Profil absolwenta i kariera


Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów-informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.

Specjalność Elektroniczny Biznes jest tak skonstruowana, aby jej absolwent miał pełne wykształcenie ekonomiczne, a jednocześnie był specjalistą w dziedzinie specyfikowania, projektowania, wdrażania i stosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych. Absolwent tej specjalności, będąc menedżerem informatykiem, jest dobrze przygotowany do współpracy z inżynierami informatykami. Ze względu na swoją zaawansowaną wiedzę na styku informatyki i ekonomii, może w naturalny sposób pełnić rolę lidera w interdyscyplinarnych zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach. 

Absolwent specjalności jest ekspertem w dziedzinie wdrażania technologii elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach oraz dokonywania reorganizacji przedsiębiorstw w taki sposób, aby zastosowanie tych technologii przynosiło jak największe korzyści. Wykłady i ćwiczenia na specjalności Elektroniczny Biznes, poza niezbędnymi wyjątkami, są prowadzone w języku angielskim, co daje studentom swobodę we współpracy międzynarodowej.

Program studiów opiera się na dwóch podstawowych blokach tematycznych: 
 • Technologie informacyjne - wybrane przedmioty: Technologie multimedialne, Projektowanie aplikacji multimedialnych, Programowanie mobilne, Bezpieczeństwo systemów informatycznych, Internet rzeczy, Technologie informacyjne, Programowanie komputerów, Bazy danych, Zarządzanie treściami cyfrowymi, Zaawansowane technologie internetowe.
 • Ekonomia i Zarządzanie  - wybrane przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia, Podstawy zarządzania, Prawo, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość finansowa, Elektroniczna gospodarka.

Studenci specjalności Elektroniczny Biznes uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:
 • Specyfikowania, projektowania, wdrażania i zastosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach działających drogami elektronicznymi na rynkach międzynarodowych,
 • Zarządzania przedsiębiorstwami za pomocą środków informatyki,
 • Ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw wykorzystujących rozwiązania informatyczne.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów i perspektywy zawodowe:
 • Firmy informatyczne 
 • Międzynarodowe korporacje 
 • Firmy konsultingowe 
 • Firmy z sektora finansów 
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa 
 • Instytucje Unii Europejskiej