Profil Katedry

Katedra KTI

O Katedrze

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. W 2016 roku KTI obchodziła dwudziestolecie swego utworzenia. Pełna lista osiągnięć naukowych i dydaktycznych KTI jest dostępna tutaj.

Misja

Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Elektroniczna gospodarka wymaga zarówno nowych technologii informacyjnych, jak i nowych modeli biznesowych. Katedra bierze udział w rozwoju jednych i drugich, z naciskiem na nowe technologie, gdyż jej kadrę naukową stanowią informatycy. Wyzwaniem współczesności jest integracja informatyki i ekonomii. Katedra podejmuje to wyzwanie.

Zakres działalności

Działalność katedry można podzielić na pięć obszarów: