Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

16 marca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu inauguracyjnym Zespołu nr V "Bezpieczeństwo i Rozwój Człowieka", powołanym przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Nowo powstały Zespół będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwijaniem problematyki bezpieczeństwa i rozwoju człowieka w kontekście poszukiwania odpowiedzi na współczesne zagrożenia i wyzwania wynikające ze zmian w środowisku globalnym, regionalnym i krajowym. Ponadto zajmie się pogłębianiem studiów prowadzonych w Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus" w części dotyczącej rozpoznania nowych zjawisk i procesów wpływających na kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie czasowej, jego miejsca w społeczności międzynarodowej oraz szans i zagrożeń dla przyszłości przez pryzmat bezpieczeństwa i rozwoju jednostki ludzkiej.

16 marca 2017

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, udzielił obszernego wywiadu Radiu Merkury na temat wirtualnej rzeczywistości we współczesnym świecie. Wywiad przeprowadzony przez redaktora Wojciecha Chmielewskiego zostanie nadany w dwóch kolejnych odcinkach cyklicznej audycji zatytułowanej „Trzecie Millenium”.

7 - 10 marca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2017, która odbyła się w dniach od 7 do 9 marca 2017 w New Delhi (Indie). Organizatorem konferencji były następujące instytucje: The United Nations University Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance (UNU-EGOV), The National e-Governance Division (NeGD, India), pod patronatem The Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India oraz The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Prof. Cellary pełnił funkcję członka Komitetu Sterującego oraz Komitetu Programowego konferencji ICEGOV 2017. W czwartym dniu konferencji, 10 marca 2017, odbyło się seminarium doktorskie The Doctoral Colloquium dla młodych naukowców i doktorantów, którego współprzewodniczącym był prof. Cellary. Pełnił również funkcję współprzewodniczącego seminarium doktorskiego The Doctoral Colloquium dla młodych naukowców i doktorantów, które odbyło się w czwartym dniu konferencji 10 marca 2017 r.

9 marca 2017

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w konferencji V Smart City Forum, która odbyła się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2017 r. Prof. Rykowski uczestniczył w dyskusji panelowej pt. "Nowe modele biznesowe i finansowanie infrastruktury miejskiej".

3 marca 2017

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 3 marca 2017 r. Nr 52.8964 w Magazynie Poznańskim na stronie 7 ukazał się kolejny felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. "Egzaminy cyfrowe? Tak!" poświęcony zaletom elektronicznego egzaminowania studentów w systemie Moodle.

21 lutego 2017

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w szkoleniu dla ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oceniających wnioski składane w konkursach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Szkolenie odbyło się w Warszawie, obejmowało kryteria wyboru w konkursie POIR 1.1.1/2017 „Szybka Ścieżka”.

17 lutego 2017

Dr hab. Inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MNiSW w Warszawie.

15 lutego 2017

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w charakterze konsultanta w plenarnym posiedzeniu Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Posiedzenie Komitetu odbyło się w formie konferencji zatytułowanej „Granice odpowiedzialności człowieka” z cyklu „Czy świat należy urządzić inaczej”. Prof. Cellary uczestniczył w debacie po prezentacji tez i referatów.

1 lutego 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Technologicznej Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB. Prof. Cellary pełni funkcję przewodniczącego Rady od września 2016 r. Spotkanie odbyło się w siedzibie SGB w Poznaniu.

1 lutego 2017

Prof. Wojciech Cellary udzielił dwóch wywiadów: dla Teleskopu TVP na temat obowiązku rejestrowania kart przedpłaconych oraz dla Radia Merkury – na temat centrów danych, w tym poznańskiej firmy Beyond.pl.