Metody nauczania

Wykorzystywane oprogramowanie

Podczas studiów na specjalności Elektroniczny Biznes studenci mają okazję zapoznać się z aplikacjami, systemami i platformami dostarczanymi przez wiodących producentów oprogramowania, a także z rozwiązaniami open source. W trakcie studiów studenci poznają oprogramowanie oraz platformy: firmy Oracle (Oracle Database, Oracle SQL Developer, Oracle SQL Developer Data Modeler, Oracle SOA Suite, Oracle JDeveloper), Microsoft, oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych (Adonis Business Process Management Suitea), aplikacje do zarządzania projektami (Microsoft Project, Open Workbench, Trac), platformy programistyczne Java (Java SE, EE, ME) i .Net, platformy systemowe Android, Windows Mobile i Windows Phone, sstemy zarządzania bazami danych: Oracle Database, MySQL oraz zintegrowane środowiska programistyczne: Eclipse, Visual Studio.

Formy prowadzenia zajęć

Zajęcia na specjalności Elektroniczny Biznes prowadzone są przez osoby z doświadczeniem teoretycznym i praktyczny, W realizacji tych zajęć wykorzystuje sie najnowsze metody nauczania.

  • Wykłady prowadzone przez osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i międzynarodowym
  • Wykłady prowadzone przez wybitnych zagranicznych naukowców i praktyków goszczących na zaproszenie Katedry
  • Profesjonalne oprogramowanie, zawsze dostępne dla studentów przez Internet
  • Prezentacje multimedialne
  • Interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne
  • Warsztaty
  • Gry strategiczne
  • Symulacje
  • Studia przypadków
  • Projekty
  • Praktyki studenckie w Katedrze
  • Studenckie Koła Naukowe