30 KWIETNIA 2024

Prof. Krzysztof Walczak został członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Computer Animation and Virtual Worlds (CAVW), wydawanego przez wydawnictwo Wiley.