Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - 2 etaty w Katedrze Technologii Informacyjnych. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

30 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w zdalnym posiedzeniu Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji.

30 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do komitetu programowego konferencji: 12th Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems July 7-9 2021, Caparica, Portugal – ONLINE. 

Tematem przewodnim tej konferencji są technologiczne innowacje w zakresie zastosowań systemów sztucznej inteligencji. 

28-29 PAŹDZIERNIKA 2020

Dr Daniel Wilusz, uczestniczył w międzynarodowej konferencji "12th International Scientific Conference of the College of Management and Quality Sciences of the Cracow University of Economics" przeprowadzonej w trybie zdalnym. Dr Daniel Wilusz przedstawił artykuł: "Critical Analysis of Blockchain as Basis for Implementing Business Information Systems".

28 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary moderował zdalnie dyskusję panelową pt. „Distant teaching and learning – from elementary school through HEI to retirement” na międzynarodowej konferencji: 29th Annual Conference of the European Access Network pt. „Challenges and opportunities by the pandemic”.
Panelistami byli:
Kaat Delrue, Head of Department Education Policy AT Arteveldehogeschool, Belgium 
Prof.

27 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do technicznego komitetu programowego konferencji: 2nd International Conference on Internet and e-Business ICIEB 2021, która odbędzie się w Barcelonie (Hiszpania) 09-11 czerwca 2021 roku.

22 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu Polskiemu Radiu Poznań na temat spodziewanych zmian na rynku pracy pod wpływem pandemii i szerokiego stosowania zaawansowanych technik informatycznych. Wywiad był wyemitowany w programie Supernowa. 

10 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zdalnie wykład wiodący (ang. keynote speech) pt. „Challenges of Economy 4.0” na konferencji International Conference on e-Business and Internet – ICEBI, która odbyła się w Singapurze. http://www.icebi.org/

9 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalnie udział w posiedzeniu Kapituły Nagrody Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Nagrody są przyznawane corocznie w kategoriach: Dziennikarz Roku, Ambasador Gospodarki Elektronicznej, Projekt Roku i Partner Roku. Wręczenie nagród odbędzie się 21 października 2020 na zakończenie e kongresu. https://kge.com.pl/ 

9 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu dla Polskiego Radia Poznań nt. drugiej transzy rozdziału środków finansowych dla przedsiębiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

1 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak zastąpił prof. dr. hab. inż Wojciecha Cellarego na stanowisku
kierownika Katedry Technologii Informacyjnych. Prof. Wojciech Cellary, który kierował katedrą przez
ostatnie 24 lata, tj. od momentu jej powstania w 1996 roku, pozostaje aktywnym pracownikiem katedry.