Dla studentów


W celu usprawnienia nauki oraz stworzenia dodatkowych możliwości nabywania wiedzy Katedra Technologii Informacyjnych uczestniczy w licznych programach edukacyjnych oferowanych przez wiodących na rynku dostawców oprogramowania oraz stwarza możliwość uczestnictwa w konkursach studenckich. Ponadto, pracownicy Katedry pełnią opiekę nad kołami naukowi i grupami zainteresowań. Aby dowiedzieć się więcej zobacz: