Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

7 czerwca 2018

Prof. Wojciech Cellary i dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczyli w XIII Kongresie Gospodarki Elektronicznej, którego organizatorem jest Związek Banków Polskich. Prof. Wojciech Cellary jest członkiem Komitetu Programowego kongresu od jego pierwszej edycji. W tegorocznej edycji uczestniczył również w dyskusji panelowej towarzyszącej sesji plenarnej "Zaufać maszynom". Prof. Jarogniew Rykowski oraz prof. Grzegorz Pawłowski reprezentujący UAM, otrzymali od Związku Banków Polskich nagrodę specjalną w konkursie XIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej za utworzenie i prowadzenie międzyuczelnianego kierunku studiów "Aplikacje Internetu Rzeczy". Serdecznie gratulujemy!

28 maja 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, został po raz trzeci wybrany w tajnych wyborach na członka zarządu (ang. Executive Committee) międzynarodowego stowarzyszenia European VR Association. Stowarzyszenie EuroVR zostało założone w 2010 roku, a Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest członkiem założycielem. Pierwsze posiedzenie nowego zarządu EuroVR odbędzie się 19 czerwca 2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

23 maja 2018

W dniach 23 i 24 maja 2018 odbywał się w Poznaniu Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2018 – Cyfrowe Łańcuchy Dostaw. Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w debacie zatytułowanej „Jak cyber-zagrożenia mogą spowolnić proces cyfryzacji łańcuchów dostaw”, która odbyła się w ramach głównej sesji plenarnej. Prof. Jarogniew Rykowski pełnił funkcję moderatora sesji „Internet of Things i inne przełomowe technologie w logistyce”.

22 maja 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w charakterze eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ocenie realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ewaluacja odbyła się w siedzibie NCBR w Warszawie.

17 maja 2018

W dniu 17 maja 2018 odbyły się obchody Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podczas których odbyła się Debata Akademicka „Kryptowaluty – więcej technologii czy pieniędza?”, w której uczestniczył m.in.  prof. Wojciech Cellary.
Z okazji Dnia UEP odbyła się wieczorem uroczysta Gala, podczas której dr hab. inż. Krzysztof Walczak odebrał z rąk JM Rektora Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla dydaktyki i wychowania. Laureatowi serdecznie gratulujemy!

16 maja 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, połączonej z obchodami jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. Organizatorem uroczystości było Polskie Towarzystwo Informatyczne. Podczas uroczystości wręczono medale 70-lecia polskiej informatyki osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sektora teleinformatycznego w Polsce. Prezes Włodzimierz Marciński przyznał także odznaki honorowe PTI członkom Towarzystwa, którzy wnieśli znaczny wkład w jego rozwój.

Prof. Wojciech Cellary został uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki oraz Złotą odznaką honorową Polskiego Towarzystwa Informatycznego (o numerze 001).

Laureatowi obu wyróżnień serdecznie gratulujemy!

7 maja 2018

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu w Radiu TOK FM, gdzie był gościem redaktora Cezarego Łasiczki. Tematem wywiadu było szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo. Dyskusja dotyczyła zagrożeń atakami internetowymi nie tylko dla obronności państw, gospodarki światowej, ale i zagrożeń dla demokracji i prywatności obywateli.

7 maja 2018

Prof. Wojciech Cellary, prof. Jarogniew Rykowski i prof. Krzysztof Walczak uczestniczyli w IX Konferencji Badania Naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

25 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji V Digital Money & Blockchain Forum, która odbyła się pod hasłem „Bitcoin i blockchain ominą Polskę?” w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.

24 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczyli w konferencji Samorząd – Biznes – Nauka „Kierunek Smart City” odbywającej się w ramach targów SECUREX w Poznaniu. Gospodarzem konferencji było miasto Poznań, realizujące od kilku lat konferencje, których tematem przewodnim są nowoczesne rozwiązania ułatwiające życie mieszkańcom, realizowane poprzez narzędzia e-administracji. Prof. Rykowski przedstawił prezentację „Lokalizacja i usługi publiczne „na miejscu i o czasie”, a prof. Walczak „Kontekstowe usługi AR w inteligentnym mieście”.