Aktualności

5 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w Jubileuszowej Gali 70-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Prof. Cellary wielokrotnie wygłaszał zaproszone wykłady dla środowiska nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

31 października 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w charakterze recenzenta w obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Karaszewskiego zatytułowanej „Automated System for High Resolution 3D Shape Digitization”, która odbyła się na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

25 października 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył na zaproszenie Prezesa Związku Banków Polskich w posiedzeniu plenarnym Komitetu Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, zorganizowanym w Warszawie przez Związek Banków Polskich. Prof. Wojciech Cellary wygłosił dla uczestników zaproszony wykład pt. „Bezpieczeństwo i prywatność w bankach. Kontekst nowych technologii”.

22 - 23 października 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 15th Annual EuroVR Conference, która odbyła się w Londynie w dniach od 22 do 23 października 2018. Prof. Krzysztof Walczak pełnił funkcję wpółprzewodniczącego Komitetu Poster & Demo oraz prowadzącego sesję „Poster, Demo, Exhibition fast-forward”. Był również Przewodniczącym Jury Best Poster and Best Demo of EuroVR 2018. Konferencji towarzyszyło doroczne spotkanie (General Assembly) członków międzynarodowego stowarzyszenia EuroVR Association. Odbyło się również spotkanie członków Komitetu Wykonawczego (Executive Committee) w którym prof. Walczak pełni funkcję członka od trzech kadencji.

21 - 23 października 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział jako ekspert w V edycji warsztatów doktoranckich Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in Information Technology 2018, organizowanych w Kazimierzu Dolnym przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie.

20 października 2018

Prof. Wojciech Cellary udzielił na żywo półgodzinnego wywiadu dla Polskiego Radia 24 na temat cyberbezpieczeństwa.

19 października 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład otwarty pt. "Przyszły cyber-świat dla dzisiejszych licealistów" inaugurujący program Klasa Patronacka 2018/2019, przeznaczony dla uczniów poznańskich liceów.

18 października 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Bitcoin i blockchain, czyli łańcuch bloków” dla pracowników firmy programistycznej TALEX S.A z siedzibą w Poznaniu. Wykład był transmitowany do oddziałów firmy w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

18 października 2018

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznał nagrody wyróżniającym się pracownikom:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w roku 2017 – za umocnienie wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przez niezwykłą aktywność popularno-naukową i publicystyczną w prasie, radiu, telewizji i mediach społecznościowych.

Dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. nadzw. UEP oraz dr inż. Adam Wójtowicz – nagroda zespołowa za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł „Technical Feasibility of Context-Aware Passive Payment Authorization for Physical Points of Sale”, w: Personal and Ubiquitous Computing.

Dr inż. Jakub Flotyński oraz dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP – nagroda zespołowa za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „Ontology-Based Representation and Modelling of Synthetic 3D Content: A State-of-the-Art Review”, w: Computer Graphics Forum.

Nagrodzonym pracownikom serdecznie gratulujemy!

12 października 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.