21 WRZEŚNIA 2021

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył zdalnie w konferencji: EURO-TRANS 2021 zorganizowanej przez SGH w Warszawie. Wziął udział w sesji: „Social and Environmental Impact of Blockchain and Distributed Ledger Technologies in International Logistics Networks”. Wygłosił krótką prezentację i wziął udział w dyskusji panelowej.