Aktualności

13 grudnia 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw, UEP, uczestniczył w konferencji Internet Governance Forum IGF 2018 - Forum for Digital Development, zorganizowanej przez IGF Poland UN Initiative i Ministerstwo Cyfryzacji. Prof. Rykowski uczestniczył w panelu zatytułowanym „Emerging technologies – challenges of capacity development”. Konferencja odbyła się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

12 grudnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w roboczym spotkaniu członków międzynarodowego zespołu, który wspólnie składa wniosek do Programu H2020. Spotkanie odbyło się w Universität Bremen, Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik. Gospodarzem spotkania był prof. Gabriel Zachmann.

6 grudnia 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych była pani Yun Freund, wiceprezes amerykańskiej firmy EQUINIX z Sunnyvale w Kaliforni oraz przedstawiciele polskiego oddziału tej firmy w Warszawie. Goście zapoznali się z tematyką badawczą i osiągnięciami KTI, zwiedzili też Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości.

5 grudnia 2018

Katedra Technologii Informacyjnych gościła przedstawicieli Zarządu firmy AMICA S.A. Wronki, na czele z Prezesem Zarządu, panem Marcinem Bilikiem. Goście zwiedzili laboratoria InnoUEP: Pracownię Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości i Pracownię Internetu Rzeczy. W laboratoriach InnoUEP są realizowanie projekty zamawiane przez AMICA Wronki. W prezentacji uczestniczyło również czworo studentów WIGE, którzy przedstawili swoje projekty będące owocem staży studenckich w laboratoriach InnoUEP.

5 grudnia 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych była prof. Baiba Savrina z Uniwersytetu w Rydze wraz z 4-osobowym zespołem studentów. Goście zwiedzili Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości oraz uczestniczyli w wykładzie prof. Wojciecha Cellarego nt. bitcoina, wygłoszonym w języku angielskim w ramach przedmiotu Electronic Commerce and Business dla studentów obcokrajowców uczestniczących w programie ERASMUS+.

5 - 7 grudnia 2018

Dr inż. Jakub Flotyński wziął udział w międzynarodowej konferencji The 8th International Conference on 3D Immersion IC3D 2018, która odbyła się w Brukseli w dniach od 5 do 7 grudnia 2018. Konferencja IC3D była częścią wydarzenia naukowego i biznesowego STEREoPSIA, na które złożyły się konferencje naukowe, panele eksperckie, wystawy i prezentacje najnowszych osiągnięć technologii 3D/XR/AI. Organizatorzy konferencji przyjęli do wygłoszenia i opublikowania artykuł dr. inż. Flotyńskiego i Pawła Sobocińskiego (tegorocznego absolwenta WIGE), zatytułowany “Logging Interactions in Explorable VR/AR Applications”.

29 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Informatyzacji Edukacji, która jako ciało doradcze działa przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MEN w Warszawie.

28 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu dyskusyjnym Klubu Polska 2025 Związku Banków Polskich, które odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie. Współgospodarzem spotkania było Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Wiodącym tematem spotkania było „Cyberbezpieczeństwo w erze gospodarki elektronicznej, automatyzacji, robotyzacji i internetu rzeczy". Prof. Cellary przedstawił uczestnikom prezentację wprowadzającą pt. „Bezpieczeństwo i prywatność w bankach – kontekst nowych technologii”.

27 listopada 2018

Mgr inż. Dariusz Rumiński przystąpił do egzaminu doktorskiego z dziedziny podstawowej przed komisją przewodu doktorskiego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

24 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Aktualne wyzwania cyfrowe: banki i fintechy, bitcoin i łańcuchy bloków” dla uczestników konferencji „Bankowość wobec wyzwań otwartego rynku cyfrowego”, zorganizowanej w Pile przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu.