Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

19 - 20 maja 2016

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w Katowicach w dniach od 18 do 20 maja br. Prof. Cellary uczestniczył jako zaproszony prelegent w debacie podczas sesji „Cyfrowa gospodarka UE”.

16 - 19 maja 2016

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 12th Annual International Conference on Information Technology & Computer Science, która odbyła się w Atenach w dniach od 16 do 19 maja 2016. Prof. Rykowski przewodniczył sesji "Cloud, Internet, Management Systems", a ponadto przedstawił referat pt. „HCN: low-cost networking for DIY Internet of Things" w trakcie sesji "Internet of Things, Industrial Internet, Smart Factory and Industry 4.0".

18 maja 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Polskim Kongresie Logistycznym LOGISTICS & EUROLOG 2016, który odbywał się w Poznaniu w dniach 18 – 20 maja br. pod hasłem „Logistyka w cyfrowym świecie”. Prof. Cellary pełnił funkcję moderatora dyskusji panelowej „Nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu łańcuchami dostaw”.

13 maja 2016

Po raz kolejny Katedra Technologii Informacyjnych znalazła się w gronie 10 najbardziej wszechstronnych Katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w rankingu strategicznym katedr. Wręczenie dyplomu uznania za osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 odbyło się podczas spotkania strategicznego
pracowników UEP. Dyplomy wręczał JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia.

12 maja 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Chmura banków spółdzielczych SGB – aspekty bezpieczeństwa” dla uczestników konferencji "IT Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB S.A.", która odbyła się w Poznaniu.

12 maja 2016

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń”, która odbyła się w terminie 10 – 12 maja 2016 r w Warszawie. Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w sesjach w trzecim dniu konferencji zatytułowanym "Prezentacje polskich projektów B+R z obszaru bezpieczeństwa – aspekty technologiczne, prawne, organizacyjne, wdrożeniowe".

11 maja 2016

W Katedrze odbyło się seminarium katedralne, podczas którego mgr inż. Paweł Stelmach z Politechniki Wrocławskiej przedstawił rozprawę doktorską pt. „Algorytmy kompozycji usługi złożonej z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Grzecha, kierownika Zakładu Teleinformatyki Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Jednym z recenzentów rozprawy jest dr dr hab. inż. Willy Picard, adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych.

4 - 6 maja 2016

W Katedrze Technologii Informacyjnych przebywał z wizytą naukową Dr. Benjamin Gâteau, Senior R&D Engineer w Luxembourg Institute of Science and Technology (poprzednia nazwa: Public Research Centre Henri Tudor). Celem wizyty dr. Gâteau były prace projektowe w ramach realizowanego wspólnie z Katedrą Technologii Informacyjnych projektu GOLIATH „Goal Oriented Layered System for Interoperable Activities of Things” w ramach bilateralnego programu polsko-luksemburskiego POLLUX w obszarze „Innovation in Services”.

22 kwietnia 2016

Katedra Technologii Informacyjnych zaprosiła władze Uczelni, pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do zwiedzenia nowo otwartych laboratoriów naukowych uruchomionych w ramach projektu InnoUEP. Wyposażenie i możliwości laboratoriów prezentowali kierownicy wraz z zespołami:
Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości – kierownik dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, zespół: dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Adam Wójtowicz, dr inż. Sergiusz Strykowski oraz mgr inż. Dariusz Rumiński
Laboratorium Internetu Rzeczy – kierownik dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, mgr Daniel Wilusz
Laboratorium Internetu Następnej Generacji – kierownik dr inż. Jacek Chmielewski, mgr inż. Tomasz Chojnacki.
Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z unikatowym w skali europejskiej wyposażeniem laboratoriów i możliwościami jego zastosowania w praktyce. Zapraszamy do galerii zdjęć!

14 kwietnia 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Nauka programowania i edukacja medialna – to coś więcej niż technika" dla uczestników VII Zielonogórskich Spotkaniach z Technologią Informacyjną, cyklicznej konferencji dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych województwa lubuskiego. Organizatorem konferencji był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.