Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

25 WRZEŚNIA 2020

Prof. Krzysztof Walczak uczestniczył w posiedzeniu Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej, działającego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

24 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalnie udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego 13. konferencji The International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance – ICEGOV 2020, która odbyła się w Atenach w Grecji. https://www.icegov.org/ 

24 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalnie udział w ceremonii wręczenia nagród im. Marka Cara podczas XXVI Forum Teleinformatyki. Prof. W. Cellary jest członkiem kapituły tej nagrody. https://forumti.pl/ 

22 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary prowadził panel podczas XVII Konferencji Informatyki w Edukacji która odbyła się w dniach 22-25 września 2020 r.

22 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary moderował zdalnie dyskusję panelową pt. „Obowiązkowa matura z informatyki drogą do polskiego społeczeństwa cyfrowego” na XVII Konferencji Informatyka w Edukacji, która odbyła się w Toruniu. https://iwe.mat.umk.pl/ 

21 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalny udział w posiedzeniu Zespołu Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego. 

16-18 WRZEŚNIA 2020

Dr Daniel Wilusz, uczestniczył w międzynarodowej konferencj "CISIS 2020: 13th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems" przeprowadzonej w trybie zdalnym. Dr Daniel Wilusz przedstawił artykuł: Wilusz, D., A. Wójtowicz, "Securing Cryptoasset Insurance Services with Multisignatures", Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1267, Springer, 2020.

2 września 2020

Na portalu "Nauka w Polsce" ukazał się artykuł pt. "Czy duże firmy nas podsłuchują? Eksperci: mogą, ale nie ma dowodów, że to robią", zawierający wypowiedzi dr. hab. inż. Adama Wójtowicza.

Link do artykułu: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83694%2Cczy-duze-firmy-na...

22 sierpnia 2020

W internetowym ogólnopolskim wydaniu Magazynu Świątecznego Gazety Wyborczej ukazał się felieton prof. Wojciecha Cellarego z cyklu "Cyfrowym okiem", zatytułowany "Matura z informatyki".

7 sierpnia 2020

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu dla Polskiego Radia Poznań nt. przyznania przez Google Złotej Pinezki parkowi na cytadeli w Poznaniu i zagrożeń prywatności związanych z korzystaniem z map Google.