Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, pięciu adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również czterema uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

19 - 23 lipca 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 2nd International Conference on The Human Side of Service Engineering HSSE 2014, która odbyła się w Krakowie w dniach 19 – 23 lipca 2014 r. w ramach konferencji głównej The 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014. Prof. Cellary pełnił funkcję współprzewodniczącego komitetu organizacyjnego (General Co-Chair) konferencji HSSE 2014.

7 - 9 lipca 2014

Mgr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications IISA 2014, która odbyła się w dniach od 7 – 9 lipca 2014 w Chanii (Grecja). Podczas konferencji mgr inż. Dariusz Rumiński wygłosił referat pt. „Composing Augmented Reality Scene with the CARL Language” (autorzy: Rumiński, D., K. Walczak).

2 lipca 2014

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w roboczym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

27 czerwca 2014

Mgr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 21st International Science Conference on Computer Networks – CN 2014, która odbyła się w Brunowie k/Lwówka Śląskiego w terminie 23 – 27 czerwca 2014. W trakcie konferencji podczas Special Sessions Day mgr inż. Rumiński wygłosił referat pt. “Generating User Interfaces for XML Schema Documents with a Presentation Language” (autorzy: Rumiński, D, K. Walczak, and J. Chmielewski).

25 - 27 czerwca 2014

Dr inż. Adam Wójtowicz wziął udział w międzynarodowej konferencji 7th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems CISIS 2014, która odbyła się w Bilbao (Hiszpania) w terminie od 25 do 27 czerwca 2014. Dr inż. Wójtowicz wygłosił referat pt. “Mining in Dynamically Composed Scripted 3D Scenes for Better Access Control – Computational Evaluation”.

25 - 26 czerwca 2014

Dr inż. Jacek Chmielewski wziął udział w międzynarodowych warsztatach W3C Workshop on the Web of Things - Enablers and Services for an Open Web of Devices, które odbyły się w Berlinie w dniach od 25 – 26 czerwca 2014. Celem udziału w tych warsztatach było pogłębienie wiedzy na temat zunifikowanego dostępu do różnorodnych urządzeń końcowych, niezbędnej do realizacji projektu w ramach Santander Universidades oraz spotkanie z partnerami z Fraunhofer FOKUS w celu inicjacji prac nad wspólnym wnioskiem projektowym do H2020 i przedyskutowania możliwości stażu naukowego.

26 czerwca 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w dyskusji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki przez miesięcznik Computerworld na temat Raport TOP200, w którym zamieszczono wypowiedź prof. Cellarego pt. „Administracja potrzebuje Naszej Klasy”. Raport Computerworld TOP200 to prestiżowa wiarygodna prognoza długoterminowa perspektyw rozwoju branży teleinformatycznej, szczególnie w kontekście nakładów na IT w poszczególnych sektorach gospodarki.

24 - 26 czerwca 2014

Prof. Wojciech Cellary przewodniczył kolejnym trzem posiedzeniom ewaluacyjnym Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. programu INNOWACJE SPOŁECZNE, które odbywały się w siedzibie NCBR w Warszawie.

24 czerwca 2014

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie zakwalifikowało do finansowania wniosek pt. „Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D”, złożony przez mgr. inż. Jakuba Flotyńskiego na konkurs NCN ETIUDA 2 na stypendia doktorskie dla młodych naukowców. Projekt Jakuba Flotyńskiego uzyskał 8 lokatę na 35 przyjętych do finansowania projektów. Wysokość dofinansowania wynosi 63 596 zł.

17 czerwca 2014

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała mgr. inż. Zbigniewowi Paszkiewiczowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Podstawą nadania stopnia doktora była publiczna obrona rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Metoda rekomendacji RMV dla doboru partnerów i usług w inkubatorach wirtualnych organizacji oparta na technikach eksploracji procesów (Recommendation methods RMV for partner and service selection in virtual organizations breeding environments based on process mining techniques)", która odbyła się 27 maja 2014. Promotorem rozprawy był prof. Wojciech Cellary. Świeżo upieczonemu doktorowi serdecznie gratulujemy!