Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

23 września 2016

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji 2016 2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu następujący pracownicy Katedry otrzymali powołania do prac w komisjach senackich:

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
  • dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP – członek Senackiej Komisji ds. Ochrony Własności Intelektualnej
  • dr inż. Jacek Chmielewski – członek Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych

Ponadto prof. Wojciech Cellary i dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, zostali powołani w skład Rady Centrum Informatyki UEP na kadencję 2016 - 2020.

21 września 2016

Katedra Technologii Informacyjnych we współpracy z Biurem Promocji UEP zorganizowała konferencję prasową, w trakcie której zostały zaprezentowane nowe laboratoria naukowe, które powstały w ramach projektu InnoUEP, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Z przebiegiem konferencji i opisami nowych laboratoriów można zapoznać się TU.

14 - 15 września 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu ekspertów programu Komisji Europejskiej „Active and Assisted Living Programme” (AAL PROGRAM), które odbyło się 15 września 2016 w Wiedniu w siedzibie Austrian Research Promotion Agency. Spotaknie miało na celu sformułowanie założeń nowego wezwania do składania wniosków w 2017 r.

13 - 14 września 2016

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 5th International Conference on Wireless Sensor Networks WSN 2016 w ramach konferencji głównej The Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2016, która odbywała się w Gdańsku w dniach od 11 do 14 września 2016. Podczas konferencji WSN prof. Rykowski przedstawił referat pt. „Digital signing for short-message broadcasted traffic in BLE marketing channel”, zawierającym wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu GOLIATH.

7 - 9 września 2016

Dr inż. Sergiusz Strykowski wziął udział w spotkaniu partnerów projektu "Innovative Strategic Management Games as a teaching methodology for entrepreneurship and business education – bGame" (2015-2017) finansowanego z programu Erasmus+. Spotkanie odbyło się w Wiedniu w siedzibie firmy Die Berater – partnera konsorcjum projektowego. Projekt realizuje 7 partnerów: Inovamais - Servicos de Donsultadoria em Inovacao Tecnologica S.A. (Portugalia), niwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, FyG Consultores (Hiszpania), Assist Software SRL (Rumunia), Fundación Equipo Humano (Hiszpania), Die Berater Unternehmensberatungs Gesellschaft MBH (Austria), PEEP - Educar Para empreender Associacao (Portugalia). Celem projektu jest opracowanie wirtualnego symulatora biznesowego przeznaczonego do kształtowania umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego wśród pracowników i menedżerów MŚP oraz przeprowadzenie praktycznej ewaluacji opracowanego systemu wśród 100 firm pochodzących z krajów członków konsorcjum projektowego.

31 sierpnia 2016

Dr hab. Inż. Krzysztof Walczak wygłosił wykład pt. „Techniki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w zastosowaniach muzealnych” dla uczestników XXV Seminarium z cyklu Nowoczesne Muzea i Galerie „Technologie cyfrowe w tworzeniu ekspozycji muzealnych”. Organizatorem seminarium było Centrum Promocji Informatyki w Warszawie.

25 sierpnia 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Informatyzacji Edukacji, ciała doradczego przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie MEN.

18 - 19 sierpnia 2016

Katedra Technologii Informacyjnych gościła prof. dr. Petera Haslingera wraz z 4-osobowym zespołem z Herder Institut für Historische Ostmitteleuropaforschung, Institut der Leibniz-Gemeinschaft w Marburgu (Niemcy). Celem wizyty było rozszerzenie współpracy naukowej między Instytutem Herdera a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie semantycznego opisu i dokumentowania w postaci multimedialnej zabytków architektury w zakresie zastosowań wirtualnej rzeczywistości w wizualizacji dziedzictwa kulturowego. Aktualnie zespół Katedry Technologii Informacyjnych realizuje dla Instytutu Herdera krótkoterminowy projekt przez Spółkę Celową UEP. W trakcie wizyty zostały omówione szczegółowo możliwości udziału KTI w projektach realizowanych przez Instytut Herdera w ramach długofalowej współpracy.

27 - 31 lipca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej multikonferencji The 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2016, a w jej ramach w konferencji The 4th The International Conference on Human Side of Service Engineering HSSE 2016. Multikonferencja AHFE odbyła się w terminie od 27 do 31 lipca 2016 w Orlando, Floryda, USA. Na konferencji HSSE prof. Wojciech Cellary pełnił funkcję współprzewodniczącego komitetu programowego (Program Co-Chair). Ponadto prof. Cellary współprowadził sesję plenarną "The Human Side of Service Engineering" oraz sesję podsumowującą tzw. Planning Session.

18 - 29 lipca 2016

Mgr inż. Tomasz Chojnacki uczestniczył w letnich warsztatach „NEMO 2016 - Next Generation Enterprise Modelling in the Age of Internet of Things“ Summer School, które odbyły się w Wiedniu terminie od 18 do 29 lipca 2016. Organizatorem warsztatów jest Faculty of Computer Science, University of Vienna. Uczestnicy NEMO Summer School są przyjmowani w drodze konkursu aplikacji młodych naukowców i doktorantów z całej Europy. Tematyka NEMO jest silnie powiązana z obszarem badawczym mgr. inż. Tomasza Chojnackiego i jego planowanej rozprawy doktorskiej.