Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 2 profesorów, 2 profesorów UEP, 2 adiunktów ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 4 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

10 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zdalnie wykład wiodący (ang. keynote speech) pt. „Challenges of Economy 4.0” na konferencji International Conference on e-Business and Internet – ICEBI, która odbyła się w Singapurze. http://www.icebi.org/ 

9 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalnie udział w posiedzeniu Kapituły Nagrody Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Nagrody są przyznawane corocznie w kategoriach: Dziennikarz Roku, Ambasador Gospodarki Elektronicznej, Projekt Roku i Partner Roku. Wręczenie nagród odbędzie się 21 października 2020 na zakończenie e kongresu. https://kge.com.pl/ 

9 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu dla Polskiego Radia Poznań nt. drugiej transzy rozdziału środków finansowych dla przedsiębiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

1 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak zastąpił prof. dr. hab. inż Wojciecha Cellarego na stanowisku
kierownika Katedry Technologii Informacyjnych. Prof. Wojciech Cellary, który kierował katedrą przez
ostatnie 24 lata, tj. od momentu jej powstania w 1996 roku, pozostaje aktywnym pracownikiem katedry.

1 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu portalowi aleBank.pl pt. Musimy być gotowi na Przemysł 4.0 https://alebank.pl/prof-wojciech-cellary-musimy-byc-gotowi-na-przemysl-4...

30 WRZEŚNIA 2020

Prof. Krzysztof Walczak wziął udział w posiedzeniu Komitetu Zarządzającego stowarzyszenia EuroXR Association. Stowarzyszenie zrzesza organizacje i osoby zainteresowane rozwijaniem i wdrażaniem technologii VR/AR/MR. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest członkiem stowarzyszenia EuroXR Association od początku jego istnienia, tj. od 2010 roku. 

28 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu dla Polskiego Radia Poznań nt. sposobu rozdziału środków finansowych przez internet dla przedsiębiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

26 WRZEŚNIA 2020

W internetowym ogólnopolskim wydaniu Magazynu Świątecznego Gazety Wyborczej ukazał się felieton prof. Wojciecha Cellarego z cyklu "Cyfrowym okiem", zatytułowany "Umiejętności miękkie".

25 WRZEŚNIA 2020

Prof. Krzysztof Walczak uczestniczył w posiedzeniu Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej, działającego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

24 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalnie udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego 13. konferencji The International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance – ICEGOV 2020, która odbyła się w Atenach w Grecji. https://www.icegov.org/