Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, sześciu adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również czterema uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

14 kwietnia 2014

W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2014 Nr 878119 na stronie 25 w dziale Biznes – Ludzie – Pieniądze ukazał się kolejny dwudziesty drugi felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Marne polskie e-umiejętności”, zawierający komentarz do danych Komisji Europejskiej dotyczących rozmaitych umiejętności cyfrowych obywateli krajów Unii.

7 - 9 kwietnia 2014

Mgr inż. Jakub Flotyński i mgr inż. Dariusz Rumiński wzięli udział w międzynarodowej konferencji The 5th Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS'14 – “Technological Innovation for Collective Awareness Systems”, która odbyła się w terminie od 7 – 9 kwietnia 2014 w Lizbonie (Portugalia). Komitet Programowy tej konferencji przyjął do wygłoszenia i publikacji dwa referaty: “Multi-platform Semantic Representation of Interactive 3D Content” (autorzy: Jakub Flotyński i Krzysztof Walczak), który wygłosił Jakub Flotyński oraz referat pt. “CARL - A Language for Building Contextual Augmented Reality Environments” (autorzy: Dariusz Rumiński i Krzysztof Walczak), który został wygłoszony przez Dariusza Rumińskiego.

7 kwietnia 2014

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Przetwarzanie w chmurze” dla uczestników XXIII Spotkania Klubu Informatyka Samorządowego, które odbyło się w Trzebawiu k/Poznania w dniach 7 – 8 kwietnia br. Organizatorem konferencji był Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

5 kwietnia 2014

W wydaniu papierowym i internetowym Gazety Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2014 ukazał się wywiad z prof. Wojciechem Cellarym pt. „Gimnazjalistom szkoła życia jest potrzebna od zaraz. To nauczyciele i rodzice są winni niezaradności nastolatków”. Prof. Cellary komentował w nim wyniki międzynarodowego testu PISA badającego kompetencje gimnazjalistów w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Wyniki polskich uczniów były grubo poniżej średniej dla krajów OECD.

2 kwietnia 2014

W dniu 2 kwietnia 2014 r. z inicjatywy mgr. inż. Zbigniewa Paszkiewicza, asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych, oraz Studenckiego Koła Naukowego Grupa.NET, odbyła się na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej czwarta studencka konferencja "Czwarty Dzień Elektronicznego Biznesu", podczas którego studenci UEP wysłuchali wykładów otwartych w ramach programu Kadry dla Gospodarki, wygłoszonych przez absolwentów specjalności Elektroniczny Biznes i kierunku Techniczne Zastosowania Internetu z lat ubiegłych:

 1. "Metody testowania oprogramowania w cyklu wytwarzania aplikacji"
  - Milena Sobolewska, Software Test Engineer w firmie Rule Financial, absolwentka kierunku TZI
 2. "Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania. Teoria a praktyka SaaS vs. BOX"
  - Bartosz Marciniak, Prezes Zarządu w firmie Actuality Sp. z o.o., absolwent EB 2007
 3. "Od pomysłu na biznes do niszowego lidera - case study Datapoint" 
  - Marta Kotwis, Key Account Director w firmie Datapoint VDR; absolwentka EB 2007
 4. "Dzień z życia Product Ownera w Tablica.pl"
  - Jan Świerzowicz, Product Owner w firmie Tablica.pl, Grupa Allegro; absolwent EB 2008

Studentów powitał prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem studentów. W każdym wykładzie uczestniczyło około 150 osób ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego. W trakcie wykładów, uczestniczący w nich studenci mieli możliwość zdobycia nagród w postaci książek, urządzeń USB i kubków ufundowanych przez wydawnictwo Helion, portal Tablica.pl i Dział Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

1 kwietnia 2014

Dr inż. Sergiusz Strykowski został powołany w skład Zespołu ds. Akredytacji EQUIS, o którą ubiega się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Przewodniczącym Zespołu jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

1 kwietnia 2014

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wygłosił zaproszone seminarium pt. "Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D" dla pracowników i doktorantów Zakładu Inżynierii Fotonicznej i Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej.

1 kwietnia 2014

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w roboczym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

31 marca 2014

W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej z dnia 31 marca 2014 Nr 75.8107 na stronie 25 w dziale Biznes – Ludzie – Pieniądze ukazał się kolejny dwudziesty pierwszy felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Czy skusi nas e-PITowanie”, którego tematem są przyczyny ciągle słabego wykorzystania przez podatników możliwości wykorzystania składania deklaracji podatkowych przez Internet.

Wybór specjalności na WIGE

Wyboru specjalności należy dokonać do dnia 5 kwietnia 2014 w Internetowym Systemie Wyboru Specjalności: http://isws.ue.poznan.pl.

Najważniejsze daty:
 • 28 – 29 marca 2014 r.  - Dostęp testowy do systemu dla studentów 
 • od 1 kwietnia 2014 r. od godz. 00.00
  do 5 kwietnia 2014 r. do godz. 24.00   - Zgłaszanie indywidualnych preferencji studentów na stronie http://isws.ue.poznan.pl 
 • od 8 kwietnia 2013 r. do 10 kwietnia 2013 r.  - Podpisywanie przez studentów w dziekanacie pisemnych deklaracji, zawierających wydruk zgłoszonej listy preferencji 
 • 11 kwietnia 2014 r.  - Zatwierdzenie uruchomionych specjalności przez Radę Wydziału IGE 
 • do 16 kwietnia 2014 r. - Ogłoszenie list studentów przyjętych na utworzone specjalności