Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

28 - 29 września 2015

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 1st Annual Public Policy Conference – European Cybersecurity Forum CYBERSEC 2015, zorganizowanej w Krakowie przez Instytut Kościuszki pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Forum CYBERSEC stanowi platformę wsparcia dla rozwoju kluczowych kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa angażując środowisko akademickie, eksperckie oraz biznesowe. Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w debatach podczas sesji „Future”.

23 - 24 września 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Katowicach w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „High-Tech za „żelazną kurtyną”. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL”. Podczas sesji „Społeczeństwo” prof. Wojciech Cellary przedstawił napisaną wspólnie z mgr. inż. Pawłem Krysztofiakiem, prezesem poznańskiej firmy Advacom sp. z o.o. „Historię polskiego komputera edukacyjnego Elwro 800 Junior”, którego obaj panowie byli współtwórcami. Organizatorami konferencji był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach.

20 - 22 września 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowym sympozjum „A Symposium Honouring Professor Erol Gelenbe”, zorganizowanym przez Imperial College of London w dniach 20 – 22 września br. w celu uczczenia jubileuszu pracy naukowej prof. Erola Gelenbe, wybitnego uczonego, z którym prof. Cellary wspólnie pracował naukowo we Francji w latach dziewięćdziesiątych. Owocem tej współpracy była między innymi książka nt. rozproszonych baz danych wydana przez światowe wydawnictwo Elsevier. Prof. Cellary otrzymał osobiste zaproszenie od prof. Gelenbe do czynnego udziału w debatach oraz do zapoznania się z aktualną tematyką badawczą kierowanego przez niego zespołu. W Sympozjum wzięło udział wielu wybitnych przedstawicieli nauki, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju światowej informatyki.

20 - 22 września 2015

Dr inż. Jacek Chmielewski uczestniczył w międzynarodowej konferencji 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT 2015, która odbyła się w Karpaczu w dniach od 20 do 22 września br. Podczas konferencji dr inż. Jacek Chmielewski przedstawił artykuł pt. „Key Requirements and New Architecture for Context-aware Web-based Device-independent Multi-device Applications”.

6 - 19 września 2015

Mgr inż. Jakub Flotyński uczestniczył w szkoleniu w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” (Program TransFormation.doc). W ramach programu MNiSW finansuje kursy szkoleniowe dla młodych naukowców w czołowych ośrodkach akademickich na świecie, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką. Mgr inż. Jakub Flotyński odbył dwutygodniowe szkolenie w Ivey Business School w Kanadzie.

18 września 2015

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu inauguracyjnym Zespołu specjalistycznego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

14 - 16 września 2015

Dr inż. Jacek Chmielewski uczestniczył w międzynarodowej multikonferencji The Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2015, która odbyła się w Łodzi w dniach od 14 do 16 września 2015 r. W trakcie konferencji towarzyszącej The 4th International Symposium on Frontiers in Network Applications, Network Systems and Web Services SoFAST-WS 2015, dr inż. Jacek Chmielewski przedstawił artykuł pt. “Run-time UI Adaptation in the Context of the Device-Independent Architecture”.

10 września 2015

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał nominację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Zespołu Specjalistycznego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki.

3 września 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w debacie w roli panelisty podczas konferencji wysokiego szczebla pt. "Innowacje - wymiana wiedzy", która stanowi inaugurację Programu Global Compact "Innowacje - Biznes i Nauka 2015-2020". Organizatorami konferencji były Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz spółka KGHM Polska Miedź. Konferencja odbyła się we Wrocławskim Centrum Badawczo-Rozwojowym KGHM CUPRUM. Program Global Compact "Innowacje - Biznes i Nauka 2015-2020" skupia kluczowych przedstawicieli biznesu oraz najbardziej cenionych reprezentantów świata nauki, aby poprzez wytworzenie synergii między tymi środowiskami, zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku światowym.

12 sierpnia 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Festiwalu TRANSATLANTYK – Legalna Kultura, który odbywał się w Poznaniu w dniach od 7 do 14 sierpnia 2015. Prof. Cellary uczestniczył w dyskusji panelowej pt. „Kultura w Internecie – zrób to legalnie. Szanse i zagrożenie w cyfrowym świecie”.