24 KWIETNIA 2024

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w projekcie „Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa” prowadzonym przez Europejski Kongres Finansowy (EKF) oraz Open Eyes Economy Summit (OEES) w roli eksperta w obszarze Jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej.