Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

29 czerwca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w V Konferencji Innowacyjnych Nauczycieli i Edukatorów INSPIR@CJE 2017, która odbyła się w Warszawie pod hasłem: Jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą? Konferencja jest adresowana do środowisk edukacyjnych: dyrektorów i nauczycieli w szkołach wszystkich typów, edukatorów, doradców, działaczy organizacji edukacyjnych. Prof. Wojciech Cellary wygłosił dla uczestników wykład wprowadzający pt. „Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka”.

28 czerwca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Rady Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, które odbyło się w Toruniu. W tym samym dniu wygłosił wykład pt. "Szkoła wobec wirtualnej rzeczywistości" dla uczestników XIV konferencji "Informatyka w Edukacji", która odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbyła się pod hasłem: „Powszechne kształcenie informatyczne - na start!”.

21 - 23 czerwca 2017

W dniach 21 – 23 czerwca 2017 r. odbyła się zorganizowana przez Katedrę Technologii Informacyjnych międzynarodowa konferencja The 26th IEEE International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises WETICE’2017, poświęcona technologiom wspierającym współpracę między przedsiębiorstwami. Konferencja WETICE jest afiliowana przy międzynarodowym stowarzyszeniu The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computer Society. Liczba kolejnych edycji tej konferencji świadczy o jej prestiżu i znaczeniu w środowisku naukowym. Możliwość organizacji konferencji przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu była wyrazem uznania dla naszej Uczelni jako liczącego się międzynarodowego ośrodka naukowego. Funkcję Głównego Przewodniczącego (General Chair) konferencji pełnił prof. Wojciech Cellary, a pozostali pracownicy Katedry uczestniczyli w pracach Komitetu Programowego i Organizacyjnego. Pracownicy ze stopniem doktora przewodniczyli poszczególnym sesjom konferencji. W imieniu władz uczelni uczestników powitała prof. Elżbieta Gołata, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, natomiast w drugim dniu konferencji uczestników pozdrowił Rektor UEP, prof. Maciej Żukowski. Na konferencję zgłoszono ponad 90 artykułów z 23 krajów z pięciu kontynentów, z których do prezentacji na konferencji przyjęto 44 pełne artykuły i 10 krótkich. Oprócz przyjętych artykułów, w trakcie konferencji wygłoszono 3 wykłady wiodące (keynote speech) przez wykładowców z USA, Austrii i Polski oraz 3 zaproszone referaty biznesowe (IBM, E&Y, Microsoft). W pierwszym dniu konferencji w ramach dodatkowych wydarzeń konferencyjnych, uczestnicy zwiedzili poznańską firmę Beyond.pl – najnowocześniejsze w Europie centrum przechowywania i przetwarzania danych. Witryna konferencji http://wetice.ue.poznan.pl/ była odwiedzona 165 tysięcy razy.

23 czerwca 2017

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 23 czerwca 2017 Nr 144.9056 na str. 15 Magazynu Poznańskiego został opublikowany piąty już felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. "Włączanie wykluczonych" z cyklu "Cyfrowym okiem", poświęcony problemom osób wykluczonych cyfrowo.

21 czerwca 2017

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce zdecydowało o corocznym ogłaszaniu listy 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Nominacji do listy dokonują doświadczeni eksperci, praktycy w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia. Na liście roku 2017 ogłoszonej podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2017.pl” znalazł się prof. Wojciech Cellary, któremu wyróżnienia serdeczne gratulujemy!

12 - 15 czerwca 2017

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, oraz dr inż. Rafał Wojciechowski wzięli udział w międzynarodowej konferencji The 4th International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics Salento AVR 2017, która odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2017 w Ugento we Włoszech. Na konferencji AVR 2017 dr inż. Rafał Wojciechowski wygłosił autorski referat pt. „Versatile Augmented Reality Scenes for Tangible Interaction in Real-World Environments”, a prof. Krzysztof Walczak przedstawił dwa referaty: autorski pt. „Semantics-Supported Collaborative Creation of Interactive 3D Content” oraz referat zatytułowany „Semantic Exploration of Distributed AR Services”, którego współautorami są dr inż. Rafał Wojciechowski i dr inż. Adam Wójtowicz. Artykuł ten otrzymał prestiżową nagrodę Best Paper Award. Na konferencję zgłoszono ponad 100 artykułów, a wygłoszono ponad 60 artykułów. Nagrodzonym autorom serdecznie gratulujemy!

8 czerwca 2017

Prof. Wojciech Cellary oraz prof. Jarogniew Rykowski uczestniczyli w XII Kongresie Gospodarki Elektronicznej, który odbył się w Warszawie. Prof. Wojciech Cellary pełnił funkcję członka Rady Programowej Kongresu, ponadto moderował dyskusję panelową podczas sesji „Gospodarka elektroniczna przyszłości”. W dyskusji uczestniczył również prof. Jarogniew Rykowski.

5 - 7 czerwca 2017

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP oraz dr inż. Jakub Flotyński uczestniczyli w międzynarodowej konferencji The 22nd International Conference on 3D Web Technology Web3D 2017, która odbyła się w Brisbane (Australia), w dniach od 5 do 7 czerwca br. Gospodarzem tegorocznej edycji konferencji Web3D Technology był University of Queensland, Brisbane. Dr inż. Jakub Flotyński pełnił funkcję współprzewodniczącego Komitetu Programowego (Program Co-Chair). Podczas konferencji prof. Krzysztof Walczak przedstawił referat pt. “Semantic Model for Distributed Augmented Reality Services” (autorzy: Dariusz Rumiński and Krzysztof Walczak), a dr inż. Jakub Flotyński referat pt. “Knowledge-based Representation of 3D Content Behavior in a Service-Oriented Virtual Environment” (autorzy: Jakub Flotyński and Krzysztof Walczak). Ponadto dr inż. Jakub Flotyński moderował sesję pt. „Web-based 3D environments and systems”, a prof. Walczak przewodniczył sesji zatytułowanej Transmission and streaming of 3D content”. Konferencję Web3D 2017 poprzedziły warsztaty Virtual Reality Hackathon, które odbyły się w dniach od 2 do 4 czerwca 2017. Organizację przyszłorocznej konferencji powierzono Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu, a funkcję głównego przewodniczącego (General Chair) będzie pełnił prof. Krzysztof Walczak.

25 maja 2017

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w posiedzeniu Rady Informatyzacji Edukacji działającej jako ciało doradcze Ministra Edukacji Narodowej. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie MEN.

24 maja 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w III Konferencji e-Administracja dla Biznesu, która odbyła się w Warszawie. Organizatorem konferencji był Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwo Rozwoju. Tegoroczna edycja konferencji EAB 2017 była poświęcona wdrażaniu elektronicznej faktury w instytucjach publicznych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”. Prof. Wojciech Cellary przewodniczył dyskusji panelowej zatytułowanej „Chmura, giga dane i prywatność w dobie e-faktur".