Aktualności

16 lutego 2018

W internetowym i papierowym wydaniu Gazety Wyborczej nr 39.9253 z dnia 16 lutego 2018 ukazał się na str. 11 Magazynu Poznańskiego kolejny felieton prof. Wojciecha Cellarego zatytułowany „Wojna w sieci", poświęcony zagadnieniom cyberbezpieczeństwa obywateli i państw w Internecie.

14 lutego 2018

Prof. Wojciech Cellary złożył wizytę naukową na Politechnice w Mediolanie na zaproszenie prof. Mariagrazzii Fugini z Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria di Politecnico di Milano. Prof. Cellary uczestniczył w specjalnym seminarium, podczas którego zostały omówione możliwości wspólnego złożenia wniosków projektowych do Programu H2020 i innych programów europejskich.

11 - 13 lutego 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 7th International Conference on Education and Management Innovation ICEMI 2018, która odbyła się się w Turynie (Włochy) w dniach 11 – 13 lutego 2018 r. Organizatorzy konferencji zaprosili prof. Cellarego do wygłoszenia wykładu wiodącego (keynote speech) pt. „Educating managers for emerging cyber-physical world”. Ponadto prof. Cellary pełnił funkcję Conference Advisory Chair konferencji ICEMI.

9 lutego 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

5 lutego 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość” dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.

26 stycznia 2018

W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Aleksandra Karpus z Politechniki Gdańskiej przedstawiła swoją rozprawę doktorską pt. „Context-aware User Modelling and Generation of Recommendations in Recommender System” (“Kontekstowe modelowanie użytkowników i generowanie rekomendacji w systemach rekomendacyjnych”.

26 stycznia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

25 stycznia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu informacyjnym zespołu ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej oraz wynikającą z tego koniecznością zmiany systemu oceny wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Podczas spotkania przedstawiono nowy system oceny i nowe kryteria oceny składanych wniosków.

23 stycznia 2018


W dniu 23 stycznia 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom dziewiętnastej edycji Konkursu o Złotą Mysz, adresowanego do studentów I roku Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne, prowadzone przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych. Konkurs polegał na przygotowaniu w dwuosobowych zespołach profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty obejmowały cztery etapy: inwestorski, biznesowy, techniczny i poprojektowy. Projekty były przygotowane w postaci opisu w formacie MS Word, prezentacji w formacie MS PowerPoint i częściowej implementacji strony internetowej z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią WordPress. Proponowane rozwiązania były oceniane według następujących kryteriów: oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu, biznesowy charakter przedsięwzięcia, wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji i zarządzania.

13 stycznia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu noworocznym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w Auli UAM. Marszałek Marek Woźniak przedstawił plany rozwoju województwa wielkopolskiego na rok 2018.