Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

19 - 23 stycznia 2015

Dr inż. Sergiusz Strykowski uczestniczył w spotkaniu organizacyjno-zarządczym inicjującym projekt "Virtual Game Method in Higher Education" finansowany z programu Erasmus+. Projekt realizuje 4 partnerów: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Seinajoki University of Applied Sciences (Finlandia), Tartu Ulikool (Estonia) oraz Universidad de Huelva (Hiszpania), który był gospodarzem spotkania. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych opartych na wykorzystaniu gier typu symulatory biznesowe do nauczania przedsiębiorczości. Projekt zakłada zaprojektowanie i zaimplementowanie takiej gry, a następnie jej praktyczną ewaluację w procesie kształcenia na poziomie szkoły średniej, studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. W ramach pierwszego spotkania zostały także opracowane scenariusze zachowań biznesowych, które w dalszym toku prac staną się podstawą wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego planowanego do wykonania w ramach projektu.

19 stycznia 2015

Już po raz czwarty specjalność Elektroniczny Biznes, prowadzona w Katedrze Technologii Informacyjnych, znalazła się na liście najlepszych programów w międzynarodowym rankingu Eduniversal Ranking The Best Master & MBA Programs Worldwide - Eduniversal 100 Best Masters Ranking in E-Business 2014/2015. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał trzy gwiazdki i został sklasyfikowany na 69 miejscu. Ranking Eduniversal tworzą rekomendacje dziekanów z 1000 Uniwersytetów i Szkół Biznesu na całym świecie. Oddane głosy służą ewaluacji stosowanych metod nauczania i jakości kształcenia.

16 stycznia 2015

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego ds. infrastruktury informatycznej nauki, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

15 - 16 stycznia 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Naukowej Grupy Doradczej Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego PGNiG, które odbyło się w Jadwisinie k/Serocka.

13 stycznia 2015

W papierowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita nr 9 (10038) z dnia 13 stycznia 2015 w dziale Administracja na str. 4 ukazał się artykuł prof. Wojciecha Cellarego i Moniki Kucharczyk (Kancelaria Bird&Bird) pt. „Korzyści dla urzędu z przetwarzania w chmurze”, omawiający korzyści i ograniczenia stosowania przez administrację publiczną nowych rozwiązań informatycznych „przetwarzanie w chmurze”.

9 stycznia 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w noworocznym spotkaniu nowo wybranego Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, z przedstawicielami poznańskich środowisk nauki, sztuki i gospodarki.

3 stycznia 2015

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w noworocznym spotkaniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka, oraz Wojewody Województwa Wielkopolskiego, Piotra Florka z przedstawicielami poznańskich środowisk nauki, sztuki i gospodarki.

19 grudnia 2014

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „e-Biznesowe podejście do informatyzacji instytucji” dla kadry zarządzającej II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

19 grudnia 2014

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego ds. infrastruktury informatycznej nauki, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

17 grudnia 2014

Dr inż. Wojciech Wiza wraz z zespołem osób realizujących projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” w ramach programu operacyjnego POIG 2.3, zorganizował konferencję inauguracyjną Projektu. W trakcie konferencji prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Przetwarzanie w chmurze”, a kierownicy pracowni w czasie dyskusji panelowej przedstawili koncepcje sieci pracowni naukowych na UEP.