Adam Wójtowicz :: Informacje ogólne

Więcej informacji:

Adam Wójtowiczdr inż. Adam Wójtowicz
Adiunkt

email: awojtow[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 2774

pokój: 2.6 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0003-1276-0915


Wykształcenie:

 • stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyka na Politechnice Gdańskiej, rok 2010
 • tytuł magistra inżyniera informatyki na Politechnice Poznańskiej (specjalizacja Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji), rok 2003
 • tytuł inżyniera informatyki na Politechnice Poznańskiej, rok 2000

Doświadczenie naukowe:

Obszary zainteresowań:

   • bezpieczeństwo systemów informatycznych
   • kontekstowe uwierzytelnianie użytkowników i autoryzacja transakcji
   • biometryczna kontrola dostępu w systemach multimodalnych
   • bezpieczeństwo systemów wszechobecnych i Internetu rzeczy
   • prywatność użytkowników w systemach informatycznych

Dydaktyka: