8 MARCA 2023

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej IEEE Conference on Games 2023 (https://2023.ieee-cog.org/), która odbędzie się w dniach 21-24 sierpnia 2023 w Bostonie, USA.