Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

1. Miejsce w Europie studentów AIR w konkursie GOMAC

Zespół studentów kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w składzie: Mateusz Halicki (kapitan), Dawid Śliwiński, Sebastian Jastrzębski i Aleksander Kempa, pracujący pod opieką dr. Wojciecha Czarta z UAM, zajął 1 miejsce w Europie w międzynarodowym konkursie Global Online Marketing Academic Challenge – GOMAC.

12 września 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Biblioteki w świecie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości” dla uczestników III Konferencji Bibliotek Naukowych „Biblioteka i jej otoczenie: doświadczenia i wyzwania”, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod patronatem honorowym JM Rektora UEP.

31 sierpnia 2018

W wydaniu papierowym i internetowym Gazety Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2018 nr 202.9416 w Magazynie Poznań ukazał się na stronach 8 – 9 wywiad z prof. Wojciechem Cellarym i prezesem poznańskiej firmy ADVACOM, Pawłem Krysztofiakiem, o początkach nauczania informatyki w polskich szkołach w latach 80-tych w oparciu o komputer szkolny ELWRO 800 Junior, którego byli współkonstruktorami. Na wyprodukowanych przez wrocławskie ELWRO blisko 14 tys. sztuk Juniora uczyło się informatyki ponad milion uczniów szkół podstawowych i średnich.

28 sierpnia 2018

Prof. Wojciech Cellary wystąpił w audycji radiowej „OFF Czarek” redaktora Cezarego Łasiczki z Radia TokFM. Tematem blisko godzinnej audycji było 70-lecie polskiej informatyki.

24 sierpnia 2018

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2018 nr 196.9410 na stronie 10 Magazynu Poznań został opublikowany kolejny, piętnasty, felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Telepraca i zarządzanie czasem” z cyklu „Cellary – cyfrowym okiem”. Tematem felietonu są zagadnienia związane z coraz powszechniejszym świadczeniem telepracy i zarządzaniem czasem.

23 sierpnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, dr inż. Jakub Flotyński, dr inż. Sergiusz Strykowski i dr inż. Adam Wójtowicz przeprowadzili dla przedstawicieli poznańskiej firmy Fordata sp. z o.o prezentację możliwych zastosowań wirtualnej rzeczywistości w obszarach działalności firmy w trakcie realizacji projektu finansowanego w ramach działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

20 sierpnia 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kolejnej sesji oceniającej wnioski składane do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sesja odbyła się w Warszawie w siedzibie NCBR.

8 sierpnia 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sesji oceniającej wnioski składane do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sesja odbyła się w Warszawie w siedzibie NCBR.

27 lipca 2018

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 27 lipca 2018 Nr 193.9387 w Magazynie Poznań na stronie 9. Ukazał się kolejny felieton prof. Wojciecha Cellarego z cyklu ‘Cellary – cyfrowym okiem” zatytułowany „Polska informatyka ma 70 lat!” poświęcony początkom rozwoju tej dziedziny i osiągnieciom polskich informatyków.

21 - 25 lipca 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 6th The International Conference on Human Side of Service Engineering HSSE 2018, odbywającej się w ramach multikonferencji The 9th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2018 w Orlando (USA) w dniach 21 – 25 lipca 2018. Prof. Wojciech Cellary pełnił funkcję Współprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (General Co-Chair) konferencji HSSE.