Techniczne Zastosowania Internetu

Studenci kierunku Techniczne Zastosowanie Internetu znaleźli się w Top 5 Europy konkursu Google Online Marketing Challenge oraz w czołówce Top 100 na świecie, pokonując tysiące innych zespołów z całego świata. zobacz więcej
Studia magisterskie na unikatowym, międzyuczelnianym kierunku Techniczne Zastosowania Internetu Prowadzone od roku akademickiego 2009/2010

Techniczne Zastosowania Internetu (TZI) to pierwsze w Polsce, nowoczesne, unikatowe, stacjonarne, bezpłatne, dwuletnie studia magisterskie o charakterze interdyscyplinarnym. Oferta studiów jest skierowana do licencjatów i inżynierów, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, technicznych i ścisłych.

Zamiast lub oprócz kontynuowania studiów rozpoczętych na pierwszym stopniu – wybierz interdyscyplinarność na TZI !

Celem studiów TZI jest wykształcenie specjalistów w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu, których głównymi ikonami są „Ciche przetwarzanie danych” (ang. Calm Computing) oraz „Internet rzeczy” (ang. Internet of Things) – nowe, wyłaniające się dziedziny z pogranicza techniki i biznesu. W ogólnym zarysie, aktualną tendencją jest wyposażanie „rzeczy”, czyli przedmiotów i urządzeń, które nas otaczają, w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwości komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring i wiele wiele innych.

Do zagospodarowania tego nowego, fascynującego i niezwykle obiecującego obszaru potrzeba ludzi o wykształceniu horyzontalnym i interdyscyplinarnym. Techniczne zastosowania Internetu wymagają wiedzy o czujnikach i sensorach (fizyka), transmisji danych (telekomunikacja), przetwarzaniu danych (informatyka) oraz umiejętności wprowadzenia uzyskanych innowacyjnych rozwiązań na rynek (ekonomia i zarządzanie). Dzięki temu, że kierunek TZI jest tak silnie interdyscyplinarny, jego absolwenci będą dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych, węższych, monotematycznych dziedzin. Szerokie wykształcenie uczyni absolwenta kierunku TZI naturalnym liderem mieszanych zespołów badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach działających w warunkach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy. Będzie on doskonale przygotowany do czynnego udziału w procesach transformacji gospodarczej w sferze produkcji i usług. Absolwent będzie mógł kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

W celu zapewnienia interdyscyplinarności na najwyższym poziomie, nauczanie na kierunku jest realizowane przez wydziały trzech największych uczelni Poznania:

  • Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej,
  • Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W uruchomieniu kierunku TZI współuczestniczyła amerykańska firma telekomunikacyjna Telcordia www.telcordia.com (obecnie część firmy Ericsson), która w Poznaniu miała swoje centrum badawczo-rozwojowe.

Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak: Fizyka nośników informacji, Pomiary przez Internet, Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, Systemy telekomunikacyjne, Optotelekomunikacja, Technologie internetowe, Bazy danych i ich aplikacje, Integracja systemów informatycznych, Elektroniczna gospodarka, Zarządzanie innowacjami, Analiza finansowa przedsięwzięć, Zarządzanie przedsięwzięciami.

Studia kończą się nadaniem tytułu magistra w wybranej przez studenta, jednej z trzech uczelni uczestniczących w realizacji kształcenia na kierunku TZI.