Aktualności

28 czerwca 2019

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych był prof. Alan R. Hevner, Distinguished University Professor and Eminent Scholar, Information Systems and Decision Sciences, Muma College of Business, University of South Florida. Prof. Hevner wygłosił zaproszony wykład dla pracowników i studentów WIGE pt.”Innovative Design in Scientific Research”.

15 - 27 czerwca 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, dr hab. inż. Adam Wójtowicz i dr Daniel Wilusz złożyli wizytę naukową w firmie InterVault GK Japan z siedzibą w Tokio. Pracownicy Katedry zaprezentowali wyniki dotychczasowych prac,uczestniczyli w konsultacjach technicznych dotyczących wspólnego projektu w zakresie rozwoju systemów bezpiecznej komunikacji internetowej i budowy nowej generacji platform handlu kryptowalutami.

25 czerwca 2019

Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Adamowi Wójtowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Gratulujemy!

27 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary przeprowadził drugą część warsztatów dla pracowników naukowych i doktorantów UEP, zatytułowanych „Ethereum”. Warsztaty odbyły się w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki”, realizowanym na UEP pod kierownictwem dr. hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP.

26 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w sympozjum „Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu”, zorganizowanym przez Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Prof. Cellary wygłosił wykład „Mikrokomputer dla szkół – ELWRO 800 Junior”, w którym przedstawił - jako współkonstruktor - historię powstania szkolnego komputera ELWRO Junior, skonstruowanego przez zespół inżynierów Politechniki Poznańskiej.

25 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary przeprowadził trzygodzinne warsztaty dla pracowników naukowych i doktorantów UEP na temat technologii łańcucha bloków, kryptowalut, inteligentnych kontraktów, tokenów, zdecentralizowanych aplikacji i zdecentralizowanych autonomicznych organizacji. Warsztaty odbyły się w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki”, realizowanym na UEP pod kierownictwem dr. hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP.

18 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Analiza gigadanych. Wyzwania naukoznawcze i etyczne” dla członków Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

11 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary otrzymał Dyplom uznania od grona ekspertów oraz praktyków skupionych wokół Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, które zaliczyło prof. Wojciecha Cellarego do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018 roku

4 - 7 czerwca 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 6th NAPLES FORUM ON SERVICE, która odbyła się na wyspie Ischia (Włochy) w dniach od 4 do 7 czerwca 2019 r. Prof. Cellary wygłosił referat zatytułowany “Advanced Technologies Impact on Service Innovation: A Human-Side of Service Engineering Perspective” (autorzy: Wojciech Cellary Pozostali autorzy to: James Spohrer, Louis E. Freund, Stephen K. Kwan, oraz Christine Leitner).

29 maja 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli poznańskiego środowiska naukowego „Wielkopolska nauka po 2020 roku – możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego”, zorganizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Tematem spotkania było zwiększenie udziału jednostek naukowo-badawczych z Wielkopolski w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa po wprowadzeniu Ustawy 2.0.