Dariusz Rumiński

Więcej informacji:

Dariusz Rumińskidr inż. Dariusz Rumiński
Asystent

email: ruminski[at]kti.ue.poznan.pl
telefon: +48 61 639 2754
pokój: 1.6 CEUE

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0001-8179-9894


Dariusz Rumiński otrzymał tytuł magistra inżyniera informatyki Politechniki Poznańskiej w Poznaniu w 2010 roku. Ukończył specjalizację Technologie Wytwarzania Oprogramowania. Tytuł pracy magisterskiej: "Poszukiwanie Wzorców Zmian Sytuacji Drogowej w Danych z Monitoringu GPS." W 2009 ukończył studia inżynierskie z tytułem inżyniera informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tytuł pracy inżynierskiej: "System Predykcji Czasu Dotarcia Pojazdu do Celu, Wykorzystujący Technologię GPS". Od sierpnia 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Opiekun studenckiego koła naukowego AKAI - Akademickie Koło Aplikacji Internetowych.


Obszary zainteresowań

   • Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość
   • Interakcje komputer-człowiek
   • Technologie mobilne
   • Semantyczny internet

Dydaktyka

   • Mobile Programming
   • Software Design Patterns
   • Programowanie komputerów I
   • Technologie informacyjne
   • Opiekun studenckiego koła naukowego AKAI

Nagrody i wyróżnienia

 • 04.2018 - jednorazowe stypendium Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznane za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w roku akademickim 2017/2018 w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego UEP dla doktorantów i młodych naukowców UEP
 • 10.2016 - nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych
 • 06.2016 - stypendium naukowe dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA IV finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 • 11.2015 - laureat konkursu Transformation.doc (MNiSW); Lund University (Szwecja)
 • 10.2015 - nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych
 • 10.2014 - "Interaktywny UEP" - III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą aplikację mobilną przyjazną prywatności, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń, mentor koła naukowego AKAI UEP
 • 09.2014 -  Stypendium organizatorów na pokrycie kosztów udziału w konferencji IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2014), artykuł: "Semantic Contextual Augmented Reality Environments" (autorzy: Rumiński., D, K. Walczak)
 • 05-07.2014 - I miejsce w konkursie "Staże w branży IT" 
 • 09.2011 - nagroda Best Paper Award na międzynarodowej konferencji The 32nd International Conference on Information Systems Architecture and Technology ISAT 2011 za artykuł: "Securing Learning Services Accessible with Adaptable User Interfaces" (autorzy: Wójtowicz, A., J. Flotyński, D. Rumiński, K. Walczak)

Projekty

 • Semantyczne modleowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości

Projekty zakończone

 • Metody bezpiecznej dynamicznej kompozycji i eksploracji treści i usług VR/AR w rozproszonym środowisku z wykorzystaniem opisów semantycznych
 • Wszechobecne Aplikacje Bankowości Mobilnej
 • Ed2.0Work - Europejska sieć na rzecz wykorzystywania narzędzi Web 2.0 w edukacji i pracy
 • Projekt kluczowy IT-SOA "Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
 • Web2.0ERC Projekt ma na celu opracowanie rozwiązań, które pomogą nauczycielom nieposiadającym biegłości w zakresie korzystania z technologii ICT, w używaniu narzędzi Web2.0 do wspomagania prowadzenia procesu dydaktycznego.