Willy Picard

Więcej informacji:

Willy Picarddr hab. inż. Willy Picard
Adiunkt

email: picard[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61
639 2753
pokój: 1.5 CEUEWILLY PICARD otrzymał tytuł magistra inżyniera telekomunikacji (1998) oraz stopień doktora (2002) francuskiej uczelni École Nationale Supérieure des Télécommunications w Paryżu. Od 1998 roku pracuje w Katedrze Technologii Informacyjnych  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W roku 2013 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jego obszary zainteresowań obejmują wsparcie człowieka w procesie negocjacji, organizacje współpracujące przez sieć (ang. CNO, Collaborative Networked Organizations), sieci usługowe, komputerowe wsparcie dla wirtualnych organizacji, oraz aplikację architektury opartej na usługach na poziomie organizacji.

Obszary zainteresowań

   • paradygmat SOA i jego zastosowania dla sieci organizacji
   • komputerowe wsparcie dla wirtualnych organizacji
   • protokoły wspołpracy
   • sieci społeczne i usługowe
   • e-negotiations

Dydaktyka

   • Computer Programming (w języku angielskim i polskim)
   • Advanced Computer Programming (w języku angielskim i polskim)
   • Electronic Negotiations (w języku angielskim)
   • E-Governance (w języku angielskim)
   • Gestion de l'information (w języku francuskim, MBA)

Gestion de l'information jest częścią oferty Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania, utworzonego we współpracy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Université de Rennes (Francja).

Nagrody i wyróżnienia

   • Współautorstwo artykułu pt. "Social Requirements for Virtual Organization Breeding Environments" napisanego współnie z Janem Świerzowiczem, druga nagroda za najlepszy artykuł dla doktoranta (2nd Best PhD Paper Award) przyznana na 10. konferencji IFIP poświęconej tematyce organizacji wirtualnych PRO-VE 2009, wrzesień 2009
   • Trzecia nagroda za najlepszy artykuł "Adaptive Collaboration in Professional Virtual Communities via Negotiations of Social Protocols" przyznana na 7. konferencji IFIP poświęconej tematyce organizacji wirtualnych PRO-VE 2006, 25 - 27 wrzesień 2006, 2007
   • Druga nagroda zespołowa dla Katedry Technologii Informacyjnych oraz firmy Philips Lighting w międzynarodowym konkursie "Award of Logistics Excellence 2001" organizowanym przez The European Logistics Association ELA za opracowanie i wdrożenie "Internet e-Order e MAX MultiLingual" w 27 krajach Europy, Środkowego Wschodu, Środkowej Azji, Bruksela, listopad 2001
   • Zespołowa nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za projekt "Biznes elektroniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", October 2001
   • Nagroda zespołowa w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Logistyków za zaprojektowanie i wdrożenie wraz z firmą Philips Lighting systemu "Internet e-Order e MAX MultiLingual" deployed in the Philips Lighting Poland, w 27 krajach Europy, Środkowego Wschodu, Środkowej Azji, czerwiec 2001
   • Pierwsza nagroda w konkursie "Gospodarka internetowa na uczlni" pod patronatem Prezydenta Polski, sponsorowanym przez firmę Intel za projekt "Biznes Elektroniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", Paździenik 2000.