Podsumowanie 20-letniej działalności Katedry Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu została założona w 1996 r. Misją KTI jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością ponieważ elektroniczna gospodarka zarówno nowych technologii, jak i nowych modeli biznesowych. Katedra bierze udział w rozwoju jednych i drugich, z naciskiem na nowe technologie, gdyż jej kadrę naukową stanowią inżynierowie informatycy.

Podczas 20-letniej działalności Katedry w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez naukowców KTI uczestniczyło 21 tys. studentów. Katedra Technologii Informacyjnych wykształciła 301 magistrantów i 180 absolwentów z tytułem licencjata. Pracownicy Katedry od 1996 r. zrealizowali 83 projekty badawcze na łączną kwotę ponad 21 mln złotych. W dorobku Katedry jest ponadto 1 patent amerykański, 3 patenty europejskie, 3 europejskie zgłoszenia patentowa i 11 licencji udzielonych na opracowane oprogramowanie. Aktywność naukową pracowników KTI pokazuje także lista publikacji naukowych, która ma ponad 350 pozycji, w tym ponad 110 w
czasopismach i materiałach konferencyjnych ujętych w bazie danych Web of Science. Naukowcy KTI to również cenieni eksperci, zapraszani do komitetów redakcyjnych czasopism i serii wydawniczych, komitetów programowych konferencji oraz do członkostwa w stowarzyszeniach i radach.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz prezentacją podsumowującą dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych.

Pełna wersja raportu