14 października 2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznał wyróżniającym się pracownikom Katedry Technologii Informacyjnych nagrody:
 - Nagrodę zespołową II stopnia dla dr. hab. inż. Krzysztofa Walczaka, prof. nadzw. UEP i dr. Inż. Jakuba Flotyńskiego
za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym Graphical Models – za artykuł „ Customization of 3D content with semantic metascenes”.
 - Nagrodę zespołową II stopnia dla dr. inż. Adama Wójtowicza i mgr. Daniela Wilusza
za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym Logic Journal of the IGPL – za artykuł: „Architecture for Adaptable Smart Spaces Oriented on User Privacy”.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

-->