Seminaria licencjackie


Seminarium licencjackie "Technologie semantycznego internetu w multimediach i biznesie"


Jakub FLOTYŃSKI
dr inż. Jakub FLOTYŃSKI
Adiunkt 
e-mail: flotynski[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Intensywny rozwój technologii semantycznego internetu obejmujących standardy i narzędzia opisywania, reprezentowania i analizowania multimedialnych treści dostępnych w internecie prowadzi do stopniowego ewolucyjnego rozwoju obecnej sieci web w kierunku rozproszonej semantycznej bazy danych łączącej ustrukturyzowane treści z opisami znaczenia ich komponentów i relacji zachodzących między tymi komponentami. Semantyczne opisy treści internetowych mogą być tworzone na podstawie pojęć specyficznych dla różnych dziedzin aplikacyjnych, dając szerokie możliwości wykorzystania w elektronicznym biznesie. Semantyczne opisy sprawiają, że treści stają się zrozumiałe zarówno dla ludzi, jak i komputerów, prowadząc do uzyskania nowej jakości w tworzeniu biznesowych aplikacji internetowych, które mogą efektywniej niż do tej pory indeksować, wyszukiwać i analizować treści.

Seminarium będzie obejmowało szeroki zakres zagadnień związanych ze standardami i narzędziami tworzenia metadanych, ontologii i opisów semantycznych multimedialnych treści dostępnych w internecie, takich jak treści trójwymiarowe (3D), obrazy, dźwięki, filmy i strony www. Seminarium będzie również obejmowało zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, zarządzaniem wiedzą, wnioskowaniem i semantycznymi bazami wiedzy. Wymienione zagadnienia będą poruszane w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych i społecznych. Seminarium będzie prowadzone w formie spotkań, dyskusji i prezentacji dotyczących wybranych tematów. O przyjęciu na seminarium będzie decydować rozmowa kwalifikacyjna, średnia ocen ze studiów, znajomość j. angielskiego i umiejętność programowania.


Seminarium licencjackie "Technologie informacyjne w biznesie"


Sergiusz Strykowski
dr inż. Sergiusz Strykowski
Starszy wykładowca 
e-mail: strykow[at]ue.poznan.pl

 

 

 

Tematyka seminarium dotyczy zastosowania technologii informacyjnych w szeroko rozumianej praktyce gospodarczej lub społecznej.

Tematy prac dyplomowych z poprzednich lat: Archiwum Prac Dyplomowych

Kryteria zapisu

  • Proszę przysłać CV na adres email prowadzącego seminarium
  • Rozmowa kwalifikacyjna

Jako uczestnicy seminarium preferowane są osoby, które interesują się określonym zagadnieniem - technologią informatyczną, obszarem gospodarczym lub zjawiskiem społecznym - i chciałyby dla tego zagadnienia opracować rozwiązanie informatyczne. Priorytetem jest zaangażowanie i gotowość do (ciężkiej) pracy, oceny z dotychczasowego przebiegu studiów nie mają pierwszoplanowego znaczenia.

W przypadku osób, które pracują zawodowo, możliwe jest napisanie pracy dyplomowej z wykorzystaniem doświadczeń i projektów zrealizowanych w ramach pracy zawodowej.


Seminarium licencjackie "Cyberbezpieczeństwo"


Daniel Wilusz
dr Daniel Wilusz
Adiunkt 
e-mail: wilusz[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Cyberbezpieczeństwo łączy aspekty techniczne i organizacyjne przedsiębiorstwa w celu ochrony informacji. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa polega na analizie, projektowaniu oraz monitoringu sieci komputerowych, systemów informatycznych, oprogramowania, procesów biznesowych i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia przed atakami polegającymi na nieautoryzowanym dostępie, zniszczeniu lub kradzieży informacji.

Seminarium obejmuje szeroką gamę metod i narzędzi, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez organizacje. Prace dyplomowe realizowane w ramach seminarium mogą mieć formę analizy sytemu informatycznego,  propozycji rozwiązania praktycznego problemu organizacyjnego lub studium przypadku.

O przyjęciu na seminarium będzie decydować list motywacyjny (do 3000 znaków ze spacjami) obejmujący zainteresowania naukowe kandydata wraz z opisem obszaru tematycznego pracy dyplomowej przesłany na adres wilusz@kti.ue.poznan.pl oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej aktualną tematykę związaną z cyberbezpieczeństwem oraz dotychczasowe doświadczenie naukowo-badawcze kandydata, np. udział w projektach/stażach naukowych/zawodowych, działalność w ramach studenckich kół naukowych.

Tematy prac dyplomowych z poprzednich lat: Archiwum Prac Dyplomowych