Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

5 lutego 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu Fundacji Legalna Kultura pod hasłem „Otwieramy drzwi do kultury”, które odbyło się w Warszawie w Teatrze Wielkim. Po zakończeniu spotkania, uczestnicy mogli zwiedzić gmach Teatru Wielkiego wraz z zapleczem technicznym.

22 stycznia 2016

Gościem prof. Wojciecha Cellarego w siedzibie Katedry Technologii Informacyjnych był Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Tematem spotkania były wyzwania prawne i społeczne wynikające z różnorodnych zastosowań analizy gigadanych. Pan Adam Bodnar zaprosił prof. Wojciecha Cellarego do kontynuowania dyskusji na ten temat w szerszym gronie eksperckim i podjął się zorganizowania takiego spotkania.

21 stycznia 2016

Znamy już zwycięzców XVII Konkursu o Złotą Mysz!
W dniu 21 stycznia 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom siedemnastej edycji Konkursu o Złotą Mysz, adresowanego do studentów I roku Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne, prowadzone przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych.

4 - 15 stycznia 2016

Katedra Technologii Informacyjnych gościła Dr. Rene Wellera z University of Bremen. Dr Weller pracuje w grupie "Computergraphik und Virtuelle Realität", kierowanej przez prof. Gabriela Zachmanna, z którym KTI od lat współpracuje w ramach EuroVR. Wizyta Dr. Wellera była doskonałą okazją do nawiązania bliższej współpracy naukowej. W dniu 8 stycznia br. Dr. Rene Weller przedstawił seminarium naukowe na temat badań prowadzonych w grupie badawczej CVR oraz przedstawił koncepcję nowego projektu europejskiego, nad którym będą wspólnie pracować zespoły KTI i CVR. Ponadto odbył indywidualne konsultacje z członkami zespołu KTI, którzy przedstawili wyniki swoich badań naukowych. Zwiedził też laboratoria utworzone w ramach projektu InnoUEP. Ponadto w ramach programu ERASMUS Plus Dr. Weller odbył cykl wykładów dla studentów WIGE z przedmiotu Multimedia w biznesie.

9 stycznia 2016

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w spotkaniu noworocznym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, które odbyło się w Auli UAM. W trakcie spotkania wręczono Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, spotkanie zakończył koncert „Plateau Projekt Grechuta".

8 stycznia 2016

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w spotkaniu noworocznym z prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, które odbyło się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Spotkaniu towarzyszył koncert i zbiórka charytatywna.

16 - 17 grudnia 2015

Dr inż. Jakub Flotyński i mgr Daniel Wilusz uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym szkolenia odbyte w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TransFormation.doc.

16 grudnia 2015

W Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych odbyło się spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pierwszym punktem spotkania było zwiedzenie Centrum i prezentacja historii jego budowy. Następnie prof. dr hab. Maciej Żukowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, przedstawił charakterystykę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i zakres jego działalności dydaktycznej i naukowej. Głównym punktem spotkania był wykład prof. dr hab. inż. Wojciecha Cellarego pt. „Gigadane” (ang. Big Data). Wykład spotkał się z żywą reakcją obecnych i długą dyskusją.

15 grudnia 2015

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała Jakubowi Flotyńskiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, w specjalności systemy multimedialne. Rozprawa doktorska pt. "Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D” (Semantic Modeling of Interactive 3D Content) została wyróżniona. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Świeżo upieczonemu wyróżnionemu doktorowi serdecznie gratulujemy!!!

14 grudnia 2015

Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt „Laboratorium interdyscyplinarnych badań naukowych UEP – InnoUEP” nr POIG 02.03.01-30-122/13, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. W trakcie konferencji kierownicy poszczególnych pracowni badawczych prezentowali wyposażenie i cele badawcze swoich pracowni: dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP – Pracownię Internetu Rzeczy, dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP – Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości, a dr inż. Jacek Chmielewski - Pracownię Internetu Następnej Generacji.