Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, czterech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

21 lutego 2017

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w szkoleniu dla ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oceniających wnioski składane w konkursach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Szkolenie odbyło się w Warszawie, obejmowało kryteria wyboru w konkursie POIR 1.1.1/2017 „Szybka Ścieżka”.

17 lutego 2017

Dr hab. Inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MNiSW w Warszawie.

15 lutego 2017

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w charakterze konsultanta w plenarnym posiedzeniu Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Posiedzenie Komitetu odbyło się w formie konferencji zatytułowanej „Granice odpowiedzialności człowieka” z cyklu „Czy świat należy urządzić inaczej”. Prof. Cellary uczestniczył w debacie po prezentacji tez i referatów.

1 lutego 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Technologicznej Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB. Prof. Cellary pełni funkcję przewodniczącego Rady od września 2016 r. Spotkanie odbyło się w siedzibie SGB w Poznaniu.

1 lutego 2017

Prof. Wojciech Cellary udzielił dwóch wywiadów: dla Teleskopu TVP na temat obowiązku rejestrowania kart przedpłaconych oraz dla Radia Merkury – na temat centrów danych, w tym poznańskiej firmy Beyond.pl.

30 stycznia 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu Naukowej Grupy Doradczej przy GK PGNiG, które zainaugurowało II dwuletnią kadencję działalności NGD. Naukowa Grupa Doradcza jest społecznym, interdyscyplinarnym ciałem konsultacyjno-doradczym złożonym z przedstawicieli świata nauki wspierającym działania strategiczne PGNiG w obszarze badawczo-rozwojowym.

28 stycznia 2017

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 28 stycznia 2017 Nr 22.8934 na stronie 14 w Magazynie Poznańskim ukazał się felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. "Spojrzenie Za Bramkę". Jest to pierwszy felieton z cyklu "Cyfrowym okiem", w ramach którego będą ukazywać się co miesiąc kolejne felietony prof. Cellarego.

23 -27 stycznia 2017

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w charakterze niezależnego eksperta Komisji Europejskiej w sesji ewaluacyjnej projektów złożonych w ramach programu ICT-19 Innovation Actions Horizon 2020. Sesja odbyła się w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli.

24 stycznia 2017

Informacja o przebiegu XVIII edycji Konkursu o Złotą Mysz


W dniu 24 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom osiemnastej edycji Konkursu o Złotą Mysz, adresowanego do studentów I roku Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na zajęcia z przedmiotu Technologie Informacyjne, prowadzone przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych.

20 stycznia 2017

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MNiSW w Warszawie.