Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

23 sierpnia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, dr inż. Jakub Flotyński, dr inż. Sergiusz Strykowski i dr inż. Adam Wójtowicz przeprowadzili dla przedstawicieli poznańskiej firmy Fordata sp. z o.o prezentację możliwych zastosowań wirtualnej rzeczywistości w obszarach działalności firmy w trakcie realizacji projektu finansowanego w ramach działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

20 sierpnia 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kolejnej sesji oceniającej wnioski składane do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sesja odbyła się w Warszawie w siedzibie NCBR.

8 sierpnia 2018

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sesji oceniającej wnioski składane do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sesja odbyła się w Warszawie w siedzibie NCBR.

27 lipca 2018

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 27 lipca 2018 Nr 193.9387 w Magazynie Poznań na stronie 9. Ukazał się kolejny felieton prof. Wojciecha Cellarego z cyklu ‘Cellary – cyfrowym okiem” zatytułowany „Polska informatyka ma 70 lat!” poświęcony początkom rozwoju tej dziedziny i osiągnieciom polskich informatyków.

21 - 25 lipca 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 6th The International Conference on Human Side of Service Engineering HSSE 2018, odbywającej się w ramach multikonferencji The 9th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2018 w Orlando (USA) w dniach 21 – 25 lipca 2018. Prof. Wojciech Cellary pełnił funkcję Współprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (General Co-Chair) konferencji HSSE.

4 - 6 lipca 2018

Prof. Krzysztof Walczak i student WIGE Jakub Dziekoński wzięli udział w międzynarodowej konferencji Human System Interaction HSI 2018, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dniach od 4 do 6 lipca. W drugim dniu konferencji w trakcie sesji zatytułowanej „CAVE as the most immersive virtual reality environment/Affective Computing” pan Jakub Dziekoński przedstawił artykuł pt. "Configurable Virtual Reality Shopping Space with Contextual Interaction Interface"(autorzy: Krzysztof Walczak, Jacek Sokołowski, Jakub Dziekoński).

24 - 27 czerwca 2018

Dr inż. Jakub Flotyński oraz dwóch studentów WIGE Mikołaj Maik i Adrian Nowak wzięło udział w międzynarodowej konferencji The 5th International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics (SALENTO AVR 2018), która odbyła się w Otranto (Lecce, Włochy) w dniach od 24 do 27 czerwca 2018. W drugim dniu konferencji dr inż. Jakub Flotyński przewodniczył sesji Human-Computer Interaction, podczas której student Adrian Nowak przedstawił artykuł pt. Explorable Representation of Interaction in VR/AR Environments (autorzy: Flotyński, J., A. Nowak, K. Walczak). Podczas sesji – “Augmented and Mixed Reality” student Mikołaj Maik przedstawił artykuł zatytułowany „Mixed Reality Stock Trading Visualization System” (autorzy: Rumiński, D., M. Maik, K. Walczak). Artykuły zaprezentowane na konferencji zostaną opublikowane w Lecture Notes in Computer Science (LNCS edited by Springer). Udział w konferencji został sfinansowany ze środków dotacji projakościowej WIGE.

27 czerwca 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu Koła Biznesu Stowarzyszenia Absolwentów UEP, które odbyło się w Budynku CEUE. Prof. Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Cyberbezpieczeństwo”, który stanowił wprowadzenie do długiej i ożywionej dyskusji.

26 czerwca 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy Samorządów Lokalnych, które odbyło się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. Organizatorem konferencji było MUNICIPIUM SA, wydawca m.in. powszechnie znanego w samorządach terytorialnych pisma WSPÓLNOTA, oraz profesjonalnych publikacji książkowych. Uczestnikami seminarium byli sekretarze miast, gmin i powiatów. Na zaproszenie organizatorów prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Elektroniczna administracja – aktualne i przyszłe wyzwania technologiczne oraz organizacyjne”.

25 czerwca 2018

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce zdecydowało o corocznym ogłaszaniu listy 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Nominacji do listy dokonują doświadczeni eksperci, praktycy w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia. Na liście roku 2018 ogłoszonej w dniu 21 czerwca br. podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2018.pl” – znalazł się prof. Wojciech Cellary.