Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

18 października 2018

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznał nagrody wyróżniającym się pracownikom:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w roku 2017 – za umocnienie wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez niezwykłą aktywność popularno-naukową i publicystyczną w prasie, radiu, telewizji i mediach społecznościowych.

Dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. nadzw. UEP oraz dr inż. Adam Wójtowicz – nagroda zespołowa za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł „Technical Feasibility of Context-Aware Passive Payment Authorization for Physical Points of Sale”, w: Personal and Ubiquitous Computing.

Dr inż. Jakub Flotyński oraz dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP – nagroda zespołowa za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „Ontology-Based Representation and Modelling of Synthetic 3D Content: A State-of-the-Art Review”, w: Computer Graphics Forum.

Nagrodzonym pracownikom serdecznie gratulujemy!

12 października 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

8 października 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Blockchain – mity a rzeczywistość” w ramach cyklu "Spotkania z technologią", organizowanym przez Inkubator InnVento z siedzibą w Warszawie.

4 października 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Bankowość spółdzielcza wobec wyzwań otwartego rynku cyfrowego” zorganizowanej przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji z siedzibą w Poznaniu. Prof. Cellary wygłosił dla uczestników konferencji zaproszony wykład pt. „Banki spółdzielcze przed wyzwaniem wielogeneracyjnego społeczeństwa 4.0”.

26 - 28 września 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w sesji ewaluacyjnej raportu końcowego z realizacji projektu IMMERSIVE TV. Ewaluacja odbyła się w Barcelonie w siedzibie Technical University of Barcelona.

25 września 2018

Na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej odbyło się posiedzenie komisji przewodu doktorskiego mgr. Daniela Wilusza. Mgr Daniel Wilusz przedstawił członkom komisji podstawowe tezy swojej rozprawy doktorskiej pt. "System architecture and protocols of anonymous micropayments for services of the Future Internet". W posiedzeniu komisji uczestniczył również promotor rozprawy dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadw. UEP.

24 września 2018

W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się wewnętrzne seminarium mgr. Daniela Wilusza, podczas którego zaprezentował główne aspekty rozprawy doktorskiej pt. "System architecture and protocols of anonymous micropayments for services of the Future Internet", której obrona odbędzie się na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

21 września 2018

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 21 września 2018 nr 220.9434 w dziale Magazyn Poznań na stronie 15 ukazał się kolejny, szesnasty felieton prof. Wojciecha Cellarego z cyklu „Cellary cyfrowym okiem”, zatytułowany „Infoodpowiedzialność”, poświęcony problemom odpowiedzialności informatyki za błędy w złożonych systemach informatycznych.

20 - 21 września 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences (in conjunction with the IFIP World Congress 2018), która odbyła się na Politechnice Poznańskiej w dniach 20 – 21 września 2018. W drugim dniu konferencji prof. Cellary wygłosił wykład wiodący (keynote speech) zatytułowany „The impact of emerging information technologies on persons’ privacy”.

17 - 19 września 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP wziął udział w międzynarodowej konferencji The 19th IFIP / SOCOLNET Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2018, która odbyła się w Cardiff (UK) w dniach 17-19 września 2018. W trakcie konferencji prof. Jarogniew Rykowski przedstawił artykuł pt. „In-store proximity marketing by means of IoT devices” (autorzy: Tomasz Chojnacki, Jarogniew Rykowski, Sergiusz Strykowski).