Dydaktyka

Elektroniczny Biznes

Katedra Technologii Informacyjnych

Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów-informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.

Absolwent specjalności Elektroniczny Biznes będzie ekspertem w dziedzinie wdrażania technologii elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach oraz dokonywania reorganizacji przedsiębiorstw w taki sposób, aby zastosowanie tych technologii przynosiło jak największe korzyści.

Od 2011 roku specjalność Elektroniczny Biznes figuruje na liście najlepszych programów międzynarodowego systemu ewaluacyjnego Eduniversal Masters Ranking "The Best Masters and MBA Worldwide". Ranking Eduniversal tworzą rekomendacje dziekanów z 1000 Uniwersytetów i Szkół Biznesu na całym świecie. Oddane głosy służą ewaluacji stosowanych metod nauczania i jakości kształcenia. 

Szczegółowe informacje na temat specjalności Elektroniczny Biznes są dostępne pod adresem https://www.kti.ue.poznan.pl/ebiz

 

Aplikacje Internetu Rzeczy

Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR) to jedne z pierwszych w Polsce, nowoczesne, unikatowe, stacjonarne, bezpłatne, dwuletnie studia magisterskie o charakterze interdyscyplinarnym. Oferta studiów jest skierowana do licencjatów i inżynierów, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, technicznych i ścisłych.

Celem studiów na kierunku AIR jest wykształcenie specjalistów w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu, których głównymi ikonami są „Ciche przetwarzanie danych” (ang. Calm Computing) oraz „Internet rzeczy i usług” (ang. Internet of Things and Services) – nowe, wyłaniające się dziedziny z pogranicza techniki i biznesu. W ogólnym zarysie, aktualną tendencją jest wyposażanie „rzeczy”, czyli przedmiotów i urządzeń, które nas otaczają, w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwości komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć.

Przykładowe dziedziny zastosowań to: „inteligentne” budynki, nowa generacja urządzeń powszechnego użytku, sieci samochód-samochód i samochód-infrastruktura, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, wirtualne laboratoria, rozproszony monitoring i wiele wiele innych.

Szczegółowe informacje na temat kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy są dostępne pod adresem https://www.kti.ue.poznan.pl/air

Oferta dydaktyczna Katedry Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych kształci corocznie ponad 1500 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Lista aktualnie nauczanych przedmiotów przedstawia się następująco:

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Studia I stopnia

   • Technologie informacyjne
   • Programowanie komputerów
   • Bazy danych
   • Digital Content Management
   • Business Processes in Organizations
   • Advanced Internet Technologies
   • Electronic Economy
   • Strategie elektronicznego biznesu
   • Web Application Project
   • Electronic Documents

Studia II stopnia

   • Multimedia w biznesie
   • Zaawansowane technologie baz danych
   • Bezpieczeństwo informacji w organizacjach
   • Multimedia Technology
   • Project Management
   • Software Design Patterns
   • Business Intelligence
   • Business Automation
   • IT System Security
   • Mobile Programming
   • Internet of Things
   • Ontology and Semantic Web
   • Projektowanie aplikacji multimedialnych

Wydział Zarządzania

   • Informatyka w zarządzaniu
   • Database Technology in Business
   • Multimedia Applications in Business
   • Business Intelligence
   • Internet of Things

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

   • Technologie informacyjne

Aplikacje Internetu Rzeczy - interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany (UEP i UAM)

   • Programowanie i zarządzanie www
   • Programowanie Java 1
   • Domotyka
   • Programowanie Java 2
   • Bazy danych
   • E-Biznes
   • Rozszerzenia Java
   • Aplikacje multimedialne
   • Interfejsy człowiek-maszyna
   • Internet rzeczy

 

Kształcenie zagranicznych studentów

Katedra Technologii Informacyjnych prowadzi wykłady i laboratoria z zakresu elektronicznego biznesu i elektronicznej gospodarki dla zagranicznych studentów przyjeżdżających na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach programu wymiany studentów Erasmus.

W latach 2004-2018 zajęciach prowadzonych przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych uczestniczyło kilkuset studentów obcokrajowców pochodzących z następujących krajów: Anglia, Belgia, Bośnia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indonezja, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina i Włochy.

Aktualna oferta edukacyjna dla studentów zagranicznych przedstawia się następująco:

   • Electronic Commerce and Electronic Business