Staże w Katedrze Technologii Informacyjnych

Studenci kierunku Informatyka i ekonometria mają możliwość odbycia płatnych staży wakacyjnych w laboratoriach badawczych KTI.

Staże są finansowane z Dotacji Projakościowej dla WIGE UEP przyznanej przez MNiSzW na rozwój jakości kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria.

Szczegółowe informacje:

 • Uczestnicy staży: studenci kierunku Informatyka i ekonometria, WIGE UEP - studia I lub II stopnia, stacjonarne lub zaoczne, wszystkie specjalności
 • Czas trwania: 180 godzin
 • Okres realizacji: lipiec - wrzesień
  Okres realizacji każdego stażu (180 godzin) jest ustalony indywidualnie przez studenta z opiekunem
 • Początek rekrutacji na staże Lato 2019: maj 2019
 • Aktualne oferty stażowe:
 • Procedura aplikacji i dokumenty stażu są dostępne na stronie WIGE: kliknij tutaj, aby przejść


Staże w Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości

Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości KTI (http://labvr.pl) jest wyposażone w najnowszy sprzęt i oprogramowanie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości (VR/AR). Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu laboratorium jest możliwe prowadzenie w nim badań obejmujących cały cykl projektowania i praktycznych zastosowań systemów VR/AR. Dotyczy to zarówno metod projektowania treści i aplikacji VR/AR, prezentacji środowisk VR/AR użytkownikom końcowym za pomocą interfejsów zanurzeniowych i mobilnych oraz metod interakcji użytkowników z obiektami w tego typu środowiskach. Możliwe jest badanie postrzegania wirtualnych środowisk przez różnych użytkowników i eksperymentalna ocena możliwości praktycznego wykorzystania technik VR/AR w różnych obszarach aplikacyjnych. Badania naukowe prowadzone w laboratorium dotyczą takich dziedzin, jak handel, serwis, marketing, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rozrywka (produkcja gier i filmów), inżynieria, architektura oraz szybkie prototypowanie produktów.

Laboratorium składa się z 6 stanowisk:

 • Stanowisko modelowania trójwymiarowego,
 • Stanowisko śledzenia ruchu,
 • Stanowisko trójwymiarowej prezentacji grupowej,
 • Stanowisko zaawansowanej interakcji,
 • Stanowisko interfejsów nagłownych,
 • Stanowisko prezentacji zanurzeniowej.

W ramach stażu studenci są włączani w bieżącą działalność naukową prowadzoną w laboratorium. Student realizujący staż ma za zadanie rozpoznanie wskazanej technologii, systemu lub oprogramowania oraz implementację i demonstrację aplikacji wirtualnej lub wzbogaconej rzeczywistości.

W ramach praktyki student:

 • Uczy się korzystać z wybranego urządzenia lub oprogramowania;
 • Analizuje możliwości wybranej technologii i określa zakres funkcjonalny budowanej aplikacji;
 • Projektuje i implementuje prototyp;
 • Testuje prototyp z użyciem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu laboratorium.

Przykładowe tematy projektów już zrealizowanych w ramach staży studenckich:

 • Implementacja konfigurowalnego wirtualnego muzeum działającego w jaskini wirtualnej rzeczywistości
 • Implementacja semantycznej biblioteki ruchów animowanych postaci ludzkich 
 • Implementacja wirtualnego środowiska pracy maklera giełdowego
 • Implementacja wirtualnego interaktywnego salonu samochodowego
 • Implementacja wirtualnego sklepu z możliwością ustawiania produktów w 3D w technologiach Unity i MiddleVR
 • Implementacja kolaboracyjnego systemu projektowania architektonicznego

Staże w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Celem stażu jest zaangażowanie studentów w badania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i umożliwienie im zdobycia doświadczenia w tym zakresie. Realizowane projekty będą dotyczyć takich zagadnień, jak:
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • kontekstowe uwierzytelnianie użytkowników i autoryzacja transakcji
 • biometryczna kontrola dostępu w systemach multimodalnych
 • bezpieczeństwo systemów wszechobecnych i Internetu rzeczy
 • prywatność użytkowników w systemach informatycznych
 • bezpieczeństwo kryptowalut i pieniądza elektronicznego
Stażysta będzie miał okazję poznać technologie związane z bezpieczeństwem IT oraz uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w katedrze. Stażysta będzie mógł wybrać rodzaj projektu: analityczny, eksperymentalny lub programistyczny.

Wymagania wstępne:
 • W projektach analitycznych i eksperymentalnych wymagane są jedynie podstawowe kompetencje w dziedzinie Technologii Informacyjnych i analizy danych obecne w standardowym programie studiów na WIGE. 
 • W projektach programistycznych wymagana jest umiejętność programowania w języku Java lub w innym wybranym języku programowania.


Staże w Laboratorium Internetu Rzeczy

Laboratorium Internetu Rzeczy jest wyposażone w następujące systemy i urządzenia:

  • środowisko zWave/Fibaro,
  • urządzenia i instalacje standardu EiB/KNX,
  • urządzenia i instalacje standardu ZigBee (xBee oraz LeGrand),
  • mikrosterowniki AVR/Arduino i Raspberry,
  • urządzenia i moduły sensorowo-aktuatorowe (od termometrów i manometrów do automatycznie sterowanych okien i drzwi),
  • znaczniki/czytniki RFID i NFC oraz boje lokalizacyjno-informacyjne BLE (w tym boje własnej konstrukcji sprzętowo-programowej),
  • smartfony Android.

   Zadaniem stażystów jest zaprojektowanie i wykonanie systemu pracującego z wykorzystaniem urządzeń dostępnych w laboratorium do realizacji określonych zadań. W ramach stażu student:

    • analizuje problem od strony organizacyjnej i użytkowej,
    • dobiera sterowniki i moduły sensorów/aktuatorów stosownie do potrzeb,
    • opcjonalnie projektuje prototyp układu i wykonuje połączenia na płytce prototypowej,
    • pisze oprogramowanie w języku C/C++ lub Python dla sterowników AVR i/lub Raspberry oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, serwer działający na komputerze PC pracujący z wykorzystaniem technologii REST i programowany w języku Java,
    • jeśli zachodzi taka potrzeba, projektuje aplikację dla systemu Android będącą głównym interfejsem dostępowym, z naciskiem na wykorzystanie pokładowych sensorów Android (np. akcelerometr) do sterowania gestami oraz interfejsu głosowego (system Google Voice Translate) do sterowania głosem w języku zbliżonym do naturalnego,
    • uruchamia i testuje prototyp w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistych.

     Przykładowe tematy projektów, realizowanych w latach 2016-2018

      • System detekcji liczby i położenia osób w pomieszczeniu, na podstawie analizy obrazu z kamery przez sterownik Raspberry Pi
      • „Koszulka rowerzysty” – projekt inteligentnego ubrania dla kierującego rowerem, wykrywającego ruch i gesty oraz potrafiącego sygnalizować zamiary rowerzysty za pomocą diod LED, opartego na analizie danych z akcelerometrów i sterownikach Arduino Lillypad
      • Czajnik ze wskazaniem momentu zagotowania się wody – urządzenie grzewcze, które wykorzystuje zjawisko zmiany przewodności dielektrycznej wody do błyskawicznego pomiaru temperatury i sygnalizacji momentu wyłączenia grzałki przez łącze Bluetooth Low Energy
      • System informacyjny o zajęciach w danej sali wykorzystujący boje lokalizacyjne i bazę danych Access, z automatycznym wyświetlaniem informacji na ekranie telefonu komórkowego po zbliżeniu się do drzwi Sali lub zeskanowaniu znacznika QR/NFC
      • Inteligentny sterownik świateł drogowych z powiadamianiem lokalnym o stanie za pośrednictwem sieci Bluetooth Low Energy i Bluetooth Mesh
      • Sterownik gestów do sterowania instalacjami domowymi
      • Analizator i syntezer mowy do sterowania oświetleniem i roletami za pośrednictwem smartfonu Android