Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, czterech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

13 kwietnia 2017

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Uroczystej Gali Finałowej II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Podczas Gali wręczono akredytację Programu „Studia z Przyszłością” dla międzyuczelnianego kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy, prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na studiach dziennych II stopnia na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy otrzymał również tytuł „Lidera Jakości Kształcenia” za najwyższą liczbę punktów zgromadzoną w obecnej edycji konkursu. Prof. Jarogniew Rykowski pełni funkcję koordynatora kierunku AIR. Certyfikat "Studia z Przyszłością" oraz statuetkę "Lidera Jakości Kształcenia" odebrał Dziekan Wydziału IGE, prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP.

13 kwietnia 2017

Już po raz szósty specjalność e-Business (Elektroniczny Biznes), prowadzona w Katedrze Technologii Informacyjnych, znalazła się na liście 100 najlepszych programów edukacyjnych międzynarodowego rankingu Best Masters Ranking Eduniversal 2017 – TOP 100. Specjalność e-Business została sklasyfikowana na 40 miejscu i otrzymała trzy gwiazdki. W stosunku do ubiegłorocznego rankingu oznacza to awans o 17 pozycji!

7 kwietnia 2017

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2017, Nr 82.8994 na stronie 11 Magazynu Poznańskiego ukazał się kolejny, trzeci już, felieton prof. Wojciecha Cellarego zatytułowany "Na spacer do internetu" poświęcony problemom nadzoru ze strony rodziców i nauczycieli nad obecnością dzieci w internecie, dla których środowisko cyfrowe stało się naturalnym miejscem spędzania czasu.

6 kwietnia 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej XII Kongresu Gospodarki Elektronicznej, który organizuje Związek Banków Polskich w czerwcu 2017 r. w Warszawie. Posiedzenie Rady Programowej odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie.

5 kwietnia 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji CSR Financial Day 2017 odbywającej się pod tytułem „Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych”, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Odpowiedzialność instytucji finansowych za ochronę e-prywatności. Ochrona czy zdrada klientów?”, uczestniczył również w panelu dyskusyjnego pt. „Fin – Tech a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych”.

30 marca 2017

W dniu 30 marca 2017 prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, otrzymał Nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za rok 2016 w uznaniu zasług dla rozwoju rynku informatycznego oraz telekomunikacyjnego w Polsce. Uroczystość wręczenia Nagród PIIT XV Edycji odbyła się w Warszawie podczas Walnego Zgromadzenia członków PIIT. Laureatowi Nagrody PIIT 2016 serdecznie gratulujemy!

30 - 31 marca 2017

W dniach 30 i 31 marca 2017 odbyły się uroczyste obchody Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. W pierwszym dniu wydarzenia odbyła się konferencja "Oblicza WIGE", na której pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych przedstawili następujące referaty: "Specjalność e-Biznes modelowym przykładem edukacji T-kształtnej" (Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP) oraz „Badania z udziałem studentów nad Internetem Rzeczy" (Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP). Dr inż. Jakub Flotyński uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego konferencji. W drugim dniu obchodów Dni WIGE odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Zbigniewa Czerwińskiego pt. „Matematyka i Informatyka na Usługach Ekonomii”. Prof. Wojciech Cellary pełnił funkcję członka Rady Naukowej. Podczas sesji zatytułowanej „Modele rynków i narzędzia informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji” mgr Jacek Sokołowski przedstawił referat pt. System ekspercki wspomagający przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

28 marca 2017

Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nadała dr. inż.Jackowi Chmielewskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Nowemu doktorowi habilitowanemu serdecznie gratulujemy!

23 marca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym EDUTEC „Edukacja w kosmosie informacji”, który odbył się w dniach 23 – 24 marca br. w Poznaniu. Prof. Cellary wygłosił zaproszony wykład inauguracyjny pt. „Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka” dla blisko 200 nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Organizatorem kongresu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

16 marca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu inauguracyjnym Zespołu nr V "Bezpieczeństwo i Rozwój Człowieka", powołanym przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Nowo powstały Zespół będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwijaniem problematyki bezpieczeństwa i rozwoju człowieka w kontekście poszukiwania odpowiedzi na współczesne zagrożenia i wyzwania wynikające ze zmian w środowisku globalnym, regionalnym i krajowym. Ponadto zajmie się pogłębianiem studiów prowadzonych w Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus" w części dotyczącej rozpoznania nowych zjawisk i procesów wpływających na kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie czasowej, jego miejsca w społeczności międzynarodowej oraz szans i zagrożeń dla przyszłości przez pryzmat bezpieczeństwa i rozwoju jednostki ludzkiej.