Seminaria licencjackie

Studenci specjalności Elektroniczny Biznes mają możliwość wyboru jednego z dwóch proponowanych seminariów licencjackich: 


Technologie semantycznego internetu w biznesie


Jakub FLOTYŃSKI
dr inż. Jakub FLOTYŃSKI
Adiunkt 
e-mail: flotynski[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Intensywny rozwój technologii semantycznego internetu obejmujących standardy i narzędzia opisywania, reprezentowania i analizowania multimedialnych treści dostępnych w internecie prowadzi do stopniowego ewolucyjnego rozwoju obecnej sieci web w kierunku rozproszonej semantycznej bazy danych łączącej ustrukturyzowane treści z opisami znaczenia ich komponentów i relacji zachodzących między tymi komponentami. Semantyczne opisy treści internetowych mogą być tworzone na podstawie pojęć specyficznych dla różnych dziedzin aplikacyjnych, dając szerokie możliwości wykorzystania w elektronicznym biznesie. Semantyczne opisy sprawiają, że treści stają się zrozumiałe zarówno dla ludzi, jak i komputerów, prowadząc do uzyskania nowej jakości w tworzeniu biznesowych aplikacji internetowych, które mogą efektywniej niż do tej pory indeksować, wyszukiwać i analizować treści.

Seminarium będzie obejmowało szeroki zakres zagadnień związanych ze standardami i narzędziami tworzenia metadanych, ontologii i opisów semantycznych multimedialnych treści dostępnych w internecie, takich jak strony www, obrazy, dźwięki i filmy, jak również zagadnienia związane z narzędziami zarządzania wiedzą, narzędziami wnioskowania i tworzenia zapytań do semantycznych baz wiedzy. Wymienione zagadnienia będą poruszane w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych i społecznych. Seminarium będzie prowadzone w formie spotkań, dyskusji i prezentacji dotyczących wybranych tematów

Kryteria zapisu

O przyjęciu na seminarium będzie decydować umiejętność programowania, dobra znajomość języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna.


Bezpieczeństwo biznesu w Internecie

Adam Wójtowicz
dr inż. Adam WÓJTOWICZ
Adiunkt 
e-mail: awojtow[at]kti.ue.poznan.pl

 

 

 

Postęp technologiczny stymuluje rozwój biznesu elektronicznego – przykładem nowego trendu jest rozwój e-usług przeznaczonych na urządzenia mobilne. Przedsiębiorcy napotykają jednak poważną barierę ograniczającą popularność oferowanych e-usług – problemy związane z bezpieczeństwem, zaufaniem i prywatnością. Klienci instytucjonalni są zaniepokojeni ryzykiem wycieku swoich danych przechowywanych u usługodawców, użytkownicy serwisów – brakiem zagwarantowania prywatności, twórcy cyfrowych treści – brakiem ochrony praw własności intelektualnej, dystrybutorzy treści – piractwem, konsumenci treści – ograniczeniem swobodnego użytku do wykupionych treści, a wszyscy – poziomem dostępności i stabilności serwisów. Zatem analiza bezpieczeństwa serwisów, ich danych i użytkowników jest kluczowa ze względu na biznesowe perspektywy rozwoju projektów internetowych. Specjaliści od bezpieczeństwa informacji są poszukiwani na rynku pracy.

Seminarium będzie prowadzone głównie w formie dyskusji oraz konsultacji związanych z indywidualnymi tematami prac licencjackich. Seminarium będzie obejmowało szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa danych i użytkowników, w szczególności:
•    kontekstowe uwierzytelnianie użytkowników i autoryzacja transakcji,
•    biometryczna kontrola dostępu w systemach mobilnych i wielourządzeniowych,
•    prywatność użytkowników i obywateli w Internecie,
•    bezpieczeństwo i prywatność w Internecie rzeczy,
•    zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach,
•    analiza bezpieczeństwa biznesu elektronicznego.

Kryteria zapisu

O przyjęciu na seminarium decyduje rozmowa kwalifikacyjna.