Serdecznie witamy!

Specjalność Elektroniczny Biznes prowadzona w Katedrze Technologii Informacyjnych po raz kolejny znalazła się na liście najlepszych programów międzynarodowego systemu ewaluacyjnego Eduniversal Masters Ranking 2018. Ranking Eduniversal tworzą rekomendacje dziekanów z 1000 Uniwersytetów i Szkół Biznesu na całym świecie. Oddane głosy służą ewaluacji stosowanych metod nauczania i jakości kształcenia.


Szanowni Państwo, Kandydaci na specjalność Elektroniczny Biznes!


Decyzja o wyborze specjalności jest dlatego tak ważna, ponieważ w dużej mierze ukształtuje Wasze przyszłe życie zawodowe. Przy podejmowaniu tej decyzji należy uwzględnić wiele różnych czynników, z których najważniejsze jest zapewnienie sobie wiedzy i umiejętności z takiej dziedziny, w której specjalistów jest niewielu i na którą będzie długotrwałe zapotrzebowanie na rynku pracy. W takiej dziedzinie szanse na karierę i sukces są bowiem największe.

Taką specjalnością jest Elektroniczny Biznes. Łączy ona w sobie informatykę z ekonomią i językiem angielskim. Celem specjalności jest przygotowanie nowej klasy menedżerów-informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową. Wykłady i ćwiczenia na specjalności Elektroniczny Biznes są w większości prowadzone w języku angielskim, co zapewnia jej absolwentom swobodę we współpracy międzynarodowej.

Jeśli chcesz być wyjątkowy i poszukiwany na rynku pracy - wybierz specjalność Elektroniczny Biznes. Na pewno sobie poradzisz - jesteśmy od tego, aby Cię wykształcić.

Zapraszamy!


Prof. Wojciech Cellary
wraz ze Współpracownikami z Katedry Technologii Informacyjnych


Informujemy, że specjalność Elektroniczny Biznes, na której większość zajęć
jest prowadzona w języku angielskim, jest bezpłatna zarówno na studiach I, jak i II stopnia.