22-23 WRZEŚNIA 2021

Dr Daniel Wilusz, uczestniczył w międzynarodowej konferencji "13th International Scientific Conference of the College of Management and Quality Sciences of the Cracow University of Economics" przeprowadzonej w trybie zdalnym. Dr Daniel Wilusz przedstawił artykuł: "Formal Analysis of Application Areas for Public Blockchain Networks".