Aktualności

15 lutego 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu nowego zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw infrastruktury badawczej. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie MNiSW.

13 - 15 lutego 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 6th International Conference on Advances in Management Sciences ICAMS 2019, która odbyła się w Mediolanie w dniach 13 – 15 lutego 2019. Prof. Cellary pełnił funkcję Conference Program Chair, wygłosił również wykład wiodący (keynote speech) pt. „T-Shape Education a Way to Prepare Managers for Emerging Cyber-Physical World”.

11 lutego 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do objęcia funkcji General Conference Chair międzynarodowej konferencji 16th International EuroVR Conference 2019, która odbędzie się w Tallinie (Estonia) w dniach 23 – 25 października 2019.

5 lutego 2019

Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w roli Członka Panelu Recenzentów w przedsięwzięciu naukowym pn. "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej" realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera.

4 lutego 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został powołany do nowego zespołu doradczego MNiSW do spraw infrastruktury badawczej.

30 stycznia 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak oraz mgr inż. arch. Dominik Strugała uczestniczyli w spotkaniu "Product Management Meeting" zorganizowanym w siedzibie Amica S.A. na Stadionie Miejskim w Poznaniu. W ramach spotkania pracownicy KTI zaprezentowali zebranym gościom opracowany w KTI system interaktywnej wizualizacji urządzeń gospodarstwa domowego z użyciem technik wirtualnej rzeczywistości. Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

22 stycznia 2019


W dniu 22 stycznia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom dwudziestej edycji Konkursu o Złotą Mysz, adresowanego do studentów I roku Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne, prowadzone przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych. Konkurs polegał na przygotowaniu w dwuosobowych zespołach profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty obejmowały cztery etapy: inwestorski, biznesowy, techniczny i poprojektowy. Projekty były przygotowane w postaci opisu w formacie MS Word, prezentacji w formacie MS PowerPoint i częściowej implementacji strony internetowej z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią Wordpress w technologii PHP i HTML. Proponowane rozwiązania były oceniane według następujących kryteriów: 
  • oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu, 
  • biznesowy charakter przedsięwzięcia, 
  • wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji i zarządzania.  

18 stycznia 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak prof. nadzw. UEP, oraz dr inż. Jakub Flotyński otrzymali zaproszenie od organizatorów międzynarodowej konferencji The 40th Annual Conference of the European Association for Computer Graphics EUROGRPHICS 2019 do organizacji warsztatów "Workshop on Semantic 3D” w ramach konferencji EG 2019. Konferencja odbędzie się w Genui w dniach od 6 do 10 maja 2019, organizatorem głównym jest IMATI CNR - Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche,oraz Consiglio Nazionale delle Ricerche.

15 stycznia 2019

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w programie TVP3 „Lustra” w dyskusji na temat uzależnienia od Internetu zarówno dzieci, jak i rodziców.

11 stycznia 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu noworocznym z Prezydentem Miasta Poznania, Jackiem Jaśkowiakiem, który tradycyjnie zaprosił przedstawicieli świata kultury, nauki, biznesu, mediów, polityków i samorządowców na spotkanie podsumowujące miniony rok 2018. Przestawił też gościom plany rozwoju miasta na rok 2019. Spotkanie odbyło się w Sali Wielkiej Centrum Kultury ZAMEK.