Rekrutacja

Wybór specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria: