Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Uruchomiony został serwer Discord poświęcony specjalności E-Bizes, dostępny pod adresem https://discord.gg/WSquDwzhRP.Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

30 września 2021

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył zdalnie w roli panelisty w seminarium zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Polskim Towarzystwem Współpracy z Klubem Rzymskim pt. „Funkcjonowanie instytucji państwa w warunkach rewolucji cyfrowej” w ramach „Forum myśli strategicznej”. Wygłosił krótką prezentację pt. „Dokumenty cyfrowe podstawą funkcjonowania instytucji państwa” i wziął udział w dyskusji panelowej.

25 WRZEŚNIA 2021

W magazynie Gazety Wyborczej „Wolna sobota” ukazał się 25. felieton prof. W. Cellarego:
Ten i wcześniejsze felietony są dostępne tutaj:

24 WRZEŚNIA 2021

W czasie uroczystej gali 15-lecia Nocy Naukowców prof. Krzysztof Walczak odebrał nagrodę „Gwiazda Nocy Naukowców” przyznaną zespołowi Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości UEP za wieloletnią organizację atrakcyjnych zajęć podczas Nocy Naukowców i odkrywanie przed odbiorcami praktycznego wykorzystania technik VR i AR.

24 WRZEŚNIA 2021

Prof. Krzysztof Walczak wystąpił na żywo w studiu Nocy Naukowców 2021 udzielając wywiadu na temat technik i zastosowań wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości.

24 WRZEŚNIA 2021

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu Polskiemu Radiu Poznań na temat znaczenia matematyki w dzisiejszym społeczeństwie.

23 WRZEŚNIA 2021

Prof. Krzysztof Walczak uczestniczył w posiedzeniu Zespołu doradczego ds. infrastruktury badawczej, działającego przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.

23 WRZEŚNIA 2021

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył fizycznie w konferencji „Biblioteka wielozadaniowa – perspektywy i realia” zorganizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, na której wygłosił referat pt. „Biblioteki w świecie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości”.

22-23 WRZEŚNIA 2021

Dr Daniel Wilusz, uczestniczył w międzynarodowej konferencji "13th International Scientific Conference of the College of Management and Quality Sciences of the Cracow University of Economics" przeprowadzonej w trybie zdalnym. Dr Daniel Wilusz przedstawił artykuł: "Formal Analysis of Application Areas for Public Blockchain Networks".

21 WRZEŚNIA 2021

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył zdalnie w konferencji: EURO-TRANS 2021 zorganizowanej przez SGH w Warszawie. Wziął udział w sesji: „Social and Environmental Impact of Blockchain and Distributed Ledger Technologies in International Logistics Networks”. Wygłosił krótką prezentację i wziął udział w dyskusji panelowej.

17 WRZEŚNIA 2021

Prof. Krzysztof Walczak uczestniczył w pierwszym posiedzeniu nowo wybranego zarządu stowarzyszenia EuroXR Association. Prof. Krzysztof Walczak zasiada w zarządzie EuroXR w podwójnej roli - jako przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który jest jednym członków założycieli EuroXR oraz jako indywidualny członek stowarzyszenia.