Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

28 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu dyskusyjnym Klubu Polska 2025 Związku Banków Polskich, które odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie. Współgospodarzem spotkania było Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Wiodącym tematem spotkania było „Cyberbezpieczeństwo w erze gospodarki elektronicznej, automatyzacji, robotyzacji i internetu rzeczy". Prof. Cellary przedstawił uczestnikom prezentację wprowadzającą pt. „Bezpieczeństwo i prywatność w bankach – kontekst nowych technologii”.

27 listopada 2018

Mgr inż. Dariusz Rumiński przystąpił do egzaminu doktorskiego z dziedziny podstawowej przed komisją przewodu doktorskiego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

24 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Aktualne wyzwania cyfrowe: banki i fintechy, bitcoin i łańcuchy bloków” dla uczestników konferencji „Bankowość wobec wyzwań otwartego rynku cyfrowego”, zorganizowanej w Pile przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu.

19 listopada 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych był Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pan Marcin Cichy. Prezes UKE zapoznał się z aktualną tematyką badawczą Katedry, zwiedził laboratoria dydaktyczne w gmachu CEUE oraz laboratoria naukowe InnoUEP, odbył też spotkanie z JM Rektorem UEP, prof. Maciejem Żukowskim.

12 -15 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w międzynarodowej konferencji The 19th International Conference on Web Information Systems Engineering WISE 2018, która odbyła się w Dubaju w dniach 12 – 15 listopada 2018. Na konferencji WISE prof. Cellary pełnił funkcję Współprzewodniczącego Komitetu Programowego (Program Co-Chair), był też współredaktorem materiałów konferencyjnych wydanych przez międzynarodowe wydawnictwo Springer. Ponadto prowadził jedną z sesji i uczestniczył w zebraniach przygotowujących kolejną edycję konferencji WISE 2019.

8 listopada 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP uczestniczył w charakterze recenzenta w obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Daniela Krzywickiego (AGH), zatytułowanej „Concurrent Execution Models for Agent-Based Computing Systems”, która odbyła się na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

7 listopada 2018

Dr hab. Inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w panelu ekspertów oceniających realizację projektu EasyTV Horizon 2020. Sesja ewaluacyjna odbyła się w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli.

5 listopada 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział jako recenzent w posiedzeniu komisji przewodu habilitacyjnego dr. inż. Marcina Kulawiaka z Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

5 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w Jubileuszowej Gali 70-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Prof. Cellary wielokrotnie wygłaszał zaproszone wykłady dla środowiska nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

31 października 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w charakterze recenzenta w obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Karaszewskiego zatytułowanej „Automated System for High Resolution 3D Shape Digitization”, która odbyła się na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.