Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

17 - 20 września 2014

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 1st International Conference on Augmented and Virtual Reality AVR 2014, która odbyła się w Lecce (Włochy) w terminie od 17 do 20 września 2014. Prof. Walczak został zaproszony przez organizatorów do wygłoszenia tzw. „keynote lecture” pt. „Simplifying Creation of VR/AR Applications for Domain Experts”. Ponadto w ramach konferencji przedstawił referat pt. „On-demand Generation of 3D Content Based on Semantic Meta-scenes” (autorzy: Walczak, K., J. Flotyński).

19 września 2014

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podczas którego Rektor UEP, prof. Marian Gorynia, wręczył prof. Cellaremu list gratulacyjny w związku z jubileuszem 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej.

17 września 2014

Prof. dr hab. Maciej Żukowski, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, powierzył dr. inż. Wojciechowi Wizie funkcję koordynatora projektu InnoUEP, pozyskanego przez Uczelnię w ramach POIG 2.3.

15 - 17 września 2014

Mgr inż. Jakub Flotyński wziął udział w międzynarodowej konferencji The 8th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES 2014, która odbyła się w Gdyni w dniach 15 – 17 września 2014r. Podczas konferencji mgr inż. Jakub Flotyński wygłosił referat pt. “Semantic Modelling of Interactive 3D Content with Domain-specific Ontologies”(autorzy: Flotyński, J., K. Walczak)).

8 - 12 września 2014

Mgr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w Doctoral Consortium będącego częścią międzynarodowego sympozjum International Symposium on Mixed Reality and Augmented Reality ISMAR 2014, które odbyło się w Monachium w dniach od 8 do 12 września 2014. Komitet Programowy przyjął do publikacji i wygłoszenia referat pt. „Semantic Contextual Augmented Reality Environments” (autorzy: Rumiński., D, K. Walczak). Mgr inż. Dariusz Rumiński otrzymał od organizatorów grant na pokrycie kosztów opłaty konferencyjnej, zakwaterowania oraz części kosztów podróży.

7 - 10 września 2014

Mgr Daniel Wilusz uczestniczył w międzynarodowej konferencji Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS’14, która odbyła się w Warszawie w dniach 7 – 10 września 2014. W trakcie konferencji mgr Daniel Wilusz wygłosił referat pt. “Comparison of architectures for service management in IoT and sensor networks by means of OSGi and REST services” (autorzy: Wilusz, D., J. Rykowski).

5 września 2014

Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG). Misją Naukowej Grupy Doradczej będzie dostarczanie niezależnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na wzrost innowacyjności, poprawę efektywności technologicznej i rozbudowę kompetencji w obszarze badawczo-rozwojowym PGNiG.

4 września 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Informatyzacji Edukacji, działającej jako ciało doradcze ministra edukacji narodowej. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4 września 2014

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w roboczym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

4 września 2014

Dr inż. Wojciech Wiza uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w Warszawie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na temat kwalifikowalności podatku VAT w kontekście działań komercjalizacyjnych w projektach POIG, m. in. w ramach Działania 2.3.