Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

img
Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, czterech adiunktów (w tym jeden ze stopniem doktora habilitowanego), jeden starszy wykładowca, trzech asystentów, jeden pracownik naukowo-techniczny i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Więcej o KTI »

Aktualności

16 grudnia 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w charakterze eksperta w posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencji. Tematem posiedzenia był przebieg realizacji programu Innowacje Społeczne finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

9 - 12 grudnia 2014

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 20th International Conference on Virtual Systems and Multimedia VSMM 2014, która odbyła się w dniach od 9 do 12 grudnia 2014 w Hong Kongu. W trakcie konferencji prof. Krzysztof Walczak wygłosił referat pt. „Building Contextual Augmented Reality Environments with Semantics” (autorzy: Walczak, K., D. Rumiński, J. Flotyński). Uczestniczył również w czterech warsztatach (workshops) poprzedzających konferencję: Motion Capture MOCAMP, Focus 3D Laser Scanning FARO, Aerial Dron Workshop i Use & Re-use of Data.

10 grudnia 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji pt. "Implementacja wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka", która odbyła się w Warszawie, w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ UN Global Compact w Polsce oraz Konfederacji Lewiatan. Konferencja odbyła się w kolejną rocznicę ustanowienia przez Sekretarza Generalnego ONZ Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Podczas konferencji omawiano Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, koncepcję ich wdrożenia w Polsce oraz rozwiązania już zaimplementowane w innych krajach. Poruszano też zagadnienia praktycznych działań biznesu w ramach koncepcji i roli etyki w biznesie. W debacie wzięli udział liderzy ze świata biznesu, nauki i organizacji społecznych.

8 grudnia 2014

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, czyli kształcenie w dobie tabletów” dla uczestników Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Seminaria PAU odbywają cyklicznie od 2002 roku się pod wiodącym tytułem „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Wykłady wygłaszają zaproszone osobistości świata nauki, sztuki i życia publicznego.

3 grudnia 2014

Dr inż. Wojciech Wiza wygłosił wykład dla uczestników Konferencji Regionalnej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE pt. „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”, która odbyła się w Poznaniu przy współudziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Regionalnego Punktu Kontaktowego PR oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy UAM. Dr inż. Wojciech Wiza podzielił się z uczestnikami konferencji doświadczeniami niezależnego eksperta Komisji Europejskiej oceniającego wnioski składane w pierwszych konkursach programu Horyzont 2020.

3 grudnia 2014

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w roboczym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

2 grudnia 2014

Studenckie Koło Naukowe Grupa.NET działające przy Katedrze Technologii Informacyjnych pod opieką dr. inż. Jacka Chmielewskiego, zorganizowało IV już edycję konferencji informatycznej „IT Academic Day (ITAD)”. Konferencje ITAD odbywają się już od kilku lat na polskich uczelniach i z roku na rok gromadzą coraz więcej uczestników, umożliwiając im zdobycie wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft. W tegorocznej edycji jako prelegentka wystąpiła m. in. absolwentka naszego wydziału, pani Stefania Tempłowicz, która w latach ubiegłych była bardzo aktywnym członkiem SKN Grupa.NET. Konferencja cieszyła się wielkim powodzeniem wśród studentów, którzy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych i rzeczowych prezentacji, zadać pytania pracownikom firmy Microsoft oraz innym specjalistom branży IT.

26 - 27 listopada 2014

Mgr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w Warszawie w uroczystym wręczeniu nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą aplikację mobilną przyjazną prywatności, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Nagrody za zajęcie III miejsca odebrali dwaj tegoroczni absolwenci studiów dziennych I stopnia na WIGE na specjalności Elektroniczny biznes: Kamil Kamiński i Michał Góral z SKN „Akademickie Koło Aplikacji Internetowych AKAI”, działającego przy Katedrze Technologii Informacyjnych pod opieką mgr. inż. Dariusza Rumińskiego. Celem konkursu było zachęcenie młodych twórców aplikacji mobilnych do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz do konstruowania aplikacji przyjaznych prywatności, promujących rozwiązania, które nie naruszają przepisów i umożliwiają przyjazne i bezpieczne korzystanie z nowych technologii. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się w Warszawie podczas konferencji „Security Case Study 2014”, której organizatorem był patron konkursu
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Kapituła konkursu nagrodziła aplikację „Interaktywny UEP”, która jest jednym z głównych komponentów systemu informatycznego AR UEP, który został zaprojektowany oraz zaimplementowany przez studentów koła naukowego AKAI UEP. Głównym zadaniem aplikacji jest prezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w sposób interaktywny, w którym zachodzi interakcja pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem. "Interaktywny UEP" wykorzystuje techniki wzbogaconej rzeczywistości (Augmented Reality) oraz podejście „Privacy by Design”.
Laureatom i opiekunowi SKN AKAI serdecznie gratulujemy!

19 - 21 listopada 2014

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w dwóch międzynarodowych wydarzeniach: w dorocznym spotkaniu roboczym partnerów realizujących europejski projekt Ed.2.0 Work (European network for the integration of Web 2.0 in education and work) oraz w międzynarodowej konferencji The European Conference in the Applications of Enabling Technologies, organizowanej w ramach projektu Ed2.0 Work. Spotkanie partnerów projektu odbyło się 19 listopada 2014 w Paisley na kampusie UWS, a konferencja ECAET w dniach 20 - 21 listopada br. w IET Glasgow Teacher Building.

18 listopada 2014

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w zamkniętej konferencji pt. „Przetwarzanie w chmurze a zamówienia publiczne", zorganizowanej przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie dla podmiotów realizujących projekty 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prof. Cellary wygłosił wykład pt. "Strategiczne aspekty przetwarzania w chmurze w sektorze publicznym".