Aktualności

30 MAJA 2023

Dr Daniel Wilusz otrzymał Nagrodę Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2022 roku (za artykuł "Secure protocols for smart contract based insurance services" w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym - Expert Systems) oraz za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w 2022 roku (za prace związane z organizacją międzynarodowej konferencji „Challenges and Reality of the IT-space: Software Engineering and Cybersecurity").

30 MAJA 2023

Dr hab. inż. Adam Wójtowicz otrzymał Nagrodę Rektora za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2022 roku (za artykuł w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym) oraz za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w 2022 roku (za prace związane z organizacją międzynarodowej konferencji „Challenges and Reality of the IT-space: Software Engineering and Cybersecurity").

16 MAJA 2023

Dr Daniel Wilusz został zaproszony do udziału w komitecie programowym międzynarodowej konferencji naukowej "4th European Symposium on Software Engineering - ESSE 2023", która odbędzie się w dniach 1 - 3 grudnia 2023 w Neapolu (Włochy).

28 KWIETNIA 2023

W dniach 19-28 kwietnia prof. Jarogniew Rykowski oraz dr Daniel Wilusz wygłosili wykłady oraz zrealizowali ćwiczenia dla licealistów podczas Metropolitalnego Festiwalu Nauki ENIGMA. Prof.

3 KWIETNIA 2023

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach panelu ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski złożone przez międzynarodowe konsorcja badawcze do programu Horyzont Europa.

31 MARCA 2023

Dr hab. inż. Adam Wójtowicz został zaproszony do udziału w pracach panelu ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski złożone przez międzynarodowe konsorcja badawcze do programu Horyzont Europa - kluczowego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji.

Więcej informacji o programie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_pl#o-programie

8 MARCA 2023

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej IEEE Conference on Games 2023 (https://2023.ieee-cog.org/), która odbędzie się w dniach 21-24 sierpnia 2023 w Bostonie, USA.

17 STYCZNIA 2023

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej "International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing - CGVCVIP 2023", która odbędzie się w Porto w Portugalii w dniach 15-18 lipca 2023.

10 LISTOPADA 2022

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu programowego 18-tej międzynarodowej konferencji naukowej Foundations of Digital Games (FDG) 2023 (http://fdg2023.org/), która odbędzie się w Lizbonie (Portugalia) w dniach 11-14 kwietnia 2023.

25-26 PAŹDZIERNIKA 2022

W dniach 25-26 października odbyła się konferencja "Challenges and Reality of the IT-space: Software Engineering and Cybersecurity" przeprowadzona w trybie online. Konferencja jest współorganizowana przez Department of Software Engineering and Cybersecurity (State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine) i Katedrę Technologii Informacyjnych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

ZałącznikWielkość
W_Cellary_GW_sw_Felieton_29_Bitcoin_v4.pdf121.76 KB