Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

7 kwietnia 2017

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2017, Nr 82.8994 na stronie 11 Magazynu Poznańskiego ukazał się kolejny, trzeci już, felieton prof. Wojciecha Cellarego zatytułowany "Na spacer do internetu" poświęcony problemom nadzoru ze strony rodziców i nauczycieli nad obecnością dzieci w internecie, dla których środowisko cyfrowe stało się naturalnym miejscem spędzania czasu.

6 kwietnia 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej XII Kongresu Gospodarki Elektronicznej, który organizuje Związek Banków Polskich w czerwcu 2017 r. w Warszawie. Posiedzenie Rady Programowej odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie.

5 kwietnia 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji CSR Financial Day 2017 odbywającej się pod tytułem „Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych”, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Odpowiedzialność instytucji finansowych za ochronę e-prywatności. Ochrona czy zdrada klientów?”, uczestniczył również w panelu dyskusyjnego pt. „Fin – Tech a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych”.

30 marca 2017

W dniu 30 marca 2017 prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, otrzymał Nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za rok 2016 w uznaniu zasług dla rozwoju rynku informatycznego oraz telekomunikacyjnego w Polsce. Uroczystość wręczenia Nagród PIIT XV Edycji odbyła się w Warszawie podczas Walnego Zgromadzenia członków PIIT. Laureatowi Nagrody PIIT 2016 serdecznie gratulujemy!

30 - 31 marca 2017

W dniach 30 i 31 marca 2017 odbyły się uroczyste obchody Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. W pierwszym dniu wydarzenia odbyła się konferencja "Oblicza WIGE", na której pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych przedstawili następujące referaty: "Specjalność e-Biznes modelowym przykładem edukacji T-kształtnej" (Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP) oraz „Badania z udziałem studentów nad Internetem Rzeczy" (Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP). Dr inż. Jakub Flotyński uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego konferencji. W drugim dniu obchodów Dni WIGE odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Zbigniewa Czerwińskiego pt. „Matematyka i Informatyka na Usługach Ekonomii”. Prof. Wojciech Cellary pełnił funkcję członka Rady Naukowej. Podczas sesji zatytułowanej „Modele rynków i narzędzia informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji” mgr Jacek Sokołowski przedstawił referat pt. System ekspercki wspomagający przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

28 marca 2017

Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nadała dr. inż.Jackowi Chmielewskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Nowemu doktorowi habilitowanemu serdecznie gratulujemy!

23 marca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym EDUTEC „Edukacja w kosmosie informacji”, który odbył się w dniach 23 – 24 marca br. w Poznaniu. Prof. Cellary wygłosił zaproszony wykład inauguracyjny pt. „Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka” dla blisko 200 nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Organizatorem kongresu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

16 marca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu inauguracyjnym Zespołu nr V "Bezpieczeństwo i Rozwój Człowieka", powołanym przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Nowo powstały Zespół będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwijaniem problematyki bezpieczeństwa i rozwoju człowieka w kontekście poszukiwania odpowiedzi na współczesne zagrożenia i wyzwania wynikające ze zmian w środowisku globalnym, regionalnym i krajowym. Ponadto zajmie się pogłębianiem studiów prowadzonych w Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus" w części dotyczącej rozpoznania nowych zjawisk i procesów wpływających na kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie czasowej, jego miejsca w społeczności międzynarodowej oraz szans i zagrożeń dla przyszłości przez pryzmat bezpieczeństwa i rozwoju jednostki ludzkiej.

16 marca 2017

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, udzielił obszernego wywiadu Radiu Merkury na temat wirtualnej rzeczywistości we współczesnym świecie. Wywiad przeprowadzony przez redaktora Wojciecha Chmielewskiego zostanie nadany w dwóch kolejnych odcinkach cyklicznej audycji zatytułowanej „Trzecie Millenium”.

7 - 10 marca 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2017, która odbyła się w dniach od 7 do 9 marca 2017 w New Delhi (Indie). Organizatorem konferencji były następujące instytucje: The United Nations University Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance (UNU-EGOV), The National e-Governance Division (NeGD, India), pod patronatem The Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India oraz The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Prof. Cellary pełnił funkcję członka Komitetu Sterującego oraz Komitetu Programowego konferencji ICEGOV 2017. W czwartym dniu konferencji, 10 marca 2017, odbyło się seminarium doktorskie The Doctoral Colloquium dla młodych naukowców i doktorantów, którego współprzewodniczącym był prof. Cellary. Pełnił również funkcję współprzewodniczącego seminarium doktorskiego The Doctoral Colloquium dla młodych naukowców i doktorantów, które odbyło się w czwartym dniu konferencji 10 marca 2017 r.