Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

4 marca 2015

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

4 marca 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Naukowej Grupy Doradczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego (PGNiG).

25 - 26 lutego 2015

Zespół pracowników Katedry Technologii Informacyjnych uczestniczył w obchodach VII DNI UEP odbywających się pod hasłem „Programujmy przyszłość – naszą”, połączonych z otwarciem budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych CEUE. W ramach obchodów prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Logika dominacji e-usług”. Pełnił też funkcję organizatora i moderatora dyskusji panelowej pt. „Gospodarcze perspektywy e-usług w Polsce”, w której uczestniczyli również dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu TVP Poznań, którego emisja odbyła się w wydaniu wieczornym Teleskopu.

18 lutego 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w charakterze eksperta w spotkaniu, które odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z inicjatywy ministra Andrzeja Halickiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MAiC, Lider Cyfryzacji przy MAiC, przedstawiciele Parlamentu RP oraz przedstawiciele Fundacji Rzeczpospolita Polska Nasza. Celem spotkania było omówienie rozwoju projektu portalu www.portalopolsce.pl, mającym docelowo promować przedsiębiorczość, przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu, rozwijać społeczeństwo informacyjne.

17 lutego 2015

W papierowym wydaniu Rzeczpospolitej z dnia 17 lutego 2015 Nr 39 (100687) w części Administracja na str. I3 opublikowano artykuł prof. Wojciecha Cellarego i Macieja Gawrońskiego (Kancelaria Bird&Bird) pt. „Przenosząc dane do chmury, trzeba twardo stąpać po ziemi” poświęcony problemom, jakie niesie za sobą przetwarzanie danych w chmurze, w szczególności w odniesieniu do poufności danych, kontroli dostępu, certyfikacji itp. Artykuł jest kontynuacją publikacji prof. Wojciecha Cellarego i Moniki Kucharczyk (Kancelaria Bird&Bird) pt. „Korzyści dla urzędu z przetwarzania w chmurze” (Rzeczpospolita z dnia 13 stycznia 2015), w której omówiono korzyści i ograniczenia stosowania przez administrację publiczną przetwarzania w chmurze.

10 lutego 2015

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

29 - 31 stycznia 2015

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, złożył wizytę roboczą w The Luxembourg Institute of Science and Technology LIST (dawniej CRP Henri Tudor). Wizyta miała na celu ocenę postępu realizacji wspólnego projektu GOLIATH – „Goal Oriented Layered System for Interoperable Activities of Things”, realizowanego przez Katedrę Technologii Informacyjnych i LIST Luxembourg w ramach bilateralnego programu polsko-luksemburskiego POLLUX II w obszarze „Innovation in Services”. Program POLLUX jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche.

28 stycznia 2015

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową inwestycję poznańskiej firmy informatycznej Beyond.pl, która rozpoczęła budowę Centrum Badań Technologii Informatycznych mającej pomieścić serwerownię Centrum Danych 2. Druga poznańska serwerownia firmy Beyond.pl będzie miała powierzchnię ponad 6,3 tys. m2 co pozwoli na pracę 100 tys. serwerów jednocześnie. Po uruchomieniu nowej serwerowni do poznańskiej firmy będzie należało blisko 1/6 całego polskiego zaplecza data center. Jednym z szefów firmy Beyond jest Michal Grzybkowski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z rocznika 2004, magistrant prof. Wojciecha Cellarego. Po ceremonii prof. Cellary udzielił krótkiego wywiadu serwisowi prasowemu PAP, komentując korzyści z nowej inwestycji dla biznesu i administracji. Wydarzenie odnotowała również Gazeta Wyborcza w wydaniu internetowym Wyborcza.biz.

19 - 23 stycznia 2015

Dr inż. Sergiusz Strykowski uczestniczył w spotkaniu organizacyjno-zarządczym inicjującym projekt "Virtual Game Method in Higher Education" finansowany z programu Erasmus+. Projekt realizuje 4 partnerów: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Seinajoki University of Applied Sciences (Finlandia), Tartu Ulikool (Estonia) oraz Universidad de Huelva (Hiszpania), który był gospodarzem spotkania. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych opartych na wykorzystaniu gier typu symulatory biznesowe do nauczania przedsiębiorczości. Projekt zakłada zaprojektowanie i zaimplementowanie takiej gry, a następnie jej praktyczną ewaluację w procesie kształcenia na poziomie szkoły średniej, studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. W ramach pierwszego spotkania zostały także opracowane scenariusze zachowań biznesowych, które w dalszym toku prac staną się podstawą wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego planowanego do wykonania w ramach projektu.

19 stycznia 2015

Już po raz czwarty specjalność Elektroniczny Biznes, prowadzona w Katedrze Technologii Informacyjnych, znalazła się na liście najlepszych programów w międzynarodowym rankingu Eduniversal Ranking The Best Master & MBA Programs Worldwide - Eduniversal 100 Best Masters Ranking in E-Business 2014/2015. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał trzy gwiazdki i został sklasyfikowany na 69 miejscu. Ranking Eduniversal tworzą rekomendacje dziekanów z 1000 Uniwersytetów i Szkół Biznesu na całym świecie. Oddane głosy służą ewaluacji stosowanych metod nauczania i jakości kształcenia.