Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

18 września 2018

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej podjęła decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Krzysztofowi Walczakowi, prof. nadzw. UEP, na podstawie przedłożonego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

Rada Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej przyjęła do dalszego postępowania rozprawę doktorską mgr. inż. Dariusza Rumińskiego pt. "Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości”, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Walczaka.

18 września 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w blisko godzinnej audycji na żywo w wieczornym programie Arsenał Kultury nt. dyrektywy europejskiej dotyczącej praw autorskich.

17 września 2018

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu Regionalnej Telewizji WTK na temat odbywającego się w Poznaniu i Pile I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego. Wywiad ukazał się na stronie internetowej TV WTK.

17 WRZEŚNIA 2018

1. miejsce studentów AIR w konkursie GOMAC

Zespół studentów kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w składzie: Mateusz Halicki (kapitan), Dawid Śliwiński, Sebastian Jastrzębski i Aleksander Kempa, pracujący pod opieką dr. Wojciecha Czarta z UAM, zajął 1 miejsce w Europie, a następnie zwyciężył w światowym finale międzynarodowego konkursu Global Online Marketing Academic Challenge – GOMAC.

17 - 18 września 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Pierwszym Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w Poznaniu i Pile w dniach 17 – 18 września br. Organizatorem Kongresu była Wielkopolska Izba Handlowo-Przemysłowa i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W pierwszym dniu kongresu obrady toczyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WW w Poznaniu, a w drugim dniu w siedzibie firmy DPS Gabionen Sp. z o.o. w Pile. W trakcie obrad w pierwszym dniu Kongresu prof. Cellary wygłosił wykład wprowadzający zatytułowany „Wielkopolska 4.0”, inaugurujący panel dyskusyjny „Rozwój gospodarczy Wielkopolski – wyzwania”. Ten sam wykład wygłosił dla innej publiczności w Pile.

16 - 18 września 2018

Mgr inż. Tomasz Chojnacki uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT 2018, która odbyła się w Nysie w terminie od 16 – 18 września 2018 r. Mgr inż. Tomasz Chojnacki przedstawił referat pt. “IoT-based Surveillance for Instant Marketing in Real Stores” (autorzy: Tomasz Chojnacki, Jarogniew Rykowski).

13 września 2018

Katedra Technologii Informacyjnych gościła prof. Joseph’a E. Urbana, emerytowanego profesora Technical Tex University, Lubbock, Texas (USA). W trakcie wizyty w KTI prof. Urban zwiedził laboratoria dydaktyczne w CEUE i naukowe InnoUEP oraz odbył indywidualne konsultacje naukowe z pracownikami naukowymi: dr. inż. Jakubem Flotyńskim, mgr. inż. Tomaszem Chojnackim, mgr. inż. Michałem Brzoskim, mgr. inż. Dominikiem Strugałą. Prof. Urban spotkał się również ze studentami odbywającymi staże w KTI w ramach dotacji projakościowej. Każdy ze studentów miał okazję zaprezentować i przedyskutować swój projekt.

12 września 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Biblioteki w świecie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości” dla uczestników III Konferencji Bibliotek Naukowych „Biblioteka i jej otoczenie: doświadczenia i wyzwania”, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod patronatem honorowym JM Rektora UEP.

31 sierpnia 2018

W wydaniu papierowym i internetowym Gazety Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2018 nr 202.9416 w Magazynie Poznań ukazał się na stronach 8 – 9 wywiad z prof. Wojciechem Cellarym i prezesem poznańskiej firmy ADVACOM, Pawłem Krysztofiakiem, o początkach nauczania informatyki w polskich szkołach w latach 80-tych w oparciu o komputer szkolny ELWRO 800 Junior, którego byli współkonstruktorami. Na wyprodukowanych przez wrocławskie ELWRO blisko 14 tys. sztuk Juniora uczyło się informatyki ponad milion uczniów szkół podstawowych i średnich.

28 sierpnia 2018

Prof. Wojciech Cellary wystąpił w audycji radiowej „OFF Czarek” redaktora Cezarego Łasiczki z Radia TokFM. Tematem blisko godzinnej audycji było 70-lecie polskiej informatyki.