Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych


Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 6 asystentów. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

25 PAŹDZIERNIKA 2023

Dr Daniel Wilusz wygłosił zaproszony wykład "Blockchain as the basic data structure for distributed databases" podczas warsztatów "BIPCrypt - Secure Communication in the Digital Age: Exploring the Synergy between Cryptography, Algebra, and Industrial Mathematics" zorganizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im.

12-13 PAŹDZIERNIKA 2023

W dniach 12-13 października odbyła się konferencja "2nd International Conference - Challenges and Reality of the IT-space: Software Engineering and Cybersecurity" przeprowadzona w trybie online. Konferencja jest współorganizowana przez Department of Software Engineering and Cybersecurity (State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine) i Katedrę Technologii Informacyjnych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Pierwszego dnia konferencji dr hab. inż. Adam Wójtowicz otworzył konferencję i moderował popołudniowe sesje. Drugiego dnia konferencji dr hab.

28 SIERPNIA 2023

Dr Daniel Wilusz został zaproszony do udziału w komitecie programowym międzynarodowej konferencji naukowej "6th International Conference on HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust (HCI-CPT)", która odbędzie się w dniach 29 czerwca - 4 lipca 2024 w Waszyngtonie (USA).

30 MAJA 2023

Dr Daniel Wilusz otrzymał Nagrodę Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2022 roku (za artykuł "Secure protocols for smart contract based insurance services" w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym - Expert Systems) oraz za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w 2022 roku (za prace związane z organizacją międzynarodowej konferencji „Challenges and Reality of the IT-space: Software Engineering and Cybersecurity").

30 MAJA 2023

Dr hab. inż. Adam Wójtowicz otrzymał Nagrodę Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2022 roku (za artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym) oraz za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w 2022 roku (za prace związane z organizacją międzynarodowej konferencji „Challenges and Reality of the IT-space: Software Engineering and Cybersecurity").

16 MAJA 2023

Dr Daniel Wilusz został zaproszony do udziału w komitecie programowym międzynarodowej konferencji naukowej "4th European Symposium on Software Engineering - ESSE 2023", która odbędzie się w dniach 1 - 3 grudnia 2023 w Neapolu (Włochy).

28 KWIETNIA 2023

W dniach 19-28 kwietnia prof. Jarogniew Rykowski oraz dr Daniel Wilusz wygłosili wykłady oraz zrealizowali ćwiczenia dla licealistów podczas Metropolitalnego Festiwalu Nauki ENIGMA. Prof. Jarogniew Rykowski przybliżył uczestnikom historię oraz sposoby realizacji koncepcji inteligentnego miasta, a dr Daniel Wilusz przedstawił techniczne podstawy działania łańcucha bloków oraz pokazał przykład programowania inteligentnych kontraktów.

3 KWIETNIA 2023

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach panelu ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski złożone przez międzynarodowe konsorcja badawcze do programu Horyzont Europa.

31 MARCA 2023

Dr hab. inż. Adam Wójtowicz został zaproszony do udziału w pracach panelu ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski złożone przez międzynarodowe konsorcja badawcze do programu Horyzont Europa - kluczowego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji.

Więcej informacji o programie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_pl#o-programie

8 MARCA 2023

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej IEEE Conference on Games 2023 (https://2023.ieee-cog.org/), która odbędzie się w dniach 21-24 sierpnia 2023 w Bostonie, USA.