Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

16 maja 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, połączonej z obchodami jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. Organizatorem uroczystości było Polskie Towarzystwo Informatyczne. Podczas uroczystości wręczono medale 70-lecia polskiej informatyki osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sektora teleinformatycznego w Polsce. Prezes Włodzimierz Marciński przyznał także odznaki honorowe PTI członkom Towarzystwa, którzy wnieśli znaczny wkład w jego rozwój.

Prof. Wojciech Cellary został uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki oraz Złotą odznaką honorową Polskiego Towarzystwa Informatycznego (o numerze 001).

Laureatowi obu wyróżnień serdecznie gratulujemy!

7 maja 2018

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu w Radiu TOK FM, gdzie był gościem redaktora Cezarego Łasiczki. Tematem wywiadu było szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo. Dyskusja dotyczyła zagrożeń atakami internetowymi nie tylko dla obronności państw, gospodarki światowej, ale i zagrożeń dla demokracji i prywatności obywateli.

7 maja 2018

Prof. Wojciech Cellary, prof. Jarogniew Rykowski i prof. Krzysztof Walczak uczestniczyli w IX Konferencji Badania Naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

25 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji V Digital Money & Blockchain Forum, która odbyła się pod hasłem „Bitcoin i blockchain ominą Polskę?” w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.

24 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczyli w konferencji Samorząd – Biznes – Nauka „Kierunek Smart City” odbywającej się w ramach targów SECUREX w Poznaniu. Gospodarzem konferencji było miasto Poznań, realizujące od kilku lat konferencje, których tematem przewodnim są nowoczesne rozwiązania ułatwiające życie mieszkańcom, realizowane poprzez narzędzia e-administracji. Prof. Rykowski przedstawił prezentację „Lokalizacja i usługi publiczne „na miejscu i o czasie”, a prof. Walczak „Kontekstowe usługi AR w inteligentnym mieście”.

23 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział jako członek Rady Naukowej w I Forum Innowacyjnej Energetyki #EnergInn. Organizatorem Forum był Wojewoda Wielkopolski, a jej głównym partnerem ENEA Operator. Forum odbyło się w ramach targów „ExpoPower” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskie w dniach 23-24 kwietnia 2018 r.

23 kwietnia 2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł uczestników Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który już po raz dwudziesty pierwszy odbywał się we wszystkich uczelniach Poznania. W ramach bardzo bogatego programu w Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości InnoUEP odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży „Wirtualne światy”. Uczestnicy czterech edycji warsztatów mieli możliwość zapoznania się z technikami budowania systemów wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, które przedstawili pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych: prof. Krzysztof Walczak, dr inż. Jakub Flotyński i mgr inż. Dariusz Rumiński oraz studenci II roku WIGE kierunku Informatyka i Ekonometria: Mikołaj Maik, Adrian Nowak i Stanisław Kamiński. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

18 - 19 kwietnia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych” zorganizowanej w Jabłonnej k/Warszawy przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W trakcie sesji zatytułowanej „Bezpieczeństwo polityczne – aspekty społeczno-polityczne determinowane przez politykę administracji państwowej i międzynarodowej” prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Rola Państwa w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa”.

16 kwietnia 2018

W ramach działalności popularyzującej naukę wśród dzieci i młodzieży dr inż. Adam Wójtowicz wygłosił wykład pt. "Jak atakują hakerzy i czy internet jest bezpieczny?" dla uczniów koła naukowego GRAFEN w Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu.

13 kwietnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.