Plan studiów

Specjalność Elektroniczny Biznes oferowana jest na studiach I i II stopnia:


Studenci specjalności mają możliwość wyboru jednego z dwóch seminariów licencjackich i jednego z trzech seminariów magisterskich: