Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych


Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 12 osób: 1 profesor, 3 profesorów UEP, 1 adiunkt ze stopniem doktora, 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora, 6 asystentów. Katedra opiekuje się również dwoma doktorantami. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

17 STYCZNIA 2023

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej "International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing - CGVCVIP 2023", która odbędzie się w Porto w Portugalii w dniach 15-18 lipca 2023.

10 LISTOPADA 2022

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu programowego 18-tej międzynarodowej konferencji naukowej Foundations of Digital Games (FDG) 2023 (http://fdg2023.org/), która odbędzie się w Lizbonie (Portugalia) w dniach 11-14 kwietnia 2023.

25-26 PAŹDZIERNIKA 2022

W dniach 25-26 października odbyła się konferencja "Challenges and Reality of the IT-space: Software Engineering and Cybersecurity" przeprowadzona w trybie online. Konferencja jest współorganizowana przez Department of Software Engineering and Cybersecurity (State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine) i Katedrę Technologii Informacyjnych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

22 września 2022

Dr Daniel Wilusz został zaproszony do udziału w komitecie programowym międzynarodowej konferencji naukowej "16th IADIS International Conference on Information Systems 2023 - IS 2023", która odbędzie się w dniach 11 - 13 marca 2023 w Lizbonie (Portugalia).

28 sierpnia 2022

Dr Daniel Wilusz został zaproszony do udziału w komitecie programowym międzynarodowej konferencji naukowej " 5th International Conference on HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust (HCI-CPT)", która odbędzie się w dniach 23 - 28 lipca 2023 w Kopenhadze (Dania).

8 LIPCA 2022

Mgr Mikołaj Maik uczestniczył zdalnie w międzynarodowej konferencji naukowej "The 1st International Conference on eXtended Reality (XR SALENTO 2022)" odbywającej się w dniach 6-8 lipca 2022 w Lecce (Włochy). Mgr Mikołaj Maik przedstawił artykuł naukowy pt.: "Evaluating forms of user interaction with a virtual exhibition of household appliances" (autorzy: Mikołaj Maik, Paweł Sobociński, Krzysztof Walczak, Tomasz Jenek).

9 LIPCA 2022

W magazynie Gazety Wyborczej „Wolna sobota” ukazał się 30. felieton prof. W. Cellarego: 
Ten i wcześniejsze felietony są dostępne tutaj: 

2 CZERWCA 2022

Prof. Krzysztof Walczak udzielił wywiadu telewizyjnego na temat nowego kierunku studiów Przemysł 4.0 oferowanego na studiach II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wywiad ukaże się w programie Teleskop.

30 MAJA 2022

Prof. Krzysztof Walczak wśród ekspertów programu Horyzont Europa
Prof. Krzysztof Walczak na zaproszenie Komisji Europejskiej bierze udział w pracach panelu ekspertów oceniających wnioski złożone przez międzynarodowe konsorcja badawcze do programu Horyzont Europa - kluczowego unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji.
Więcej informacji o programie:

30 Maja 2022

Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych wzięli udział w odbywającej się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu międzynarodowej konferencji dydaktycznej Digitial Transformation in Education and Business, zamykającej projekt DaTaGEM: Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets, finansowany w programu Erasmus+. Konsorcjum projektowe składało się z 7 uczestników z 5 krajów, UEP pełnił rolę lidera konsorcjum.