Studia II stopnia

Zajęcia specjalnościowe na studiach II stopnia rozpoczynają się na I roku studiów w semestrze letnim. Wybór specjalności odbywa się w semestrze zimowym - w drugiej połowie października.

Proces wyboru specjalności składa się z następujących etapów:

  • Spotkanie informacyjne - przedstawienie wydziałowych zasad wyboru oraz prezentacja specjalności
  • Zgłaszanie indywidualnych preferencji studentów odnośnie wyboru specjalności - na stronie http://isws.ue.poznan.pl
  • Podpisywanie przez studentów w dziekanacie pisemnych deklaracji, zawierających wydruk zgłoszonej listy preferencji
  • Zatwierdzenie uruchomionych specjalności przez Radę Wydziału IGE
  • Ogłoszenie list studentów przyjętych na utworzone specjalności

Harmonogram procesu wyboru specjalności w danym roku akademickim jest publikowany na początku semestru zimowego na stronie WIGE, w sekcji "Dla studentów".