Seminaria magisterskie

Studenci kierunku Informatyka i ekonometria mają możliwość wyboru jednego z trzech proponowanych seminariów magisterskich:


Seminarium magisterskie „Aplikacje Internetu przyszłości”

Jarogniew Rykowski

dr hab. inż. Jarogniew RYKOWSKI, prof. UEP
Prof. UEP 
e-mail: rykowski[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Wspólnym mianownikiem prac magisterskich opracowywanych w ramach seminarium jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) w nowych dziedzinach życia i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych sieci cichego (niezauważalnego) przetwarzania danych – Internetu Rzeczy, Internetu Usług, telematyki, urządzeń mobilnych, interfejsów naturalnych (gest, głos, obecność itp.), a także technologii i obszarów aplikacyjnych Web 2.0. O ile wykorzystywane technologie są wspólnym mianownikiem tematyki prac, o tyle dziedziny zastosowań są różnorodne, dzięki czemu prace magisterskie są zróżnicowane w zależności od predyspozycji magistrantów oraz ich planowanej kariery zawodowej.

Przykładowe tematy prac magisterskich z ostatnich lat: 

   • Application of OpenID technology
   • Architecture of semi-anonymous, account-based electronic money system
   • Serwisy społecznościowe jako potencjalne źródło zagrożeń cywilizacyjnych
   • System inteligentnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
   • Uniwersalny system do identyfikacji obiektów świata rzeczywistego z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz smartfonów
   • Wykorzystanie zjawiska grywalizacji w praktyce biznesowej
   • Wykorzystanie technologii NUI w biznesie
   • Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w szkoleniach medycznych
   • Projekt wdrożenia mechanizmów grywalizacji w ramach proaktywnej obsługi klienta
   • Planowanie spotkań biznesowych przy użyciu sieci ad hoc
   • Rozpoznawanie obrazu jako źródło kontekstu dla Internetu Rzeczy
   • Wykorzystanie aplikacji mobilnych w grach miejskich
   • Wykorzystanie strategii mobilnej BYOD w biznesie i szkolnictwie
   • Automatyczne systemy analizowania mowy
   • Nowe technologie jako sposób ułatwienia życia niepełnosprawnym
   • Koncepcja inteligencji w świetle rozważań o nowoczesnych miastach
   • Współczesny e-learning jako nowoczesna forma komunikacji prowadzącego ze studentami
   • Rozwój inteligentnych miast w Polsce
   • Internet Rzeczy w przemyśle lotniczym
   • Projekt inteligentnego domu – Dom2.0
   • Powiadomienia dla uczestników ruchu drogowego o stanie sygnalizacji świetlnej
   • Wearable Technology: Past, Present and Future

Prowadzone prace magisterskie mogą być mniej lub bardziej ukierunkowane na techniki informatyczno-komunikacyjne lub modele biznesowe, w zależności od preferencji danego magistranta. Opcjonalną częścią pracy jest oprogramowanie, samodzielnie opracowane przez magistranta, z wykorzystaniem urządzeń laboratorium Internetu Rzeczy oraz Interfejsów Mobilnych Internetu Rzeczy, a także Multimediów. W każdym przypadku praca musi zawierać część oryginalną – pomysł na nowy sposób wykorzystania technologii ICT w praktyce biznesowej i życiu codziennym.

Prace magisterskie mogą być napisane po polsku lub po angielsku, w zależności od preferencji autora oraz wymagań dziedzinowych i dostępnych materiałów źródłowych.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje rozmowa kwalifikacyjna.


Seminarium magisterskie „Komunikacja multimedialna w biznesie”

Krzysztof Walczak
prof. dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK
Kierownik Katedry 
e-mail: walczak[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Dzięki szybkiemu postępowi w zakresie technik informatyczno-komunikacyjnych jest możliwe coraz powszechniejsze stosowanie multimedialnych form komunikacji w biznesie. Dotyczy to zarówno komunikacji międzyludzkiej realizowanej za pomocą środków informatycznych, jak i komunikacji człowiek-komputer.

Seminarium magisterskie „Komunikacja multimedialna w biznesie” obejmuje szeroko rozumianą tematykę nowoczesnych metod komunikacji opartych na technikach multimedialnych oraz ich zastosowań i znaczenia dla biznesu. W ramach seminarium będzie omawiany obecny stan rozwoju multimedialnych technik komunikacyjnych, przykłady praktycznych zastosowań komunikacji multimedialnej w biznesie oraz współczesne kierunki badawcze pozwalające wnioskować o przyszłości tej szybko rozwijającej się dziedziny.

Seminarium będzie obejmowało następujące zagadnienia:

   • Multimedia w Internecie
   • Multimedialne urządzenia mobilne
   • Komunikacja audiowizualna
   • Tworzenie treści multimedialnych
   • Multimedialna prezentacja danych
   • Interaktywna telewizja cyfrowa
   • Techniki wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości
   • Komunikacja człowiek-komputer
   • Gry komputerowe
   • Społeczne aspekty komunikacji multimedialnej
   • Modele biznesowe w komunikacji multimedialnej

Prace magisterskie realizowane w ramach seminarium mogą dotyczyć zarówno aspektów informatycznych jak i biznesowych komunikacji multimedialnej. Prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim. 

Kryteria zapisu

W przypadku dużej liczby chętnych o zapisie będą decydować średnia ocen i rozmowa kwalifikacyjna.Seminarium magisterskie „Cyberbezpieczeństwo”

Adam Wójtowicz
dr hab. inż. Adam WÓJTOWICZ, prof. UEP
Prof. UEP 
e-mail: awojtow[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

 

Wraz z ciągłym rozwojem technologii informacyjnych w dziedzinie mobilności, usieciowienia, interoperacyjności i metod analizy danych upowszechniają się nowe, wzajemnie powiązane paradygmaty przetwarzania informacji, takie jak przetwarzanie w chmurze (cloud computing), przetwarzanie wszechobecne (ubiquitous computing), Internet rzeczy (IoT), czy Big Data i sztuczna inteligencja. Umożliwiają one tworzenie usług  elektronicznych nowego typu. Niestety jednocześnie powiększają przestrzeń ataku na poufność, integralność, dostępność, autentyczność i niezaprzeczalność danych oraz tworzą nowe zagrożenia i wyzwania związane z bezpieczeństwem systemów i użytkowników. Zatem analiza bezpieczeństwa nowych serwisów, ich danych i użytkowników jest kluczowa ze względu na biznesowe perspektywy rozwoju projektów internetowych. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa są poszukiwani na rynku pracy.

Seminarium będzie prowadzone głównie w formie dyskusji oraz konsultacji związanych z indywidualnymi tematami prac magisterskich. Seminarium będzie obejmowało szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa systemów, danych i użytkowników – od strony informatycznej, społeczno-ekonomicznej i zarządzania bezpieczeństwem – w szczególności:

 • bezpieczeństwo systemów IT,
 • nowe metody kontroli dostępu (kontekstowe/adaptacyjne uwierzytelnianie użytkowników i autoryzacja transakcji; biometryczna kontrola dostępu w systemach mobilnych i wielourządzeniowych, multimodalna kontrola dostępu),
 • uczenie maszynowe i data science w cyberbezpieczeństwie,
 • bezpieczeństwo systemów wszechobecnych i Internetu rzeczy,
 • kryptografia stosowana,
 • systemy zachowujące prywatność; prywatność użytkowników i obywateli w Internecie,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach,
 • socjotechniki, zaufanie i czynnik ludzki w cyberbezpieczeństwie,
 • ekonomiczne, społeczne, prawne i etyczne aspekty cyberbezpieczeństwa,
 • analiza bezpieczeństwa biznesu elektronicznego.

Kryteria zapisu

O zapisie na seminarium decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna obejmująca m.in. zainteresowania związane z tematyką seminarium oraz wiedzę z podstaw bezpieczeństwa informacji.