Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

23 maja 2019

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznał doroczne nagrody nauczycielom akademickim za osiągnięcia 2018 roku:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP - nagroda Rektora UEP indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe w roku 2018 o istotnym dla Uczelni znaczeniu, w szczególności o wymiarze międzynarodowym, w tym za: organizację międzynarodowych konferencji naukowych w kraju i za granicą, wyróżniające się osiągnięcia w zakresie współpracy naukowej, organizację konkursów i debat dotyczących istotnych problemów gospodarczych i społecznych, pracę w komisjach, komitetach, radach i innych gremiach, zwłaszcza o charakterze zewnętrznym wobec uczelni oraz aktywność popularno-naukową i publicystyczną w prasie, radiu, telewizji i mediach

Dr inż. Jakub Flotyński i dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP – nagroda zespołowa Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2018 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt.: „Inference-based creation of synthetic 3D content with ontologies”, Multimedia Tools and Applications.

Nagrodzonym gratulujemy!

22 maja 2019

W papierowym wydaniu Głosu Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 Nr ISSN 2353-6176 na stronie 2 został opublikowany wywiad z prof. Wojciechem Cellarym na temat konfliktu między USA a chińską firmą HUAWEI.

19 - 22 maja 2019

Mgr inż. Dominik Strugała wziął udział w międzynarodowej konferencji MANUFACTURING 2019, która odbyła się na Politechnice Poznańskiej. Mgr inż. Dominik Strugała przedstawił na konferencji referat pt. Virtual and Augmented Reality for Configuring, Promoting and Servicing Household Appliances (autorzy: Walczak, K., J. Flotyński, D. Strugała, D. Rumiński, M. Maik, A. Englert, T. Jenek), który został opublikowany w "Advances in Manufacturing II. Lecture Notes in Mechanical Engineering", wydawanym przez prestiżowe wydawnictwo Springer.

12 - 18 maja 2019

Dr inż. Dariusz Rumiński uczestniczył w tygodniowym szkoleniu "Effective Lecturing Skills in English" w ramach projektu "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Szkolenie odbyło się w Londynie w Regent’s University London.

16 maja 2019

Z okazji obchodów Dnia UEP odbyła się debata społeczno-ekonomiczna pt. „Pokolenie nowej generacji”, podczas której prelegenci dyskutowali o pokoleniu wchodzącym na rynek pracy. W debacie uczestniczył prof. Wojciech Cellary.

Podczas uroczystej gali z okazji obchodów Dnia UEP JM Rektor wręczył dr. hab. inż. Jackowi Chmielewskiemu, prof. nadzw. UEP, Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne.
Serdecznie gratulujemy!!!

14 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład zatytułowany „Gospodarka 4.0” dla uczestników seminarium projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”, realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera. Prof. Cellary został zaproszony do udziału w pracach Panelu Recenzentów rezultatów projektu

9 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w VIII Forum Bezpieczeństwa Banków, które odbyło się w Warszawie. Organizatorami Forum było Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

8 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej”, która odbyła się 8 maja 2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019. Prof. Cellary wygłosił zaproszony wykład „Formacyjne znaczenie programowania w kształceniu menadżerów”.

26 kwietnia 2019

Dr inż. Jakub Flotyński i dr inż. Dariusz Rumiński zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu Effective Lecturing Skills in English realizowanym w ramach projektu "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Szkolenie odbędzie się w Londynie w dniach 20 – 24 maja 2019

25 - 26 kwietnia 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji 3rd International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) - New Economy and New Economics, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w dniach 25 i 26 kwietnia 2019. Prof. Cellary pełnił funkcję członka Komitetu Programowego konferencji ICOFEP. Uczestniczył również w dyskusji panelowej.