19 KWIETNIA 2024

Prof. Krzysztof Walczak został członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma World Wide Web, wydawanego przez wydawnictwo Springer Nature.