Seminaria magisterskie

Studenci specjalności Elektroniczny Biznes mają możliwość wyboru jednego z trzech proponowanych seminariów magisterskiech:Seminarium magisterskie „Elektroniczny Biznes”

Wojciech Cellary

prof. dr hab. inż. Wojciech CELLARY, prof. zw. UEP
Kierownik Katedry 
e-mail: cellary[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Wspólnym mianownikiem prac magisterskich opracowywanych w ramach seminarium są technologie i modele elektronicznego biznesu. Natomiast dziedzina ich zastosowań jest różnorodna. Prace magisterskie mają dzięki temu silnie zindywidualizowany charakter, zależny od zainteresowań magistrantów i pożądanej przez nich orientacji zawodowej.
Przykładowe tematy prac magisterskich z ostatnich lat: 

   • Wirtualny pośrednik w handlu międzynarodowym obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa
   • Ensuring Website Usability through Design Process
   • Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie budynkami
   • Supply Chain Concept as the Core Part of Corporate Strategy in the Apparel Industry
   • The Impact of the Application of Human Resources Management Modules on Streamlining Human Resources Managerial Processes
   • Internet Technology and Third Party Institutions as a Tool in Creating Trust to e- Vendors
   • Serwisy internetowe oparte na społecznościach wirtualnych tworzących wartość przedsiębiorstw
   • Impact of Mobile Commerce on Work Evolution
   • Project Management for Cloud Computing
   • Sposoby pozyskania kapitału na realizację innowacyjnego projektu informatycznego
   • Virtual Museums as a Way to Receive Cultural Participation
   • Mobile Application Providing Security of Sensitive Data
   • Application of Gamification for IT Employees Recruitment Process
   • Mobile Application for Guiding Drivers to Free Parking Places Based on City Surveillance System
   • Business Processes Modeling of Administrative Procedures Related to Road Investments
   • Economic Applications of Ethereum as a Smart Contract Platform
   • Zastosowanie chmury w działaniu organizacji e-sportowych
   • Freemium and Microtransactions as Online Games Promotion Tools
   • Omnichannel Strategy for Customer Experience Enhancement
   • MS Dynamics CRM as an Efficient Tool for the Deployment of Information Systems 
   • Business Intelligence for Hospitality Services
   • e-Wizerunek – postrzeganie biznesu w internecie

Prowadzone prace magisterskie mogą być mniej lub bardziej ukierunkowane na techniki informatyczne lub modele biznesowe, w zależności od preferencji danego magistranta. Zawsze jednak, oprócz analizy stanu wiedzy w wybranej problematyce, muszą zawierać oryginalne pomysły autora jak zastosować rozwiązania elektronicznego biznesu w praktyce. Seminarium odbywa się w języku angielskim. Prace magisterskie mogą być napisane po polsku lub po angielsku.


Seminarium magisterskie „Aplikacje Internetu przyszłości”

Jarogniew Rykowski
dr hab. inż. Jarogniew RYKOWSKI, prof. nadzw. UEP
Prof. nadzw. UEP 
e-mail: rykowski[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Wspólnym mianownikiem prac magisterskich opracowywanych w ramach seminarium jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) w nowych dziedzinach życia i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych sieci cichego (niezauważalnego) przetwarzania danych – Internetu Rzeczy, telematyki, urządzeń mobilnych, a także technologii i obszarów aplikacyjnych Web 2.0. O ile wykorzystywane technologie są wspólnym mianownikiem tematyki prac, o tyle dziedziny zastosowań są różnorodne, dzięki czemu prace magisterskie są zróżnicowane w zależności od predyspozycji magistrantów oraz ich planowanej kariery zawodowej.

Przykładowe tematy prac magisterskich z ostatnich lat: 

   • Reklama internetowa dopasowana do użytkownika oraz jej efektywność
   • Rozwiązania IT usprawniające działalność biznesową w branży komunikacji publicznej
   • Architecture of semi-anonymous, account-based electronic money system
   • Wykorzystanie zjawiska grywalizacji w praktyce biznesowej
   • Wykorzystanie technologii NUI w biznesie
   • Budowanie zaplecza SEO
   • Application of OpenID technology
   • Serwisy społecznościowe jako potencjalne źródło zagrożeń cywilizacyjnych

Prowadzone prace magisterskie mogą być mniej lub bardziej ukierunkowane na techniki informatyczno-komunikacyjne lub modele biznesowe, w zależności od preferencji danego magistranta. Opcjonalną częścią pracy jest oprogramowanie, samodzielnie opracowane przez magistranta, z wykorzystaniem urządzeń laboratorium Internetu Rzeczy oraz Interfejsów Mobilnych Internetu Rzeczy, a także Multimediów. W każdym przypadku praca musi zawierać część oryginalną – pomysł na nowy sposób wykorzystania technologii ICT w praktyce biznesowej lub w życiu codziennym.

Prace magisterskie mogą być napisane po polsku lub po angielsku, w zależności od preferencji autora oraz wymagań dziedzinowych i dostępnych materiałów źródłowych. 


Seminarium magisterskie „Komunikacja multimedialna w biznesie”

Krzysztof Walczak
dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK, prof. nadzw. UEP
Prof. nadzw. UEP 
e-mail: walczak[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Dzięki szybkiemu postępowi z zakresie technik informatyczno-komunikacyjnych jest możliwe coraz powszechniejsze stosowanie multimedialnych form komunikacji w biznesie. Dotyczy to zarówno komunikacji międzyludzkiej realizowanej za pomocą środków informatycznych, jak i komunikacji człowiek-komputer.

Seminarium magisterskie „Komunikacja multimedialna w biznesie” obejmuje szeroko rozumianą tematykę nowoczesnych metod komunikacji opartych na technikach multimedialnych oraz ich zastosowań i znaczenia dla biznesu. W ramach seminarium będzie omawiany obecny stan rozwoju multimedialnych technik komunikacyjnych, przykłady praktycznych zastosowań komunikacji multimedialnej w biznesie oraz współczesne kierunki badawcze pozwalające wnioskować o przyszłości tej szybko rozwijającej się dziedziny.

Seminarium będzie obejmowało następujące zagadnienia:

   • Multimedia w Internecie
   • Multimedialne urządzenia mobilne
   • Komunikacja audiowizualna
   • Tworzenie treści multimedialnych
   • Multimedialna prezentacja danych
   • Interaktywna telewizja cyfrowa
   • Techniki wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości
   • Komunikacja człowiek-komputer
   • Gry komputerowe
   • Społeczne aspekty komunikacji multimedialnej
   • Modele biznesowe w komunikacji multimedialnej

Prace magisterskie realizowane w ramach seminarium mogą dotyczyć zarówno aspektów informatycznych, jak i biznesowych komunikacji multimedialnej. Prace mogą być pisane w języku polskim lub angielskim. 

Kryteria zapisu:

W przypadku dużej liczby chętnych o zapisie będą decydować średnia ocen i rozmowa kwalifikacyjna.