Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem nowo utworzonego kierunku Przemysł 4.0 opracowanego w Katedrze Technologii Informacyjnych we współpracy z innymi Katedrami Uczelni oraz Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sylabus dostępny pod adresem:
https://esylabus.ue.poznan.pl/pl/10/1/2/105/31


Zapraszamy do wyboru promotorów prac licencjackich – kierunek Informatyka i ekonometria, I stopień, studia stacjonarne i zaoczne:

  • dr inż. Jakub Flotyński – Technologie semantycznego internetu w multimediach i biznesie
  • dr inż. Sergiusz Strykowski – Technologie informacyjne w biznesie
  • dr Daniel Wilusz – Cyberbezpieczeństwo
Szczegółowy opis tematyki seminariów i kryteria zapisów są dostępne na stronie:
https://www.kti.ue.poznan.pl/ebiz/plan_studiow/seminaria_lic


Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 5 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

18 LISTOPADA 2020

Na zaproszenie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Prof. Wojciech Cellary wziął zdalnie udział w Sesji Specjalnej pt. „Czy dysponujemy pełnym instrumentarium uwspólniania? na konferencji Open Eyes Economy Summit 2020. Prof. W. Cellary wygłosił słowo wstępne pt. „Uwspólnianie a ekonomia” i wziął udział w dyskusji. 
Więcej o konferencji: https://oees.pl/ 

18 LISTOPADA 2020

Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu portalowi aleBank.pl nt. pikopłatności strumieniowych. Do przeczytania tutaj:

16 LISTOPADA 2020

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zdalnie zaproszony wykład pt. „Gospodarka 4.0” dla blisko 100 pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Zarządzenia Politechniki Poznańskiej.

10 LISTOPADA 2020

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do komitetu programowego konferencji: ICEDEG 2021 – The Eighth International Conference on eDemocracy & eGovernment, Quito, Ecuador, 28-30 July, 2021.

7 LISTOPADA 2020

W magazynie Gazety Wyborczej „Wolna sobota” ukazał się 17. felieton prof. W. Cellarego nt. społecznej innowacji cyfrowej:


Ten i wcześniejsze felietony są dostępne tutaj:

30 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w zdalnym posiedzeniu Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji.

30 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do komitetu programowego konferencji: 12th Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems July 7-9 2021, Caparica, Portugal – ONLINE. 

Tematem przewodnim tej konferencji są technologiczne innowacje w zakresie zastosowań systemów sztucznej inteligencji. 

28-29 PAŹDZIERNIKA 2020

Dr Daniel Wilusz, uczestniczył w międzynarodowej konferencji "12th International Scientific Conference of the College of Management and Quality Sciences of the Cracow University of Economics" przeprowadzonej w trybie zdalnym. Dr Daniel Wilusz przedstawił artykuł: "Critical Analysis of Blockchain as Basis for Implementing Business Information Systems".

28 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary moderował zdalnie dyskusję panelową pt. „Distant teaching and learning – from elementary school through HEI to retirement” na międzynarodowej konferencji: 29th Annual Conference of the European Access Network pt. „Challenges and opportunities by the pandemic”.
Panelistami byli:
Kaat Delrue, Head of Department Education Policy AT Arteveldehogeschool, Belgium 
Prof.

27 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary został zaproszony do technicznego komitetu programowego konferencji: 2nd International Conference on Internet and e-Business ICIEB 2021, która odbędzie się w Barcelonie (Hiszpania) 09-11 czerwca 2021 roku.