wyróżnienia osób, które szczególnie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości. Medal zostanie wręczony podczas gali XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej, który odbędzie się 28 czerwca br. w Warszawie.
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

9 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Informatyzacji Edukacji, ciała doradczego przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie MEN.

2 czerwca 2016

W ramach seminariów międzykatedralnych na WIGE mgr Daniel Wilusz przygotował prezentację pt. „Metoda studium przypadku w dydaktyce na przykładzie e-biznesu”. Seminarium miało na celu przedstawienie doświadczeń mgr Daniela Wilusza z trzytygodniowego szkolenia "Train the trainer course", które odbył w Ivey Business School w Kanadzie w ramach programu MNiSW TransFormation.doc. Prezentacja miała na celu zapoznanie słuchaczy z metodą studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów dydaktycznych oraz przygotowania przebiegu zajęć dydaktycznych. Mgr Daniel Wilusz przedstawił słuchaczom elektroniczne bazy tekstów studiów przypadku publikowanych przez Ivey Publishing i Harvard Business Publishing oraz podzielił się swoimi doświadczeniami z wykorzystania tej metody.

2 czerwca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Wielkiej Gali Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, połączonej z obchodami jubileuszu 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uroczystości odbyły się w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta RP.