Aktualności

5 stycznia 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu noworocznym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w Auli UAM. Marszałek Marek Woźniak przedstawił osiągnięcia ubiegłego roku oraz plany rozwoju województwa wielkopolskiego na rok 2019.

2 stycznia 2019

Prof. Wojciech Cellary udzielił blisko godzinnego wywiadu dla Radia TOK FM. Wywiad przeprowadził red. Cezary Łasiczka w ramach audycji "OFF Czarek". Tematem rozmowy były aktualne tendencje w bankowości elektronicznej.

21 grudnia 2018

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 21 grudnia 2018 Nr 297.9511 na stronie 5 Magazynu Poznań ukazał się kolejny, osiemnasty felieton prof. Wojciecha Cellarego z cyklu „Cellary cyfrowym okiem” zatytułowany „Geoblokowanie się kruszy”. Tematem felietonu są praktyki stosowane w zagranicznych sklepach internetowych, które często zamówienia przychodzące z Polski realizują na gorszych warunkach niż dla rodzimych klientów.

18 grudnia 2018

W dniu 18 grudnia 2018 r. Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała mgr. inż. Dariuszowi Rumińskiemu stopień doktora w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, w specjalności systemy multimedialne na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości” (Semantic modeling of contextual augmented reality environments”.  Rozprawa otrzymała wyróżnienie. Promotorem rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.


Świeżo upieczonemu doktorowi serdecznie gratulujemy!

14 grudnia 2018

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Dariusza Rumińskiego zatytułowaną "Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości” (Semantic modeling of contextual augmented reality environments). Po obronie członkowie Komisji w tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 8:0 podjęli uchwałę o rekomendowaniu Radzie Wydziału ETI nadanie Dariuszowi Rumińskiemu stopnia doktora. Podobnie - stosunkiem głosów 8:0 - podjęli uchwałę o rekomendowaniu wyróżnienia rozprawy.

13 grudnia 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw, UEP, uczestniczył w konferencji Internet Governance Forum IGF 2018 - Forum for Digital Development, zorganizowanej przez IGF Poland UN Initiative i Ministerstwo Cyfryzacji. Prof. Rykowski uczestniczył w panelu zatytułowanym „Emerging technologies – challenges of capacity development”. Konferencja odbyła się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

12 grudnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w roboczym spotkaniu członków międzynarodowego zespołu, który wspólnie składa wniosek do Programu H2020. Spotkanie odbyło się w Universität Bremen, Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik. Gospodarzem spotkania był prof. Gabriel Zachmann.

6 grudnia 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych była pani Yun Freund, wiceprezes amerykańskiej firmy EQUINIX z Sunnyvale w Kaliforni oraz przedstawiciele polskiego oddziału tej firmy w Warszawie. Goście zapoznali się z tematyką badawczą i osiągnięciami KTI, zwiedzili też Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości.

5 grudnia 2018

Katedra Technologii Informacyjnych gościła przedstawicieli Zarządu firmy AMICA S.A. Wronki, na czele z Prezesem Zarządu, panem Marcinem Bilikiem. Goście zwiedzili laboratoria InnoUEP: Pracownię Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości i Pracownię Internetu Rzeczy. W laboratoriach InnoUEP są realizowanie projekty zamawiane przez AMICA Wronki. W prezentacji uczestniczyło również czworo studentów WIGE, którzy przedstawili swoje projekty będące owocem staży studenckich w laboratoriach InnoUEP.

5 grudnia 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych była prof. Baiba Savrina z Uniwersytetu w Rydze wraz z 4-osobowym zespołem studentów. Goście zwiedzili Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości oraz uczestniczyli w wykładzie prof. Wojciecha Cellarego nt. bitcoina, wygłoszonym w języku angielskim w ramach przedmiotu Electronic Commerce and Business dla studentów obcokrajowców uczestniczących w programie ERASMUS+.