10 LISTOPADA 2022

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu programowego 18-tej międzynarodowej konferencji naukowej Foundations of Digital Games (FDG) 2023 (http://fdg2023.org/), która odbędzie się w Lizbonie (Portugalia) w dniach 11-14 kwietnia 2023.