3 KWIETNIA 2023

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach panelu ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski złożone przez międzynarodowe konsorcja badawcze do programu Horyzont Europa.