Aktualności

11 kwietnia 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w programie Telewizji WTK „Otwarta Antena: Wolność w internecie będzie większa czy mniejsza przez nowe prawo?" Tematem dyskusji była dyrektywa Parlamentu Europejskiego dot. prawa autorskich.

11 - 12 kwietnia 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadw. UEP, uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w kolejnej sesji monitorującej realizację projektu CONTENT4ALL H2020, która odbyła się w Biel (Szwajcaria).

11 kwietnia 2019

W ramach VIII Dni Pracy Organicznej organizowanych w Poznaniu przez Unię Wielkopolan przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się Debata Publiczna „Wolna – Wielka – Organiczna”, w której uczestniczył prof. Wojciech Cellary. Prof. Cellary wziął udział w dyskusji panelowej w ramach tematu „Gospodarka”.

8 kwietnia 2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł uczestników Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który już po raz dwudziesty drugi odbywał się we wszystkich uczelniach Poznania. W ramach bogatego programu w Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości InnoUEP odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży „Wirtualne światy”. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technikami budowania systemów wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, które przedstawili pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych: dr inż. Jakub Flotyński, dr inż. Dariusz Rumiński, dr inż. Sergiusz Strykowski, mgr inż. Dominik Strugała, dr inż. Adam Wójtowicz oraz studenci z SKN AKAI. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

8 - 9 kwietnia 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Forum Międzynarodowym WSIS (The World Summit on the Information Society) odbywającym się w Genewie pod hasłem „Information and Communication Technologies for achieving the Sustainable Development Goals”. Do udziału w Forum WSIS zaprosił prof. Cellarego Urząd Komunikacji Elektronicznej, który był partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W ramach Forum odbyły się warsztaty „Emerging technologies in digital transformation - how to maximize benefits for societies and economies”, podczas których prof. Cellary przedstawił prezentację pt. „Teaching for Economy 4.0”.

5 kwietnia 2019

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w IV Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli „Szkoły w chmurze - budowanie kompetencji cyfrowych w XXI wieku”, która odbyła się w Gnieźnie. Prof. Cellary wygłosił zaproszony wykład wprowadzający pt. „Wyzwania dla edukacji w świetle rozwoju Gospodarki 4”.

3 kwietnia 2019

W internetowym wydaniu Gazety Wyborczej na stronie głównej w kategorii Opinie ukazał się felieton prof. Wojciecha Cellarego na temat dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej praw autorskich.

1 kwietnia 2019

Od 1 kwietnia 2019 r. Katedra Technologii Informacyjnych rozpoczęła realizację nowego projektu "Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej". Beneficjentem głównym projektu jest firma energetyczna ENEA Operator, która zaprosiła do realizacji projektu w ramach konsorcjum Politechnikę Poznańską i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego "Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów" wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny budżet projektu wynosi 6,4 mln zł, w tym 3 mln zł dotacji. Badania te mają na celu budowę elastycznego, innowacyjnego systemu wirtualnej rzeczywistości do prowadzenia szkoleń operatorów elektryków. Użytkownicy systemu będą mieli do dyspozycji interaktywne wirtualne scenariusze szkoleniowe dla wybranych Głównych Punktów Zasilających i stacji Średniego Napięcia firmy ENEA Operator. W wirtualnej rzeczywistości odwzorowany zostanie również ośrodek szkoleniowy ENEI Operator w Łagowie, gdzie znajduje się poligon do nauki technologii prac pod napięciem. Prace projektowo-wdrożeniowe potrwają do końca grudnia 2021 roku. Zespołem KTI kieruje dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.

28 marca 2019

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w konferencji naukowej "Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych", zorganizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Na II sesji plenarnej prof. Rykowski wygłosił wykład pt."Usługi ad-hoc dla niepełnosprawnych w inteligentnym mieście z wykorzystaniem Bluetooth".

28 marca 2019

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 28 marca 2019 Nr 74.9591 na stronie 2 wydania krajowego ukazał się felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. "Albo wolność w sieci, albo prawa twórców? To fałszywa alternatywa”, zawierający komentarz do uchwalonej przez Parlament Europejski dyrektywy o prawach autorskich.