Wojciech Cellary

Wojciech Cellaryprof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY
Kierownik Katedry

email: cellary[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 2700
pokój: 1.3 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4307

Więcej informacji: Informacje ogólne, Publikacje, FelietonyArtykuły publicystyczneOrganizacja konferencji, Panele dyskusyjne, Wykłady zaproszone, Tutoriale, Promotor rozpraw doktorskich, Nagrody i wyróżnienia, Komitety programowe konferencji, Inna aktywność zawodowa


Prof. dr hab. inż. WOJCIECH CELLARY w 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora. W latach 1974–1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992–1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący był zatrudniony na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech, na których prowadził wykłady i badania naukowe.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Kieruje zespołem prowadzącym badania naukowe finansowane z Programów Ramowych Unii Europejskiej, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysł polski, francuski i amerykański. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym 10 książek. Organizuje konferencje międzynarodowe, uczestniczy w pracach komitetów programowych konferencji międzynarodowych, prowadzi tutoriale, bierze udział w debatach i dyskusjach panelowych, wygłasza zaproszone wykłady. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, rad naukowych, komitetów, rad programowych międzynarodowych czasopism naukowych. Od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2004 roku ekspertem Komisji Europejskiej. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Łączności, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komitetu Badań Naukowych, komisji Sejmu i Senatu RP. Jest promotorem 17 rozpraw doktorskich, z których 4 zostały obronione z wyróżnieniem, a jedną dwukrotnie nagrodzono w konkursach na najlepsze rozprawy doktorskie. Jest laureatem licznych nagród i wyróźnień.
Rocznie prowadzi wykłady z elektronicznego biznesu w języku polskim i angielskim dla ponad 1000 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, również dla studentów zagranicznych w ramach programu Socrates-Erasmus. W 2000 roku kierowana przez niego Katedra Technologii Informacyjnych zajęła pierwsze miejsce w konkursie "Ekonomia internetowa na polskich uczelniach", sponsorowanym przez korporację Intel w ramach programu "Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP".

Problematyka badawcza

   • zagadnienia elektronicznego biznesu
   • elektronicznej administracji
   • społeczeństwa informacyjnego
   • baz danych i multimediów