Aktualności

8 października 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Blockchain – mity a rzeczywistość” w ramach cyklu "Spotkania z technologią", organizowanym przez Inkubator InnVento z siedzibą w Warszawie.

4 października 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „Bankowość spółdzielcza wobec wyzwań otwartego rynku cyfrowego” zorganizowanej przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji z siedzibą w Poznaniu. Prof. Cellary wygłosił dla uczestników konferencji zaproszony wykład pt. „Banki spółdzielcze przed wyzwaniem wielogeneracyjnego społeczeństwa 4.0”.

26 - 28 września 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w sesji ewaluacyjnej raportu końcowego z realizacji projektu IMMERSIVE TV. Ewaluacja odbyła się w Barcelonie w siedzibie Technical University of Barcelona.

25 września 2018

Na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej odbyło się posiedzenie komisji przewodu doktorskiego mgr. Daniela Wilusza. Mgr Daniel Wilusz przedstawił członkom komisji podstawowe tezy swojej rozprawy doktorskiej pt. "System architecture and protocols of anonymous micropayments for services of the Future Internet". W posiedzeniu komisji uczestniczył również promotor rozprawy dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadw. UEP.

24 września 2018

W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się wewnętrzne seminarium mgr. Daniela Wilusza, podczas którego zaprezentował główne aspekty rozprawy doktorskiej pt. "System architecture and protocols of anonymous micropayments for services of the Future Internet", której obrona odbędzie się na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

21 września 2018

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 21 września 2018 nr 220.9434 w dziale Magazyn Poznań na stronie 15 ukazał się kolejny, szesnasty felieton prof. Wojciecha Cellarego z cyklu „Cellary cyfrowym okiem”, zatytułowany „Infoodpowiedzialność”, poświęcony problemom odpowiedzialności informatyki za błędy w złożonych systemach informatycznych.

20 - 21 września 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences (in conjunction with the IFIP World Congress 2018), która odbyła się na Politechnice Poznańskiej w dniach 20 – 21 września 2018. W drugim dniu konferencji prof. Cellary wygłosił wykład wiodący (keynote speech) zatytułowany „The impact of emerging information technologies on persons’ privacy”.

17 - 19 września 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP wziął udział w międzynarodowej konferencji The 19th IFIP / SOCOLNET Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2018, która odbyła się w Cardiff (UK) w dniach 17-19 września 2018. W trakcie konferencji prof. Jarogniew Rykowski przedstawił artykuł pt. „In-store proximity marketing by means of IoT devices” (autorzy: Tomasz Chojnacki, Jarogniew Rykowski, Sergiusz Strykowski).

18 września 2018

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej podjęła decyzję o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Krzysztofowi Walczakowi, prof. nadzw. UEP, na podstawie przedłożonego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

Rada Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej przyjęła do dalszego postępowania rozprawę doktorską mgr. inż. Dariusza Rumińskiego pt. "Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości”, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Walczaka.

18 września 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w blisko godzinnej audycji na żywo w wieczornym programie Arsenał Kultury nt. dyrektywy europejskiej dotyczącej praw autorskich.