26 KWIETNIA 2024

Prof. Krzysztof Walczak wziął udział w posiedzeniu Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.