Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

15 marca 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP uczestniczył w posiedzeniu Zespołu doradczego ds. inwestycji informatycznych, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

11 marca 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w X konferencji „Badania Naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Prof. Cellary wygłosił krótkie wprowadzenie pt. „Gospodarka 4.0”.

5 marca 2019

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Gospodarka 4.0” dla uczestników spotkania networkingowo-szkoleniowego  z cyklu „Śniadanie z …”, organizowanego cyklicznie dla innowacyjnych przedsiębiorstw przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

1 marca 2019

Dr inż. Jakub Flotyński został laureatem konkursu na wyjazdy w ramach programu PROM finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, adresowanego do pracowników naukowych UEP. Mobilność w ramach programu PROM dotyczy uczestnictwa w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

1 marca 2019

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Łańcuch bloków - bitcoin i ethereum” dla uczestników spotkania członków Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, poświęconego tematyce blockchain.

26 lutego 2019

Prof. Jarogniew Rykowski udzielił wywiadu poznańskiej stacji MeloRadio na temat aplikacji BeaN służącej do oznakowania sal dydaktycznych w UEP. Uzielił też wywiadu telewizji WTK.

22 lutego 2019

Prof. Jarogniew Rykowski udzielił dwóch wywiadów dla stacji radiowych MC Radio i dla Radia Poznań na temat autorskiej aplikacji BeaN służącej do oznakowania sal dydaktycznych w UEP.
Aplikacja BeaN (ang. Beacon Informer) pozwala między innymi na poznanie rozkładu zajęć w danej sali dydaktycznej, wyświetlenie krótkich wiadomości od wykładowców do osób oczekujących na zajęcia, poznanie godzin dyżurów i danych kontaktowych pracowników uczelni, wyświetlenie minutowego rozkładu jazdy pojazdów MPK na wskazanym przystanku. Instalacja systemu polega na pobraniu aplikacji „Instalator BeaN” ze sklepu Play i udzieleniu odpowiedzi na kilka prostych pytań. Aby skorzystać z informacji, wystarczy podejść do danego miejsca i trzymać nieruchomo telefon przez kilka sekund (gdy włączyliśmy nasłuch boi lokalizacyjnych BLE), przybliżyć smartfon do znacznika NFC (gdy mamy taki czytnik w telefonie) lub otworzyć aplikację i zeskanować kod kreskowy. Dane są wyświetlane na ekranie, można je także odtworzyć w głośniku. Aplikacja działa w wersji polskiej i angielskiej. Po zeskanowaniu telefonem kodu QR, który wisi przy drzwiach do różnych sal na uczelni, aplikacja wyświetli informacje o zajęciach, które się w tam odbywają. W niektórych miejscach nie trzeba nic skanować - wystarczy być w pobliżu.

21 lutego 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w XIII Forum Nauczycielskim – Gospodarka 4.0, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu w dniach od 21 – 22 lutego 2019. Uczestnikami Forum byli nauczyciele szkół średnich kształcących w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor. Celem konferencji było szukanie sposobów na podnoszenie jakości kształcenia logistycznego w szkołach ponadpodstawowych. Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Logistycy w gospodarce 4.0".

15 lutego 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu nowego zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw infrastruktury badawczej. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie MNiSW.

13 - 15 lutego 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 6th International Conference on Advances in Management Sciences ICAMS 2019, która odbyła się w Mediolanie w dniach 13 – 15 lutego 2019. Prof. Cellary pełnił funkcję Conference Program Chair, wygłosił również wykład wiodący (keynote speech) pt. „T-Shape Education a Way to Prepare Managers for Emerging Cyber-Physical World”.