31 MARCA 2023

Dr hab. inż. Adam Wójtowicz został zaproszony do udziału w pracach panelu ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski złożone przez międzynarodowe konsorcja badawcze do programu Horyzont Europa - kluczowego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji.

Więcej informacji o programie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_pl#o-programie