Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), czterech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również jednym uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

13 stycznia 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

13 stycznia 2017

Dr hab. Inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MNiSW w Warszawie.

5 stycznia 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w panelu ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem była dyskusja nad wnioskami z badania i nad rekomendacjami z ewaluacji Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

12 grudnia 2016

Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Zespołu Rozwoju i Bezpieczeństwa Człowieka przy Komitecie Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Zespół będzie się zajmował sprawami rozwoju i szeroko rozumianego bezpieczeństwa człowieka/jednostki ludzkiej - popularyzowaniem i pogłębianiem wiedzy dotyczącej tej problematyki w kontekście poszukiwania odpowiedzi na współczesne zagrożenia i wyzwania oraz wysiłków podejmowanych w tym zakresie przez agendy ONZ, UE i inne organizacje międzynarodowe.

9 grudnia 2016

W dniu 9 grudnia 2016 odbyła się w Warszawie uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2015. W gronie laureatów tej najbardziej prestiżowej nagrody, jaką może zostać uhonorowany polski naukowiec, jest dr inż. Jakub Flotyński, adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, który otrzymał Nagrodę Indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem.


Laureatowi serdecznie gratulujemy!

8 grudnia 2016

Prof. Wojciech Cellary, dr inż. Jacek Chmielewski oraz mgr Jacek Sokołowski uczestniczyli w konferencji "Startupy drogą ucieczki z pułapki średniego rozwoju?", która odbyła się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Organizatorem konferencji był Prezydent Miasta Poznania oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, przy wsparciu Katedry Technologii Informacyjnych UEP i Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład wprowadzający pt. "Startupy – poważny biznes z przyszłością czy kolejna „bańka”? Wziął również udział w dyskusji panelowej „Czy poznańskie startupy pomogą wyrwać polską gospodarkę z zastoju technologicznego”.

28 listopada - 2 grudnia 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w V Polsko-Tajwańskim Seminarium Naukowym, które odbyło się w dniach od 28 listopada br. do 2 grudnia br. w Taipei (Tajwan) w ramach dwustronnej umowy naukowo-badawczej zawartej w 2012 roku pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz tajwańskim Ministerstwem Nauki i Technologii The Ministry of Science and Technology of Taiwan (MOST). Prof. Wojciech Cellary na zaproszenie NCBR pełnił funkcję koordynatora merytorycznego polskiej delegacji. Wygłosił też wykład wprowadzający pt. „Virtual Augmented Reality and Internet of Things: two influential technologies of the future”. Tematem tegorocznej edycji seminarium był rozwój technologii informatycznych oraz możliwości jak najszerzej pojętej współpracy naukowej w tym obszarze między naukowcami tajwańskimi i polskimi. Uczestnicy seminarium zwiedzili również wydziały informatyczne na wiodących uczelniach Taipei:

  • Academia Sinica
  • College of Electrical Engineering and Computer Science, National Taiwan University of Science and Technology
  • Department of Computer Science, National Tsing Hua University
  • Department of Computer Science and Information Engineering, National Taiwan University
  • College of Computer Science, National Chiao Tung University

Wizyta w Tajpej otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów naukowych w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBR i MOST w ramach dwustronnej umowy naukowo-badawczej.

1 grudnia 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach zespołu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej w obszarze ICT-19 Innovation Actions w ramach programu HORIZON 2020.

30 listopada 2016

Z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Grupa.NET działającego przy Katedrze Technologii Informacyjnych pod opieką dr. inż. Jacka Chmielewskiego odbyła się na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej kolejna edycja konferencji IT Academic Day 2016. W ramach konferencji - otwartej dla wszystkich studentów - zaproszeni praktycy biznesu wygłosili wykłady poświęcone praktycznemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu informatyki i ekonomii. Prelegentami IT Academic Day byli:
— Borys Rybak, Academic Program Manager z firmy Microsoft
— Mateusz Gawenda, Scrum Master z firmy Setapp
— Dorota Kowalik, Recruitment Specialist z firmy Vector Synergy Ltd.
— Kamil Cieślak, Web Developer z firmy Setapp

23 listopada 2016

Dr inż. Jakub Flotyński otrzymał Nagrodę II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora z wyróżnieniem. Uroczystość wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia br. w Muzeum Historii Żydów POLIN w Warszawie.

Laureatowi tak prestiżowej nagrody serdecznie gratulujemy!