Aktualności

16 maja 2019

Z okazji obchodów Dnia UEP odbyła się debata społeczno-ekonomiczna pt. „Pokolenie nowej generacji”, podczas której prelegenci dyskutowali o pokoleniu wchodzącym na rynek pracy. W debacie uczestniczył prof. Wojciech Cellary.

Podczas uroczystej gali z okazji obchodów Dnia UEP JM Rektor wręczył dr. hab. inż. Jackowi Chmielewskiemu, prof. nadzw. UEP, Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne.
Serdecznie gratulujemy!!!

14 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład zatytułowany „Gospodarka 4.0” dla uczestników seminarium projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”, realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera. Prof. Cellary został zaproszony do udziału w pracach Panelu Recenzentów rezultatów projektu

9 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w VIII Forum Bezpieczeństwa Banków, które odbyło się w Warszawie. Organizatorami Forum było Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

8 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej”, która odbyła się 8 maja 2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019. Prof. Cellary wygłosił zaproszony wykład „Formacyjne znaczenie programowania w kształceniu menadżerów”.

26 kwietnia 2019

Dr inż. Jakub Flotyński i dr inż. Dariusz Rumiński zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu Effective Lecturing Skills in English realizowanym w ramach projektu "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Szkolenie odbędzie się w Londynie w dniach 20 – 24 maja 2019

25 - 26 kwietnia 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji 3rd International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) - New Economy and New Economics, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w dniach 25 i 26 kwietnia 2019. Prof. Cellary pełnił funkcję członka Komitetu Programowego konferencji ICOFEP. Uczestniczył również w dyskusji panelowej.

18 kwietnia 2019

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu komisji habilitacyjnej dr. inż. Wojciecha Turka, adiunkta w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

17 kwietnia 2019

Krakowski Park Technologiczny razem z 11 bit studios po raz kolejny organizują Students Talent Show - wyjątkowy konkurs na najlepszą grę komputerową stworzoną przez studentów. Finał STS tradycyjnie będzie miał miejsce podczas konferencji Digital Dragons (Kraków, 27 – 28 maja 2019), a współzawodniczyć będzie tym razem 10 najlepszych zespołów z całej Polski.

Jedną z finałowych drużyn stanowi pięcioosobowa reprezentacja ze Studenckiego Koła Naukowego AKAI, działającym przy Katedrze Technologii Informacyjnych pod opieką dr. inż. Dariusza Rumińskiego. W skład zespołu wchodzą studenci WIGE: Jakub Dziekoński, Mikołaj Maik, Anna Englert, Adrian Nowak, Kamil Piekarski. Koło naukowe znalazło się w finale dzięki swojej grze edukacyjnej „EduGame: Maths” - jest to gra pomagająca najmłodszym w nauce matematyki poprzez zabawę. Życzymy powodzenia!

11 kwietnia 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w programie Telewizji WTK „Otwarta Antena: Wolność w internecie będzie większa czy mniejsza przez nowe prawo?" Tematem dyskusji była dyrektywa Parlamentu Europejskiego dot. prawa autorskich.

11 - 12 kwietnia 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadw. UEP, uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w kolejnej sesji monitorującej realizację projektu CONTENT4ALL H2020, która odbyła się w Biel (Szwajcaria).