Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

5 kwietnia 2018

W budynku Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych odbyła się prezentacja Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej „Oblicza WIGE” w ramach II Dni WIGE. Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych przedstawili najnowszą tematykę badawcza Katedry:
• Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość - dr inż. Jakub Flotyński
• Interakcja człowiek-komputer - dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. nadzw. UEP
• Internet Rzeczy - dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP
• Aplikacje mobilne - mgr Daniel Wilusz

4 - 6 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w konferencji ACM VRIC Laval Virtual Scientific Conference odbywającej się łącznie z wystawą Laval Virtual 2018 w dniach 4-6 kwietnia 2018 w Laval we Francji. Wystawa Laval Virtual jest jedną z największych wystaw na świecie dotyczących technik i zastosowań wirtualnej rzeczywistości. W tym roku odbyła się 20 jubileuszowa edycja wystawy, na której zaprezentowało się 240 wystawców. Wystawę zwiedziło ponad 17 000 odwiedzających. Natomiast na konferencji VRIC 2018 prof. Krzysztof Walczak przedstawił podczas sesji "Interaction and Visualisation" referat zatytułowany „A Contextual Semantic Interaction Interface for Virtual Reality Environments” (autorzy: Sokołowski, J., K. Walczak).

4 kwietnia 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w charakterze eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ocenie realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ewaluacja odbyła się w siedzibie beneficjenta w Kiełpinie k/Warszawy.

4 - 6 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył jako członek Komitetu Sterującego oraz Komitetu Programowego w międzynarodowej konferencji The 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2018, która odbyła się w dniach od 4 do 6 kwietnia 2018 w Galway (Irlandia).

3 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył jako współprzewodniczący (Co-Chair) konferencji dla doktorantów i młodych naukowców The Doctoral Colloquium, które poprzedziło międzynarodową konferencję The 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2018, która odbyła się w dniach od 4 do 6 kwietnia 2018 w Galway (Irlandia).

30 marca 2018

W papierowym i internetowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 30 marca 2018 Nr 75.9289 na stronie 11 Magazynu Poznańskiego ukazał się kolejny jedenasty felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Pasażerka” z cyklu „Cyfrowym okiem”. Felieton jest poświęcony możliwościom aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych dzięki rozwojowi technologii na przykładzie głuchoniemych kierowców pracujących w firmie przewozowej Uber.

24 marca 2018

Dr inż. Jakub Flotyński zakończył miesięczny staż w Institute for Computer Graphics and Virtual Reality at the University of Bremen w ramach prestiżowego stypendium naukowego przyznanego w drodze konkursu przez DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service). Stypendium tzw. Research Short-Term Grant obejmowało miesięczny pobyt w wybranej instytucji naukowej w Niemczech, w przypadku dr. inż. Jakuba Flotyńskiego był to Institute for Computer Graphics and Virtual Reality at the University of Bremen, działający pod kierownictwem Prof. Dr. Gabriela Zachmanna.

21 - 24 marca 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 20th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS 2018, która odbyła się w Funchal (Portugalia) w terminie od 21 do 24 marca br. Komitet Programowy konferencji ICEIS przyjął do publikacji i wygłoszenia artykuł pt. ''Face-Based Passive Customer Identification Combined with Multimodal Context-Aware Payment Authorization: Evaluation at Point of Sale'', którego autorami są dr inż. Adam Wójtowicz i dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. nadzw. UEP. Artykuł przedstawił dr Adam Wójtowicz podczas sesji Security and Authentification.

22 marca 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Brukseli w charakterze niezależnego eksperta Komisji Europejskiej (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology) w sesji ewaluacyjnej projektu CONTENT4ALL H2020.


21 marca 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej fundacji International Institute for Molecular Oncology (Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej), które odbyło się w siedzibie Instytutu w Poznaniu.