Profil absolwenta kierunku TZI

Profil absolwenta kierunku Techniczne Zastosowania Internetu (pliki w formacie .pdf):