Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

11 kwietnia 2018

W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Maciej Karaszewski z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej przedstawił rozprawę doktorską pt. „Automated System for High Resolution 3D Shape Digitization” (Zautomatyzowany system do wysokorozdzielczej digitalizacji kształtu 3D). Recenzentem pracy jest dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.

11 kwietnia 2018

Mgr inż. Dariusz Rumiński na mocy Decyzji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymał jednorazowe stypendium przyznane za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w roku akademickim 2017/2018 w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów i młodych naukowców UEP.

Nagrodzonemu stypendyście serdecznie gratulujemy!

5 kwietnia 2018

W budynku Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych odbyła się prezentacja Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej „Oblicza WIGE” w ramach II Dni WIGE. Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych przedstawili najnowszą tematykę badawcza Katedry:
• Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość - dr inż. Jakub Flotyński
• Interakcja człowiek-komputer - dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. nadzw. UEP
• Internet Rzeczy - dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP
• Aplikacje mobilne - mgr Daniel Wilusz

4 - 6 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w konferencji ACM VRIC Laval Virtual Scientific Conference odbywającej się łącznie z wystawą Laval Virtual 2018 w dniach 4-6 kwietnia 2018 w Laval we Francji. Wystawa Laval Virtual jest jedną z największych wystaw na świecie dotyczących technik i zastosowań wirtualnej rzeczywistości. W tym roku odbyła się 20 jubileuszowa edycja wystawy, na której zaprezentowało się 240 wystawców. Wystawę zwiedziło ponad 17 000 odwiedzających. Natomiast na konferencji VRIC 2018 prof. Krzysztof Walczak przedstawił podczas sesji "Interaction and Visualisation" referat zatytułowany „A Contextual Semantic Interaction Interface for Virtual Reality Environments” (autorzy: Sokołowski, J., K. Walczak).

4 kwietnia 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w charakterze eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ocenie realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ewaluacja odbyła się w siedzibie beneficjenta w Kiełpinie k/Warszawy.

4 - 6 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył jako członek Komitetu Sterującego oraz Komitetu Programowego w międzynarodowej konferencji The 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2018, która odbyła się w dniach od 4 do 6 kwietnia 2018 w Galway (Irlandia).

3 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył jako współprzewodniczący (Co-Chair) konferencji dla doktorantów i młodych naukowców The Doctoral Colloquium, które poprzedziło międzynarodową konferencję The 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2018, która odbyła się w dniach od 4 do 6 kwietnia 2018 w Galway (Irlandia).

30 marca 2018

W papierowym i internetowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 30 marca 2018 Nr 75.9289 na stronie 11 Magazynu Poznańskiego ukazał się kolejny jedenasty felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Pasażerka” z cyklu „Cyfrowym okiem”. Felieton jest poświęcony możliwościom aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych dzięki rozwojowi technologii na przykładzie głuchoniemych kierowców pracujących w firmie przewozowej Uber.

24 marca 2018

Dr inż. Jakub Flotyński zakończył miesięczny staż w Institute for Computer Graphics and Virtual Reality at the University of Bremen w ramach prestiżowego stypendium naukowego przyznanego w drodze konkursu przez DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service). Stypendium tzw. Research Short-Term Grant obejmowało miesięczny pobyt w wybranej instytucji naukowej w Niemczech, w przypadku dr. inż. Jakuba Flotyńskiego był to Institute for Computer Graphics and Virtual Reality at the University of Bremen, działający pod kierownictwem Prof. Dr. Gabriela Zachmanna.

21 - 24 marca 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 20th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2018, która odbyła się w Funchal (Portugalia) w terminie od 21 do 24 marca br. Komitet Programowy konferencji ICEIS przyjął do publikacji i wygłoszenia artykuł pt. ''Face-Based Passive Customer Identification Combined with Multimodal Context-Aware Payment Authorization: Evaluation at Point of Sale'', którego autorami są dr inż. Adam Wójtowicz i dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. nadzw. UEP. Artykuł przedstawił dr Adam Wójtowicz podczas sesji Security and Authentification.