Dlaczego E-Biznes?

Studia interdyscyplinarne

Elektroniczny biznes wymaga interdyscyplinarności. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, specjalność Elektroniczny Biznes została skonstruowana w taki sposób, aby jej absolwent miał pełne wykształcenie ekonomiczne, a jednocześnie był specjalistą w dziedzinie specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach, działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych.
  
Absolwent tej specjalności, będąc menedżerem-informatykiem, będzie dobrze przygotowany do współpracy z inżynierami informatykami. Ze względu na swoją zaawansowaną wiedzę na styku informatyki i ekonomii, będzie mógł w naturalny sposób pełnić rolę lidera w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach.

Kontakty

Ważną umiejętnością nabywaną przez studenta specjalności Elektroniczny Biznes jest biegłe, praktyczne posługiwanie się językiem angielskim. Po lektoratach z i kursach angielskiego studenci zazwyczaj nieźle znają ten język, ale brakuje im wprawy i praktycznego doświadczenia w posługiwaniu się nim. Dlatego, poza niezbędnymi wyjątkami, wykłady i ćwiczenia na specjalności e-Biznes są prowadzone w języku angielskim. W języku angielskim komunikuje się także oprogramowanie zainstalowane w laboratoriach komputerowych. Również praca magisterska, jeśli student sobie tego życzy, może być napisana po angielsku.
  
Razem z polskimi studentami w zajęciach prowadzonych w języku angielskim mogą uczestniczyć obcokrajowcy, na przykład przyjeżdżający do Polski w ramach programu Erasmus. Wspólne zajęcia dają możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów, które często okazują się bardzo przydatne w późniejszym życiu zawodowym.

Zalety specjalności

Do ważnych zalet specjalności Elektroniczny Biznes zaliczyć można:

   • Długoterminowa koniunktura gospodarcza
   • Bardzo mało specjalistów na rynku pracy
   • Naturalne przygotowanie do przywództwa
   • Działalność na skalę międzynarodową
   • Katedra KTI prowadząca międzynarodową działalność naukową
   • Stała obecność pracowników KTI w katedrze i w Internecie
   • Materiały dydaktyczne w Internecie - portal dydaktyczny
   • Praktyki, koła naukowe, kontakt z biznesem